Oldalképek
PDF

öreg minden illynemű éldelet után, újabb szerencsétleneket keresett, kik által magának ismét illy éldetet szerezhessen.

Az öreg is olly boldognak lelte magát ezen érzésben, hogy most yalóban kevésbbé gondolt azzal, hogy bámúltassék, mint az előtt; azonban még sem vala az ő szive olly tiszta, mint a' Lajos' emberi szive, mellyben semmi hiú érzés meg nem fojtja a' legfelségesbb éldeletet. Igy éltenek e' két Barátok, 's Lajos e jóltévó munkásság közt elfeledé leg. alább eggy sựllyos részét Rózán függő érzelmeinek. Mindazáltal meg nem tartóztathatá magát, hogy aty." jához küldött leveleiben egész lát. szató nyugalommal ne kérdezősködjék Róza után, 's igy végre meg. hallá, hogy a' Róza' lakadalmi napja valóban közeledik. Ó ezt a' nél. kül is tudta; és még is úgy tetsze néki, mintha ez a' hir egészen új volna előtte. Azon az egész napon

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
« ElőzőTovább »