Oldalképek
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]

LOAN STACK

A HADI TAKTIKA ÚJABB FEJLŐDÉSÉRÖL.

«A háború művészete : sphinx, melynek kedve telik benne, hogy elrejtőzzék az elől, a ki kérdezősködik utána s maga nem tudja megoldani rejtélyét». Ez von der Goltz tábornok mondása s a ki idézte a minap, több jelből kitetszőleg maga is tábornok. Egyébként hasonlít a háborúnak font jellemzett sphinxéhez, mert kérdezősködésünkre sem árulta el titkát. Nem közölhetjük tehát, kit fed a három csillag, mely nem nyalka századosok gallérján ragyog ezúttal, hanem egy komoly hadtörténeti czikk alatt a Revue des deux Mondes hasábjain.

A ritka nagyérdekű tanulmány azon tétel körül forog, hogy az 1870–71-iki háború tanulságai alapján Francziaországban egy új hadi taktika bontakozott ki, a mely befogadta azokat az elveket, melyekről úgy látszott, hogy többé sohasem lesznek mellőzhetők. Nem úgy történt. Ezeket az elveket Francziaországban egy új korszak sutba dobta, holott – és ez a tanulmány sarkköve, --- a lezajlott délafrikai háború minden látszólagos újítása ezeknek az elveknek szentesítését tartalmazza.

Nem csekélység tehát, a mire a háromcsillagos szerző tör. Nemzetének tulajdonítja azt, hogy harmincz év előtt meg. alkotta azt a harczászati irányt, mely búr földön diadalmaskodott. (Kissé különös, hogy épen a Moltkétól oly iszonyuan megvert grande armée tábornokait illetné meg a modern hadi taktika megalapításának elsősége, de hát francziát nem képzelhetünk el nemzeti elfogultság nélkül s ha egyebekben tanulságot nyujt dolgozata, ezért még nem kell félredobnunk.)

Ezenkívül van egy másik, amapnál rejtettebb czélja is, a mely viszont tájékoztat, merre kell keresnünk a munka szerzőjét. Nem általánosságban szól a franczia badi taktika Budapesti Szemle. CXXIII. kötet. 1905.

1

« ElőzőTovább »