Oldalképek
PDF

* 45. Aurelius episcopus Ecclesiæ catholicæ Cartha- A atque adstipulationem faciant praesentium gestorum;

ginensis dixit. Recitatio mandati sensus tuos poterit informare. Et alia manu. Recognovi. 44. Petilianus episcopus dixit. Legem Dei repudiat, qui dubitat quid debeat profiteri. Et alia manu. Petilianus episcopus recognovi. 45. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dirit. Ego hæc partium volui responsione firmari : cæterum certum est me, quoniam imperiali præcepto omnia nunc aguntur, per quod jura constituta sunt, omniiio non posse. 46. Aurelius episcopus Ecclesiæ catholicæ Carthagimensis dixit. Legem Dei non repudiamus cum hoc mandatum ingerimus legendum, in quo potest omnis nostra assertio perdoceri. Nec enim egredi possumus limitem istius mandati, quod nobis patres vel fratres nostri universalis concilii Ecclesiæ catholicæ, hic apud Carthaginem constituti mandarunt. Et alia manu. Recognovi. 47. Emeritus episcopus dixit. Fidei causa est, quæ et sine mandato ipso jure agi potest. Neque enim alibi oculos habet Deus, aut deseruit cœlum ne intendat causam suam. Quid est quod de mandato, vel de obligatione mandati, de subscriptione, de modo, de formulis, quæritur? Quid est quod in hac causa quasi aut refragantis, aut non mandati judicialis sponsio arbitrium flagitat : cum singuli quique propriam causam, et salutis suæ negotium gerant, superfluumque sit cæterorum mandatum, cum in uno constet Ecclesiæ tota persona ? Advertat, vir nobi

lis, integritas tua, quam in ista sede jam quodam lu- C

mine coruscare cognoscimus, veritatem ita præsidere debere, ut si forensis altercatio jurisque conflictus in medio mittitur, proponatur: sin autem simplex illa veritas qua datur vita, qua renascitur sæculum, qua liberatus est mundus, in hoc judicio spiritali altercatione conquiritur, quæso, vir sublimis, utrumque proponant et de utroque unum eligant. Aut enim merita juris omittere non possunt, præscriptionemque causarum; aut si de illis sacratissimis legibus, quibus communis reverentia est adhibenda (f. pendemus), patientia ipsas magis amplectar el teneam, et quasi cœlestis aræ pontificatum adorem semper ac venerer, ut et tibi integro cognitori secundum institutum mentis tuæ morisque ordinem certa sit

causa judicandi, nec fluctuet judicium tuum, de quo D

est Deus et populus judicaturus. Et alia manu. Emeritus episcopus recognovi. 48. Fortunatianus episcopus Eeclesiæ catholicæ diacit. Catholica Ecclesia quæ toto sicut promissa est terrarum orbe, diffunditur, cum adversæ parti semper de fide obtulisset et de actione quam nobis criminose objiciunt, collationem, et scriptis publicis, et testimoniis multorum, et conventione magistratuum facilius edocebitur. Sed ut omni ex parte tuta sit ipsius collationis causa, confusa non facit multitudo. 254 Deligant igitur præsentes fratres nostri quia volunt ex adverso sistentes aliquos sui ordinis primarios viros, quibiis totam actioi:is summam committant,

ut si forte in assertione ejusdem causae defecerint, in eorum persona qui hujusmodi negotium susceperint, absque cunctatione victos eos esse et recitatio demonstret actorum. Et ideo quia non opus est multifaria dilatione causam peragere, deligant personas secundum propositi edicti tenorem quæ collationis causam suscipiant, ut omnibus semper probata veritas luce clarius demonstretur. Nam mandatum nihil juris et cavillationis forensis habere, ejus lectione, si pars adversa patiatur, facilius edocebitur. Et alia manu. Recognovi. 49. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Prosecutionem tuam cum imperiali certum est concordare præcepto, quo constitutum est ut certus

