Oldalképek
PDF
[ocr errors]

gét?“ -, S vallyon boldog lettein vólna-e én, ha ő nekem csak hi. deg kezet nyújtott volna?“ Tegyük-fel bár, hogy nem tehetett vólna olly szerencséşsé, mint a' hogy te óhajtottad ,, de hát azért tartozott-e tégedet szerencsétlenné tenni? avagy tartozott-e eggy ártatlan gyers mek a' miatt szenvedni, hogy az idő az első, forró szerelmet elenyésztette? és mind a' mellett is én azt sem foghatom - meg, hogy miként szűnhet-meg valaki szeretni, ha csak nem gazember.

Ez új csapás vala Márinak. Ó sem szerette többé Szellhofot, és ő is el vala magában tökéllve, hogy a' gyermektől az atyát megvonja. Só: hajtott. , Istenem, Burkárd Úr na. gyon keményen nézi a' dolgot. Eggy indúlat megvakita az ő szemét, azonban ő nem látta a' maga fiját. Semmit sem bocsát-e meg az Úr eggy égő indulatnak?“ – „A' melly a' természetnek legszentebb szózatja

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »