Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

mellett is édes igy szenvedni, Atyám! nem-é?“ - „Édesebb, mint szenvedni, és nem mondhatni azt senkinek!“ – „Melly különös törté

gamban édesnek fogom találni a magam szenvedését; mert legalább Róza nem osztja azt meg velem.“

Most leüle az atyja, és íra Grisz. . hofnak, hogy egynehány hét múlva le fogja fizetni a' summát. Az egész levélbe eggy szót sem iktatott a' maga környülményeiről; sőt inkább szerencsésnek állitotta magát, hogy talált végre a' maga barátjának valamelly örökösét, a' kinek a' maga barátjának ő nála letett szent jószágát általadhatja. Midőn a' levelet a' postára feltette, megborzadt mind a' mellett is eggy kevéssé azon szempillantatra, midőn a' maga feleségének és napájának hirül kell adnia, hogy ismét szegény emberré lett. · Lajos azonban Márinak felkeresésére ment. — Mári lemondott Mül.

[merged small][ocr errors]

csupa komplimentek, végre pedig eggy általján fogva megszüntek. En e' csapásra régen készen vóltam; régen érzette a szívem, hogy meg vala csalva." — Az utolsó szavakat

érezé, hogy nem igazat szóll. „De lehetséges-e, hogy Szellhof olly ször, nyet lehetett, hogy téged elfelejthetett? – 's lehetséges-e, hogy te jó lelkű leány, ónéki megbocsát

[ocr errors]
« ElőzőTovább »