Oldalképek
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tetré megszerette, és hogy ez a' szerelem az ő bohóságainak az oka. Gúnyolkodtak Lajoson, és szintúgy bántak Márival. - Henriette egészen kételkedett a dolgon. Még azon a' napon leüle, és íra Szellhofnak, és magyarázatot kére tőle azon gyermek eránt, a' kinek a' beszéd sze

a' maga gyermeke gyanánt adott-ki.

Vissza menet ismét meghűlt Burkárdnak Szellhof ellen való dühössége. Mind a' mellett is jobban szerette őtet, hogy sem mint szerencsétlenné tegye, 's feltevé magában, hogy Berghórn előtt az egész dolgot

ineg, miképpen lehetne Mári bóldog eggy illy alávaló emberrel. Sajnálta Márinak szerencsétlenségét; de még. is szerencsének tartotta, hogy ő e' nyomorúltnak felesége nem lessz. Százszor akart Ellbergre menni, és Márinak a' hirt megvinni, 's mind annyiszor remegett a' gondolatra.

[ocr errors]
« ElőzőTovább »