Oldalképek
PDF

nominis, et honestate studiorum, quibus honorifìrum titulum, et a suo noinine elargiuus esl : ut procul dubio dupondium de drachmis vilissimi pretii ab eo intellectum credamus, quo sensu inter alios et Seneca, epist. xviii, dupondio saturum eum esse voluit, quem :uinimus et vilissimus cibus expleverit. Contra pro Juobus et tribus aureis accipitur in aliis glossis apud Salmasium in Lampridiuiii, quem consule. Alias etiam libris accommodatum , et quidem aureis , ut adstipulatorem do Gronovium, de Sestert. lib. 1, c. 7. Noster in majori momento de sacramento Baptismi dixit, quod Trinitatis divinæ virtute attracta, quantivis pretii, et dignationis pondus tinctus meruerit. Cæterum Casaubonus loco citato in Lampridium 150, monuit legendum tripondes sunt omnes, non homines, et sententia ita requirit. Ibidem. Qui mensæ deserviunt, etc. Ista ad quid dicta sint, non capio, per me abesse possunt.

eognomine morarentur, alioquin èxcitandi decore A

[ocr errors][merged small][merged small]

iN TRACT. xlv lib. ii, DE DiE ooMiNico PAschAT. 1. B Tempora sic fugiunt pariter, pariterque sequuntur,

[ocr errors]
[ocr errors]

ctu uon me expedio. Forsan legi possit. Qua dives in

frumenti varius moles culmos spicam feliciter contumdit palmu, id est tritural ; aut forsan aliquid deest. ln ms., Spicam feliciter contundens palmam, quam prosequetur congrue, etc. Ibidem. ûutiüri longe moliti, id est æternæ morti sunt a Deo, quod opus tenebrarum, etc. In ms., Gutturi longe inoliti, id est æternæ morti sunt ideo, quod opus tenebrarum. IN TRACT. xlvi lib. ii, DE PAscHA ii. Pag. 272. Instabili cursu, multiformi gratia redimitur, temporum solemni vestigio dies salutaris advenit, etc. Lege in disjunctim , stabili cursu, ut respondeat solemni vestigio, hoc est rato et fixo, multiformi gratia redimitus, etc. Quæ lectio e serm. 8 ( nunc tract. seq.) confirmatur et ita in ims. Ibidem. Anni parens, annique progenies antecedit, etc. Distingue et interpunge, progenies, antecedit, sequiturque, etc. Dicitur autem anni parens, quia veleris anni ecclesiastici initium a Pascha sumebattir, et Pascha dicebatur annus novus , ut praeter Nostri hujus auctoritatem docet Josephus Scaliger, l. 1 de emendatione temporum fol. 6. Cur autem dicatur amni progenies, notum fuerit, qui legerit Cleobuli AEnigiua de amiro apud Laertium.

[ocr errors]

Et növa sunt semper : nam quod fuit ante, relictum est, Filque quod haud fuerat; momentaque cuncta novantur.

IN TRACT. L Lib. II, DE PASCIIA VI.

Pag. 277. Catechumenis lucis viam competentibus, etc., simul petentibus. ln ms. distinguitur : Catechumenis lucis viam, competentibus remissam omniumn peccatorum, quod amplector, et placet. Infra, serm. \ iii, (nunc siipra tract. xlvii): : Hoc nostris quoque hodie competentibus præstaturus, etc.

IN TRACT. LII LIB. II, DE PASCHA VII.

Pag. 279. Sacer inflexus dies, ete. Paschatis.

ibidem. Verum currat, an recurrat, ambiguum est, cujus præteritum restat, ut redeat, et£. Cieero de Senúctute 192, in contrarium ait : Horæ quidem cedunt, et dies, et menses, et anni, nec præteritum tempus umquam revertitur. 0portet igitur credere Zenonem intelligere de nomine, ac si diceret solem

y mitatem Paschæ sic restare, ut redeat rursus, licet

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

arsurum, etc. Putabam ista referri ad incendium, quod contigit in excidio templi narratum Josepho ττερί άλάσεως, lib. vii, a cap. 22. Sed aliter Auctor ip$e infra, serm. v (nunc supra tract. Liy), de igne æterno per Christi sententiam Judæis infligendo intelligere profitetur, dum ait : Quod duplicem nubis, et ignis imaginemn gerit, judicia duo designat, unum aquæ, quod gestum est, ignis alterum, quod futurum.

