Oldalképek
PDF

ben, mellyek megkülönböztetve Jet. : tin függének, a' szánakozásnak nyá-: jas részvevő súgára ragyogott. Megfogá az ő kezét, mert mellette ült, 's gyengédeden megszoritá azt. Már előre meg akará neki mutatni, melly igen szíves részt veszen az ő sorsában.

Henriette mind ezt visszajára értette. - Ó Lajosban nem látott eggyebet eggy olly. csudálójánál, a' ki eléggé különös volt, bogy a' maga hirtelen származott szerelméből ő előtte semmi titkot se csináljon. Mosolygott tehát, midőn Lajos otet szemlélte, és visszahúzá kezét, mel. lyet az megszoríta; sőt néha húzomos kaczajra fakadt, midőn az ő szomszédjának nyájaskodásai igen nyájasokká váltak. Ebéd után kéré

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »