Oldalképek
PDF
[ocr errors]

újabb alávalósága miatt, szobájába ment. Nehezen esett néki az öreget elveszteni; de még sem vehette rá magát, hogy Szelhofot szerencsétlenné tegye; azt kellett volna pedig cselekednie, ha az öregnek a'maga ártatlanságát meg akarta' vólna mutatni. Azon felül a nélkül is haza akart menni. A' Mári sorsa' nagyon III.

. 6

[ocr errors]

· Magához inté lovásszát, s felugrétt

a lovára. Szellhof megnyitá az ab. lakot. Burkard !" kiáltá néki.

Megyek az atyámhoz; magához ki.;

ván!" felele Burkárd nyugodtan; *. és röpült, utánna röpültek a Szell- ' hof' keserves sohajtásai. .

Berghórn különös állapotban volt. O Lajost valóban igen érzékenyen szerette, és azt hitte, hogy Lajos a' inaga vétkének nyilvánvaló megvallása által ismét igyekezni fog az ő szeretetét megnyerni. Azt sem lehet tagadni, hogy valami igen finom irigység ne vegyült volna a' dolog. ba. Lajosnak egész élete a' legneme. sebb cselekedetek' láncza volt. Az öreg nem tehetett ezen életnek el. lenébe egyebet, hanem a' maga öreg. ségének nemesen töltött kevés esztendejit, Lajos pedig még itt is ta. lált holmi gáncsolni valót. Annyi bizonyos, hogy az öreg megbocsátotta volna ezt a' tettet Lajosnak, bár melly engesztelhetetlen volt is ebben

[ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors]
« ElőzőTovább »