1N TRACT. lvii Lib. ii, De Exodo iv.

Ibidem. In ortu captivitatis jugo depressus, etc. Infra, serm. v (nunc tract. liv) : ' Sicut lectio divina testatur, in Ægypto a Pharaone populoque ejus Israel Dei populus captivatus ingenti jugo acerrinie premiebatur. Vult Judæorum populum in Ægypto pridem non invidiose habitum, qua cohabitáìiòne diuturna, qua grata Josephi memoria; mox suspicione prosperitalis seu invidia motos Ægyptios destinasse deprimere, quod decretum ortum cáptivitatis populi

B lsraelis vocat Zeno, et inde captivatüm populüm

Pag. 285. Inde maris magno clausus obice premebatur, etc. Illud premebatur in superiori periodo adhibitum, commode possit deleri, ne ingråta fiat illius verbi repetitio, et sensus alioquin stabit subintellecto eodem άπό zotvov. Quid si substituas terrebatur? hoc malim, neque ullo commodiore verho putem.

Ibidem. Medio pulverulentus, etc. Hoc est siccus, humore aquarum expers.

Ibidem. Quia circa se, etc. Lego cum circa se.

Ibidem. Triumphum suum, etc. Hostem triumphatum per melonymiam.

IN TRACT. Lviii lib. II, De ExoDO v.

Ibidem. In ms. additur ad Judæos.

Pag. 286. 1n AEgypto servisti diu, non n, cessitate, sed merito, etc. Non quod tamquam exterus exosus esses, non forte peregrini, ut loquitur supra, aut quod religione dissimilis; sed quod religionem tuam pessumdederas , ultionem promeritus es. In Ægypto autem idololatria peccasse indicium sumo ex Tlieodoreti quæst. 40 in Exodum.

Ibidem. Veloces pedes tuos ad effundendum sanguinem, dexteru lævaque in se refugiens unda testatur, etc. Ne credas imputari, quod tot hostes ceciderint, atque eorum sanguinem effuderint in adeptione terræ promissæ, nam Dei præcepto feceruni. Sed intelligit de sanguine Chrisii, quem effusuri erant tantæ injustitiæ rabie concitati.

1N TRACT. Lix Lib. ii, DE Exodo vi.

[ocr errors]
[graphic]

Ibidem. Quæ utiqüe non cælestis populi meritum, etc. A dat et rapiat. Ovid. Metamorph. lib. ix, num. 172:

In ms. Legitur meritis. 1N TRACT. lxi, lib. II, DE Exodo v 111.

Pag. 289. Agnus salutaris, qui designatur ex ovibus et hædis, inter pecora non potest inveniri, etc. Non possum præterire Auctoris opinionem, qui visus est putasse, in Paschate Hebraico adhibendum animal, çjuod ovis et hædi participaret maturam, in quo (Vide adnotationem nostram 4, in Tract. 61) errasse notavi supra in serm. 2, de Exodo, pag. 282, nam quod ibi non credatur jocus, sed opinionis constantia, faciunt non tantum quae heic dicuntur, sed quæ ait infra serm. xii (nunc tract. Lxv) : Agnus requirendus est tibi ex agnis et hædis discordi natura, quem in gregibus pecuinis ipsi tui mom invenere majores.

Pag. 290. In planctum et luctum profecerunt, etc. Adde ex ms., Illi profecerunt.

Il)idem. Sed bramosum latronis cruenti convivium, etc. Legendum bromosum a Græco 32ögsto, strepo,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

carnis detrimenta pensasset, etc. Quid sit gestus quadragenari;e voluntatis, ego non assequor, forsan nec aliiis. Suboluit legi posse quadragemariæ vitae gestu , nam Lazarum juvenem infra vocat, quod quadragenari;e atque consistenti ætati indigitamentum incongruum non est. Gerere autem vitam est carnis ponlus portare, cui particulis miiiimis consistenti, atque illis quotidie decedentibus, alienæ extrinsecus in earum focum accedunt, ut ait Alphenus in l. 76, de judiciis, quod est carnis detrimenta pensare.

lbidein (Ibid.). Nam sub occasu jam propero, etc. Seneca, llercul. fur., vers. 178 ,

Properat cursu Vita citato. Ante illum Anacreon, ode quæ incipit : 'Etti μνpatvzts τερείναις , Tao/*; dagatos fá? ota Bøta; ***/w. xv)t%ù;. Rola ceu voluta currus, Cita namque currit ætas.