B à singulis partibus numerus deligatur. Nam sive

juris, sive fidei causa tractatur, certae debent astare personæ, ut quicquid actum fuerit, integrum robur obtineat. 50. Fortunatianus episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. Dignetur igitur spectabilitas tua mandatum susceptum officio tradere et recitari (jubere) ut ex eo tenore pars adversa quia dignatur ab hoc inslructa valeat objectis omnibus respondere, unde possit etiam clarescere nihil nos jure publico velle tergiversari. Et alia manu. ltecognovi. 51. Marcellimus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Professionem quam exspectabat sanctitas vestra evidenter accepit: patiatur ergo nunc recitari mandatum, salvo eo ut utraque pars me agnoscat imperialis præcepti formam custodire debere. Fortunatianus episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. Si jubet spectabilitas tua recitetur. 52. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Universa quæ a partibus offeruntur, ut omnis amputetur ambago, ab officio recitentur. 55. Petilianus episcopus dixit. Sine praejudicio nostro legat, salvo eo, quia hæc causatio forensis est, non legalis. Nam uti mandato, his formulis præ. sumere, non est Ecclesiasticæ eonsuetudinis, sed forensis ludi atque certaminis, et illius exercitii quod magis argumentis quam fide aliqua saepe subsistit. Proinde nobilitatis tuæ spectabilitatisque censura, etiam atque etiam in hoc loco morari dignentur, ut edicant utrum lege divina causam agi velint, et ipsam disceptationem inter partes ventilari; an omnino legibus publicis uti velint : quoniam in utroque mihi plurima competunt; ut si a lege discesserit, episcopum se non esse demonstret; si vero legem tenuerit, tunc ei ut illi qui Christianus esse desiderat debeam respondere. Et alia manu. Petilianus episcopus recognovi. 54. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Si nullo potestatis sæcularis jiidice residente inter episcopos tantum haec contentio traclaretur, tunc demum eorum erat arbitrii, et forsitan jiisti, ut nihil publico velint jure tractari : me autem, cum legumlatores ii sint qui me judicem delegerunt, a legibus ccrlum est deviare non posse : quamvis pro

fessionem partis e diverso venientis apertissime sus-
ceperit sanctitas vestra, in qua id expressisse cogno-
scitur, quod vestra prosecutio postulavit. Unde man-.
datum per officium recitetur.
55. Petilianus episcopus dixit. Legat.*Et alia manu.
Pelilianus episcopus recognovi. Romulus exceptor re-
citavit. Post consulatum Waranis viri clarissimi, iii
kalend. Jun. Mandatum factum in Ecclesia. Et cum
recitaret, Adeodatus episcopus dixit. Sine præjudicio
nostro recitet. Marcellinus vir clarissimus tribunus
et notarius dixit. Sæpius interfatus sum, omnia inte-
gris responsionibus recitari. Romulus exceptor reci-
tavit. Mandatum factum in Ecclesia Carthaginensi ab
universo concilio episcoporum catholicorum : præsi-
denle Aurelio episcopo Ecclesiæ Carthagin. et Sil-
vano primate Numidiæ. Quamvis causa Ecclesiæ
catholicæ adversus omnes falsas criminationes, etc.
Vid. apud August. tom. ix, col. 822.827 nostræ edit.
257 56. Marcellinus vir clarissimus tribunus et no-
tarius diacit. Quouiam ex recitatione mandati quod
gestis præsentibus adhærebit,claruit divina magistesti-
monia quam forensia vincula esse prolata, et edicti
pariter mei tenorem fuisse servatum, in numero sci-
licet deligendo, et imperialis constitutionis formam
nihilominus custoditam : ideoque, quoniam justitiæ
ordo hoc postulat, etiam subscriptiones omnium re-
citentur.
57. Romulus exceptor recitavit. Aurelius episcopus
Ecclesiæ catholicæ Carthaginensis Carthagini con-
stitutus praesente W. C. tribuno et notario Marcellino
hoc mandatum suscepi et subscripsi. Item alia manu.
Silvaniis primæ sedis provinciæ Numidiæ præsente
W. C. Marcellino tribuno et notario Carthagini con-
stitutus mandato a nobis facto consensi et subscripsi.
Item alia manu. Walentinus episcopus Ecclesiæ Waia-
nensis (9) Carthagini constitutus, præsente W. C.
Marcellino Tribuno et Notario mandavi et subscripsi.
Et reliquæ subscriptiones quorum nomina mandato
continentur.
58. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius
d:arit. Has quoque subscriptiones cum mandato gesta
suscipient. Et adjecit. Numerus etiam subscribentium
designetur. Martialis exceptor dixit. Ducenti sexa-
ginta sex sunt.
50. Petilianus episcopus dixit. Ubi sunt qui manda-
verint? Et alia manu. Petilianus episcopus recognovi.

