Oldalképek
PDF
[ocr errors]

berek között, kivált midőn Idtta, hogy a kis Erzsébet azon idő alatt a legszorgalmasabb Gazdasszonnya vált. Tizenhatodik esztendejének bétöltése utánra vala az ő lakadalmának napja határozva, 's az ő gyöngéded tűzzel égő szeme még ezt a' terminust is hoszzasnak láttatott találni.

· Igy ülének együtt egész estve e négy nemes szívű férjfiak, és fecseg. tek. Eggyszerre ezt kérdi Erzsébet Lajostól: „De hogy hivják az Urat tulajdonképen? mert mindég hm! hm, Úrnak kell mondani; ha meg akarjuk az Urat szóllítani."- Engem Lajosnak hívnak, édes jó Erusim !“ „Azt tartom, hogy az csak kereszt név ?" - ,,Ugy van!

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

kem a' Burkard' kötelező irását. Én irtam, meg-meg irtam, és senki sem tudta, hogy hova lett Burkárd." . Lehet-e látnom azt a kötelező irást ?" kérdé Lajos. Az öreg előve

[ocr errors]

dezni, hogy lefizetheti végre ezt az adósságot, melly őtet olly sokszor sóhajtásokra, fakasztotta !“ „Hála

ezt kiáltom: Hála Istennek! De, Burkárd Ur, gazdag-é az Ur' atyja? mert csak erre az esetre hagyatottmeg a' barátom' nyilvánságos akaratja szerent a' kötelező irás. Ha felleled, úgymond, az én jó Burkárdomat, és meg nem fizethet, tehát

[ocr errors]
« ElőzőTovább »