Ibidem (Ibid.). Quod terrenis artubus debebatur, etc. Ilomini ex humo : imo potius humo quam homini. Ibidem (Ibid.). Ut nobis ipsis juxta librum Genesis, etc. Ut communiter et nobis juxta Scripturas, luuus et causam delit, et materiam, qua eliiceremur. Ibidem (Ibid.). 0ptimus luti liquor, etc. 0ptimus meo judicio superfluit ; luti liquorem dixit, id est lutum ductilem, qualem requirit plastices. Ibidem (Ibid.). Longe alibi Christo censore, etc. P0tius censente, dum nollet mortuum Lazarum mortis esse mancipium, quem esset ad vitam revocaturus, atque ita legendum censeo. bidem (Ibid., col. 1412). i/um desinit esse quod erat, forma vel fabula, etc. Ilabebat formam hominis, at sine spiritu non erat homo, sed forma, sed fabula, ludibrium humanitatis et fastus humani. Ibidem (Ibid.). Graves tenebrarum globos, etc. Temebras spissas et crassas. Ibideni (Ibid.). Succidita incrementi, et decrementi vicissitudine renascentes, etc. Tertull. de Pallio, c. 2, Dies et nox invicem vertunt. Ultima autem dies dicitur non reditura. Propertius, lib. 11, Eleg. xv : Quia Nobis, quum semel occidit brevis lux, Nox est perpetua una dormienda; ut canit Catullus non poetice, sed vere carmiiie v, num. 5. Pag. 314 (Ibid.). Pendulo mandibularum rictu, etc. Rictus est non tantum os et orificium, sed labia, qu;e maxillas tegunt; ideo rictus mandibularum, labia vult intelligi. Pomponius Prestibula apud Nomium : Quis hic est, quamobrem heic prostat rictum, et labia quum considero. Lucillius, Satyr. lib. iii, apud eumdem. Malas tollimus nos, atque utimur rictu. 0vid., Metamorph. Jib. xiv.

[merged small][ocr errors]

A corde volebat, ipsa αότογία contra ipsum stante.

[ocr errors]

Ibidem (Ibid.). Cum corporis qualitate, ete. Circumlocutio pro ipso corpore. Ibidem (Ibid.). Miserabili tabo infelix sepultura damnaret. Arnobius, lib. iv, pari elegantia : Atque in ultimum tabem diffluentium viscerum maceratione consumi. Ibidem (Ibid.). Contractis membris, etc. Quod dixerat Ovid. vi Fastorum, 495, de Isthmo , Est spatio contracta brevi ; Noster de mortuo Lazaro dixit, quia mortua membra, succo amisso vegetabili, fiunt minora et contractiora. Ibidem (Ibid.). Inter jejunas et numerabiles costas, etc. Extenuatas, cariie detectas, et ideo emimentiores, quae apertius numerarentur. Ibidem (Ibid.). Foetenti jam sentina, etc. Corporis alveo. Ibidem (Ibid.). Per solum cadaveris, etc. Respicit ad superióra, hoc est ipsi humo magis quam homini. Vult enim hominem humum, terram, soluim, lutum. Ibidem (Ibid.). IIeu ! quando non poterat, etc. Hoc est, mirum ne fuerat? quomodo non poterat ? Quando pro quomodo. Ibidem (Ibid.). Ileu quando non poterat cadaver quatuor diebus et quatuor noctibus per totum oris, fellis et phlegmatis, flumina senlinarum corruptis artubus fœtentia pulmonis spiramenta comflare? etc. Moschio Medicus

[ocr errors]

C

[ocr errors]
[ocr errors]

' Ibidem (Ibid.). Ita ut colore floris careat, in ins. additur : Ila ul et cwlore floris careat, et odore.