(9) Vaianensis, seu Baianensis, uti scriptum est in veîeri libro. Infra capp. 99, 115, 155, scribitur semper Vaiensis, sed nos ubique reposuimus Vaianen&is; quia eonstat emendationem esse certam. Nam Felix episcopus Baianensis interfuit concilio Carthaginensi sub Grato, et Beianus Baianensis damnatus fuit anno 394, in concilio Bagaiensi. Animus erat hanc sedem referre ad Mauritauiam Caesariensem, quia inter episcopos illius provinciæ ejectos ab Huiierico rege Wandalorum reperio Cæcilium Belianensem. Werum huic cogitationi obstant subscriptiones concilii Cabarsussitani, ubi legitur nomen Pancratii Balianensis. Cum enim synodus illa habita sit uno anno ante Bagaiensem in qua damnatus est Beianus Baianensis Donatista, istud evincere videtur Ecclesiam Balianenscm fuisse diversam a Baianensi; duos

A 60. Aurelius ' episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. Opus est hoc, eligant de suis septem, et eani ubi constituti sunt in ecclesia, et videant illos. Et alia manu. Recognovi. 61. Petilianus episcopus dixit. Subtilis argumenti res est, ut judicem facerent testem. Potuerunt etenim etiam quoscumque clericos minoris loci apponere nominibus suis, et fingere illum honorem esse quem apud se summum existimant, cum hinc potissimum dubitetur. Proinde veniant in judicium notarii a nobis singuli cognoscantur. Weremur etenim argumenta sæpe diutius requisita, quæ in perniciem simplicitatis nostræ quotidie machinantur. Hæc igitur prima res est, de qua per notariam nostram sublimitati tuæ intimare curavimus, neque cessavimus ut B de numero primo nostro constaret, quem esse parvulum semper imperialibus auribus mentiuntur . quidquid enim contra nos semper elicitur, quasi contra paucissimos impetratur. Et alia manu, Petilianus episcopus recognovi. 258 62. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Falsi crimen nec objicere condecet sacerdotem, nec committere potuisse credendum est. lllud autem est quod per vestram venerabilitatem scire desidero, utrum omnes episcopos contra quos vestra pergit intentio, quorum etiam subscriptio recitata est, possitis agnoscere. 63. Petilianus episcopus dixit. Singuli quique sedium nostrarum adversarios facile possumus agn0scere.Sane non falsum objecimus, sed diligentiæ maximæ est quod volumus et probare. Et alia manu. Petilianus episcopus recognovi. 64. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Hoc magis de vestra judico sanctitate, diligentiæ potius esse quam ullius objecti criminis, quod in prosecutione dicendum esse credidit sanctitas tua. Sed illud quæro, utrum in omnibus locis et civitatil)us utriusque partis bini esse possint episcopi; sic enim possunt se alterutrum plene cognoscere. 65. Petilianus episcopus dixit. Sapientissime ac præscie omnia prævidisti, vir nobilis; nam in plebe mea, id est, civitate Constantinensi, adversarium habeo Fortunatum. In medio autein diœcesis meæ, nunc institutum habeo, imo ipsi habent, nomine Delphinum (10). Pervidet jam hinc præstantia tua, D duos in unius plebe fuisse imaginarie (11) constitu

[ocr errors]

quippe episcopos Donatistas in una Ecclesia fuisse constitutós non est verisimile, BALUzius addit. In eodem concilio Cabarsussitano præter Pancratium Balianensem est Donatus episcopus Belianensis, unde Balianensem et Belianensem duas sedes esse certum €St.

(10) Delphinum. Missus is fuerat in Numidiam a coepiscopis suis propter necessitates Ecclesiae, ut liabel Aug. ep. ad Marcell. olim 158, nunc 159. Hujus etiam fit mentio infra c. 215. Erat episcopus constitutus de novo ol) Ecclesiæ necessitates in aliqua urbe Constantinæ vicina.

\; Sub titulo ficto et supposito : sic Colluihus ajìud Aulian. dicitur non verus, sed imaginarius episcopus.

tos, ut et numerum augeant, et tamen plebium nu- A
merus non idem sit, qui sit illarum scilicet persona.
rnm. Et hoc argumenti est maximi, ut videantur nos
hoc genere superare, si duo contra unum sint con-
stituti vel tres. Nam etiam in plebe praesentis san-
ctissimi collegæ ac fratris mei Adeodati, id est, in
civitate Milevitana, ita commissa res est, ut unum
ibidem habeat adversarium (12), alterum in Tuc-
censi (15) civitate, quæ ad hujus scilicet plebem an-
tiquitus pertinet, et ante biennium esse videtur con-
stitutus; tertius vero sit in loco qui dicitur Cera-
mussa. Ergo cum unus sit civitatis Milevitanæ epi-
scopus a partibus nostris, tres videntur ab his consti-
tuti fuisse, ut illorum numerus augeretur, aut fortas-
sis excederet numerum veritatis. Requirendum est
igitur quando auctus sit illorum numerus, quam ori-
ginem habuerit, utrum hoc novitas fecerit, an dede-
rit antiquitas, utrum, ut ita dixerim, contra vetustatem
canam, vitium hoc fuerit novitatis. Et alia manu.
Petilianus episcopus recognovi.
66. Fortunatianus episcopus Ecclesiæ catholicæ di-
acit. Multiloquio Ecclesiae causam agi non debere
perspicit mecum tuæ dignationis sensus, optime
cognitorum. Et cum diceret. Et alia manu. Reco-
gnovi.
67. Petilianus episcopus dixit. Plus scripsisti
quam dixi. Et alia manu. Petilianus episcopus re-
cognovi.
68. Fortunatianus 'episcopus Ecclesiæ catholicæ di-
acit. Werum vir gravissimus Petilianus cum ante pau-
lulum Ecclesiæ causam divinis Scripturis firmandam C
esse professus fuerit; atque eam divinis teslimoniis
quæri debere constituerit, nunc eum per diversa
vagari in personis ordinatorum, prosecutione ejus
ostenditur. Atque ideo, ne illi siimiles videamur, de-
creti tenorem accepit sublimitas tua; et quid Patrum
statuta voluerint, ejus lectione monstratum est. Con-
venit praesentes, moratoriis omnibus actionibus re-
pulsis atque prostratis, eligere nunc ex parte sua
idoneos qui possint institutæ causæ præstare ratio-
nem, omniumque consensum his actis depromere,
ut, dilucescente veritate, nulli possit esse ambiguum.
Siquidem confirmatis personis nulla pars audebit
dicere, sententiam non posse (nec) debere consiste-
re, quandoquidem eorum consensus actis fuerit de-