etc. Quomodo fiat, ipse Auctor dicit, quod limum contrăhat : si quidem aqna, et aer media sunt elementa, et mistionem patiuntur, ut tradit Aristoteles lib. 11 de Generatione et Corruptione, cap. 5, versus finem; hnjus putrefactionis rationem reddit ille ipse Amet corol. lib. iv, cap. M : quod in se majore major sit caliditus propria, atque frigiditas, quum ut potentiæ, quæ in circúmfüso aere suit, evincant. Unde etiam fit, iit mare in partes quidem distractum celeriter putreat, sed integrum, et totum haud quaquam, et reliquite aquæ pari m0do. Ibidem (Ibid.). Limum liquor abducit. Ms. obdu

cit. Ibidem (Ibid.). In ms. sic legitur : Nemo ergo mirari debet, si hominem, quem spiritus sapientiæ sale conditum redolenti aura servaverat, et er cæli suavitate anima vivacitate nectarea ct balsami generositate melliflua corpus regerat, ne faceret divortio recedentis spijritus lutea malis, pigra glebositas caduca, etc. Ibidem. (Ibid.)." Ei balsami generositate melliflua rererat, ne fieret divortio recedentis spiritus lutea motes, etc. Rosa,inquit, avulsa a rosario torpescit : aqua a $uo corpore sejuncta putrescit. Quid mirum, si homo amisso spiritu foeteât ? In quo demonstraudo , ul)i totus est, proculdubio credendus non scripsisse , me fieret divortio recedentis , etc., ne destrueret adsumptum ; sed pro me scripsisse cum, aut quid simile, ijuod fibrariò pro scriítura breviata fagile fuit corrúmîpere : tum illa nectarea, et melliflua humilia mimis sunt, et forsan aliud scripserat convenientius huic eleganti sermo1i. Ibidem (Ibid.). Caduca linea defunctorum , etc. Hæc posseht omìitii, et credo ab alio inconsideranter imitrusa, deturpant enim potius qti:im adorneiit orationem. Ibidem (Ibid., col. 1415). Inde est , quod per distantiam rerum, etc. Quid si legatur per discordiam rerum? Non possunt enim distare, quæ in unum compacta sunl : de quorum resolutione infra elegan- C tissime. Ibidem (Ibid.). Qui corporis floriarum, etc. Verhum novum modo incorruptutm. Ibidem; (Ibid.). Liventi gena, etc. Liventi facie furorem præferente, lurida. Silius Italic. lib. xiii, vers. 559:

[ocr errors][ocr errors][merged small]

D

Ibidem (Ibid.). Aqua ipsa si de flumine rapta sit, A rante connixu per cerulas venas membra tabuerant,

etc. Heic silere cogor, atque etiam a conjecturis abstinere : adeo cæcutio, ut nihil videam, et in ms. ista corruptissima sunt,

[ocr errors]

0ccumbunt multi letho, ferroque lapique.

Ibilem (Ibid.). Lacrymarum ubertatibus ebriatæ, ctc. Translatitie dictum , ut si cibo et potu essent abstinentes et sicc;e, lacrymarum ubertate uolæ essent, et madidae. Ibidem (Ibid.). Et hebræas voces, etc. Locutione, et sermone hebraico , qui illis naturalis et consuetus fuerat. In ms., et hebræas græcessando voces, quod non intelligo. Ibidem (Ibid.). Mistas Salvatoris in laudibus expiabant, etc. Semper Zeno Hebræis infestus, nunqiiam non omitlit eos vellicandi occasionem : ideo credi posset voluisse hebræas voces Christo alias exosas, expiatas ipsius laudibus. Quid si legas pro expiabant, complicabant, quod non fuerit ab auctoris genio alienum ? Quamcumque autem ex his sententiam sequaris, consulo deleas præpositionem in, hoc modo: mistas Salvatoris laudibus; in ms. distinguitur : hebræas voces fractis in unum singultibus mistas Salvatoris in laudibus eaepiabant. Pag. 516. (Ibid., col. 1414). Flevisse narratur, Ms. Flevisse narratur. Age, aqe, Photami, servus Dei vivi , si %'",';;;";; , de lacrymis Domini vel pauca narrato. Flebat Deus mortalium lacrymis excit (ulus. Ibidem (Ibid.). Diabolus per malitiam suam fecit invenire nocentes. Hem tenuis aura de coelo, corpus, quod rexeras succiduis artubus deserebas, sed non te Pater : non Filius aliquando despexit : pro sua morte faclus est Christus ipse mortalis. Harum ad lacrymas, etc. Illa omissa in edito sunt.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ElőzőTovább »