B

splendidam Carthaginem conslitutus est verum esse
credit venerabilitas tua, jam nuiic intimare digne-
tur. -
70. Petilianus episcopus dixit. Non intellexit e di-
verso consistens, quid fuerim prosecutus, nam cum
de numero mandantium nunc agatur, diligentiæ meæ
maxime fuit requirere, ubi sunt illi qui praesentibus
mandaverunt : deinde constare non ab re est, quod
sum in tuo judicio, vir nobilis, prosecutus. Quoniam
igitur et jacturam fecerunt earum rerum quas foren-
sibus canccllis ac legibus uti potuerant, et recilave-
runt mandatum quod non magis forense sit, sed le-
gale, hinc agnosco debere me illis lege divina com-
petenler respondere. Sed, ut prius de mandatorum
numero constet, et de partibus meis quanti mandave-
rint vel quanti sint mandaturi, id primum peto de
nobilitate tua, ut superfluum non sit, de numero
utriusque partis ferre debere judicium celsitudinem
tuam. Et alia manu. Petilianns episcopus reco-
gnovi.
71. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius
dixit. Evitandæ quidem multitudinis causa ad hune
locum de quorum numero dubitatur, minime conve-
nisse dicnntur, præsertim cum suffecerit eos præ-
sentibus omne delegasse negotium; sed si quid su-
per hac parte dubitationis affertur, judiciis inti-
metur.
72. Aurelius episcopus Ecclesiae catholicæ Carthagi-
mensis diacit. Nos evitamus tumultum; idcirco non
venerunt; sed mandatum firmissimum est, quod lec-
tum est nobilitati tuæ. Si de numero dubitatur, eant
provinciales ad Mauros, eant provinciales ad Numi-
das, eant provinciales ad Byzacenos, eant quoque ad
Tripolitanos, eant ad provinciæ proconsularis, qui
praesentes sunt ex numero ipsorum, et cognoscant
nostros qui huic mandato subscripserunt. Et alia
manu. Recognovi.
73. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius
diacit. Non patiar rem superfluam longa partium ob-
luctatione differri, unde veniant universi.
74. Aurelius episcopus Ecclesiae catholicæ dixit.
Quid opus est turbis ? Et nos in civitate diu versali
sumus, et nostri collegæ. li quoque in civitate, ut di-
cunt, non hodie, sed aliquantis diebus demoraii
sunt. Legantur subscriptiones, et de cujus nomine

promptus; et ideo aut subscriptionibus quæ gerimus D dubitant, ipse veniat. Et alia manu. Recognovi.

se doceant confirmare, aut consensum suum singuli
patefaciant, ut actio Ecclesiæ possi1 suo ordine in-
choari. Et alia manu. Recoguovi.
69. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius
dixit. De incompetenter ordinatis quos Petilianus vir
sanctissimus comprehendit, me certum est qui ad
aliam partem principali auctoritate judex videor
constitutus, non posse cognoscere. Superest ut, si
numerum episcoporum qui ab officio intra Iianc

(12) Adversarium. Severum nempe qui paulo ante infirmitate correptus discesserat, ut hahetur c. 215. Exstat ejus epistola ad Augustinum inter Augustinianas 109, et duæ Augustini ad ipsum 110 et 62, postremæ

25975. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. In uno loco sunt omnes, aut id non potest liquido designari?

76. Aurelius episcopus Ecclesiæ catholicae dirit. Nescimus postea quam mandavarunt quid opus erat ut concluderentur. Et alia muanu. Recognovi. äugustinus episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. De quorum nomine dubitatur, ipsi veniant. Ft alia manu. Recognovi.

editionis. Ibid. ep.34, Augustini condiscinulus dicitmr. (13) Alterum in Tuccensi civitate. Sabinum de quQ

c. 130, episcopum civitalis hujus in Numidia. Haud

ita pridem episcopalis facta fuerat.

77. Emeritus episcopus dixit. Impugnat se actio, A Ad multa fratris mei videat nobilitas tua quam pauca rant edicto definiti. Sed quia et hoc non est negan- A singulis subscriptiones propriæ relegantur, ut agni

et ex una parte diversa contentio; unus prosequitur venire debere, alter nescire se utrum possint adesse. Concordent inter se sententiis suis, et arbitratu proprio atque secreto quid magis eligant, dieant. Opperimur enim pro meritis tuis quicquid isti dixerint, quod magis putaverint eligendum. Non enim nos falsitatis crimen ol)jecimus, sed hoc ipsum factum volumus judiciis approbari. Melior est enim adstipulatio , quæ præsentibus actis inditur, et veritatis fides instrumentorum veritate firmatur. Agitur enim res de qua quis negare poterit : Non mandavi, non interfui, nescio. Non enim ex me ista procedunt, sed ex ipsis potius qui ista confingunt. Habeant inter se consilium suum, arbitrioque suo definiant universa ; ut si volunt in præsenti mandare, sicuti nos personas mandantium actis sublimitatis tuæ nunc in præsenti insinuamus, habeant in compendio, tulerint de medio falsitatem, donamus illis universa quæ potuerant de præceptione depromi, ut sublimitatis tuæ judicio possit ex illorum et ex mostris partibus apparere, quod possit esse mandatum. Et alia manu. Emeritus episcopus recognovi. 78. Augustinus episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. Tumultus ne fieret cavendum fuit, et luoc salubriter prudenterque providisti. Et quoniam metuendum est, ne, cum fuerit exorta aliqua perturbatio, nobis p0tius tribuatur, incertumque sit hominibus, a quorum parte potius exstiterit, nihil inelius et tranquillius putamus decernere mobilitatem tuam, nisi ut recitatis omnibus nominibus, de quo dubitant', veniat. Et alia manu. Recognovi. 79. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Accepistis professionem partis adversæ. Quæ competunt, peragantur. 80. Emeritus episcopus dixit. Patientia nobilitatis tu;c intimumque secretum, quod omnibus monstras, cunctorum oculis patuit, teneo judicii tui fidem, teneo testimonium. Pene jam peracto solis curriculo totus est transactus dies, et nullus adhuc exortus tumultus, cum tanta sacerdotum Dei mullitudo consistat. Quis enim præter eos quos judicii veritas adesse præcepit; vel mutiendo inter se, vel balho sermone respondit ? Tacito linguæ silentio exspectant veridici cognitoris integram severamque sentenliam, et acclinibus, ut dixit, pene cervicibus, in teipsum toto ore pendentes, quid de Dei causa judices sollicile rimantur. Nullus strepitus, sermo nullus, imo ad Deum continua oratio, et ad coelum privata vox. Unde hic tumultus publicus de privatis scurrilibusque sermonibus, quibus aut facile strepere, aut ex ipso usu rixa quotidiana metus judiciorum non timens, possit exurgere? Ad lioc Dei sacerdotes tot antistites, animæ suæ causam et fidei suæ rationem audire cupientes, tumultu superfluo et quadam rixa turbantes, ad judicii veritatem nolentes descendere, quærunt immissam actiouem turpissime perturbare. Et alia manu. Emeritus episcopus recognovi. 81. Augustinus episcopus £cclesiæ catholicæ diait.

respondeam. Quod si nobis voluerint respondere , causa tota cito forsitan peragetur; metuehdum est, ne ideo non fiat tumultus ab hac turba quæ præsens est, quia non hic est alia multitudo, in quam possit referri causatio. Et alia manu. Recognovi. 82. Petilianus (f. Emeritus) episcopus dixit. Confiteris illos cum tumultu esse venturos. Nam hic tumultus nec fuit nec erit a partibus nostris. Et alia manu. Emeritus episcopus recognovi. 83. Augustinus episcopus Ecclesiæ caholicae dixit. Non confiteor cum tumultu esse venturos ; sed timeo ne ideo adhuc quiescat multitudo praeseus, quia non est in quem referat si quid forte turbulenter exstiteB rit, dum utraque praesens fuerit multitudo. Perimus ut quod dictum est, fiat; de quocumque dubitatur, præsentetur. Et alia manu. Recognovi. 84. Adeodatus episcopus dixit. Si in paucos tumultus fieri non potest, in plurimos fieri quemadm0dum potest? Et alia manu. I{ecognovi. Aurelius episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. Judica. Et alia manu. Recognovi. 85. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Potest quidem sacerdotalis multitudo divinam considerans utrobique sententiam, etiam in quavis populositate præstare silentium, sed illud certum est, et ambigi nullatenus potest, paucitatem magis silentio posse præbere consensum. Unde ne superfluis immoremur, si de subscriptionibus aliqua est

C dubitatio, eos quos nec præsentes esse, nec sub

scribere potuisse credit sanctitas vestra, faciam ad judicium mox venire, ut tandem aliquamdo confirmatis secundum imperiale præceptum ex utraque parte personis, ad negotii merita veniatur. 86. Emeritus episcopus dixit. Ex una parte diversæ sententiæ concordare debent. Aut enim hic esse suos dicunt, et adesse debebunt; aut si absentes esse profitentur, videat nobilitas tua quid de absentibus dc!)eat judicare. Et alia inanu. Emeritus episcopus recognovi. 87. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Quod praesentes præsentibns mandaverunt, prosecutione spectabilitatis vestræ tenetur expressum, eo quod omnes qui subscripserunt, a vobis et

D a vestris omnibus facile possint agnosci. Unde cum

subscriptiones per ordinem fuerint recitatæ, de quo dubitatur, poterit mox venire. 88. Adeodatus episcopus dixit. Affero compendium diversæ parti, ne tumultus posse fieri utrisque partibus praesentibus putent. In uno loco coepiscopi nostri consistant, ad alterum item locum suos faciant venire. Et cum recitata fuerint quaecumque loca, bini mittantur, quo possit omnis causatio , omnis tumultus amputari. Et alia manu. Adeodatus episcopus recognovi. 89. Alypius episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. N0va res nunc a diversa parte flagitatur. Nam nos obedientes edictalibus præceptis, tot venimus quot fuedum sollicitudini præsentium, quamquam de numero quærere non sit nostræ præsentis actionis, tamen qui modo præsentes fratres nostri reperiri potuerunt, jube ut ingrediantur; si qui forte absentes fuerint, crastino eorum præsentiæ tuis eliam obtutibus monstrabuntur, dum tamen ne ulla dilatio causæ nascatur, sicut nos certi numero adsumus electi ab universali catholico concilio, etiam ipsi ad assereudum confirmati jam suscipiant omnem sarcinam causæ, ut nulla dilatio quæstioni possit opponi. Et alia manu. Recognovi. 90. Adeodatus episcopus dixit. Præcipe nobis mandatum 260 eorumdem ostendi ubi subscripserunt, quod nunc lectum est ab officio. Et alia manu. Ade0datus episcopus recognovi. 91. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dirit. Mandatum quod nunc ab officio recitatum est, in quo omnium subscriptiones continentur, postulantibus ostendatur. 92. Petilianus episcopus dixit. Magnam nobis sollicitudinem facit ista varietas : aut hodie repræsentent numerum eorum quos sibi dicunt mandasse quod agant, aut ipsi causam in crastinum distulerunt. Et alia manu. Petilianus episcopus recognovi. 93. Alypius episcopus £cclesiæ catholicæ dicit. Non est dilata causa; hodie agenda est. Et alia manu. Recognovi. Augustinus episcopus dixit. (Mandatum) actis offeratur, ab officio offeratur. 94. Adeodatus episcopus dixit. Hoc exspectavimus, hoc desideravimus, ut eadem gesta quibus subscripserunt in præsentiarum sint donec mandatores vemiant. Et ulia manu. Adeodatus episcopus recognovi. 95. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Iloc necesse est ut fiat ita, ut si sollicitudinis aliquid geritis, a vobis obsignata serventur. 96. Petilianus episcopus dixit. Illorum præsentia nobis necessaria est, non mandatum. Et alia manu. Petilianus episcopus recognovi. 97. Fortunatianus episcopus Ecclesiæ catholicæ diacit. Jam postulavimus fratres et consacerdotes nostros intromitti debere, qui præsentes inveniri potuerunt. Præcipiat nobilitas tua, superfluum nodum amputari quæstionis, ut intromissi saltem vel obtutibus eorum fiden debitam ferant. Et alia manu. Recognovi. 98. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dicit. Ili venerabiles saccrdotes qui præsentes esse dicuntur, venire dignentur. Et ingressis episcopis catholicis. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius diarit. In omni petitioni vestræ satisfactum esse cognosco. Et adjecit. Praesentes sunt episcopi quos ingredi voluistis; qui secundum imperialis præcepti formam et edicti tenorem, certum mumerum ad peragendam causam elegisse noscuntur. Unde, ne qua ultcrius possit esse dubitatio, vel forte confusio,

(14) Walentinus Waianensis. Primas fuit Numidæ

tis iisdem exire dignentur. 99. Martialis erceptor ex mandato recitavit. Aurelius episcopus Ecclesiæ catholicæ Carthaginensis Carthagini constitutus, præsente viro clarissimo tribuno et notario Marcellino, hoc mandatum suscepi et subscripsi. Hoc modo omnes reliqui subscripserunt. Item recitavit. Silvanus episcopus Summensis Ecclesiæ catholicæ. Idem dixit. Præsto sum. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Silvanus qui non suscepit collationem exeat. Quo egresso idem recitavit. WalentinusepiscopusEcclesiæ Waianensis (14). Idem diacit. Præsto sum. 100. Alypius episcopus Ecclesiæ catholicæ dirit. Reddiderunt nos sollicitos, diligentiam nobis primi

B tus ipsi incusserunt : quomodo nominantur nostri,

sic etiam de ipsorum numero dubitamus. Et alia manu. Recognovi. 101. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Ita fiet, consentit tamen pars diversa, ut simul agnili exeant. 102. Aurelius episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. Sed primo mandare habent et ipsi, ut appareat quia hic sunt. Et alia manu. I{ecognovi. 105. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Ergo placet sanclitati vestræ, ut post impletum mandatum , exeant, etiam partis vestræ venerabiles viri episcopi , et inter paucos causa peragatur, et ad quod quæsitum est respondere dignemini. 104. Primianus episcopus Ecclesiæ Carlhaginensis

C dixit. Cum et nos apud acta mandaverimus præsen

tes, eximus, damus locum actoribus : hic tamen in proximo erimus. Et alia manu. Primianus episcopus recognovi. 105. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Ergo vestræ quoque subscriptiones judiciis intimentur, ut illorum quoque professiones præsentium requiruntur. 106. Petilianus episcopus dixit. Apud acta volunt mandare. Et alia manu. Petilianus recognovi. 107. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Apud quæ acta sanctitas vestra se asserit mandaturam ? M08. Emeritus episcopus dixit. In judicio præstantiæ tuæ voluntas est nostra, si jubes ut gestis muni

D cipalibus hoc judicio nobilitatis tuæ finiatur. Et alia

m.anu. Emeritus episcopus recognovi. 109. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius diacit. Illud nunc est, quod a vestra sanctitate ad amputandas omnes ambages necessario postulatur, ut apertissime designetis utrum vobis epistola mandati cum subscriptionibus recitata sufficiat, an etiam ipsos quæritis apud acta mandare. 110. Petilianus episcopus dixit. Non ut profiteantur volumus, sed ut recognoscantur a nobis, qui mandasse dicuntur. Et alia manu. Ut supra. 111. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius

anno 419, quo concilio Carthaginensi interfuit.'

« ElőzőTovább »