Oldalképek
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

RÖVIDÍTÉSEK

m.

külsz. = külszenvedő ige 1. = lásd

= múlt idő magash. = magashangon mélyh. = mélyhangon mivelt. = miveltető mn. = melléknév mváros = mezőváros nérk. = névképző nöi kn. = női keresztnév

am.

= olvasd : annyi mint

= annyi mint áth. = átható ige átv. = átvitten átv. ért. = átvitt értelemben belsz. = belszenvedő ige elv. = elvontan , elvont értelemben fér. kn. = férfi keresztnév fn.

= főnév fő- és mn. = fő és melléknév gyak. = gyakorlatos h. = helyett helyn. = helynév helyr. = helyragok v. helyraggal htn. = határtalan mód ih. = igehatárzó igek. = igeképző isz. = indulatszó k. = középige kics. = kicsinyező km. = közmondat ksz. = kötszó

= névmás névr. = névrag önh. = önható ige ösz. = öszvetett p. pl. = például par. = parancsoló mód tb. = többes szám t.i. = tudniillik tt. = tárgyeset v. = vagy r. Ö. = vesd öszve.

nm.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PEST,
EMICH GUSZTÁ V MAGYAR AKADEMIAI NYOMDÁSZNAL.

1862.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

A magyar szók öszvehasonlítása az altáji nevezetesen a finn családdal

X.

A képzök és ragok öszvehasonlítása

77

34

37

42

45

47

Harmadik rész.

A magyar szók alkatrészeinek rendszere.

I. Szakasz. A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.

A bötük száma és felosztása

A rövid önhangzók viszonyai egymáshoz

A hosszú önhangzók és viszonyaik egymáshoz
A rövid és hosszú önhangzók részletes párhuzamban
Az i, u, ü és é, ú, ű mértékéről

Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben.

I. Az önbangzók rendszeressége a gyökökben

II. Az önhangzók rendszeres viszonya illetőleg hangrende a képzőkben és viszonyító ragokban

A. Kétágú képzők és ragok

B. Háromágú képzök és ragok

C. Hatágú képzők és ragok

A többesszám ragozásának szabályai I. Mássalhangzóval végződő gyökszókban. II. Önhangzóval

végződő főnevek után. III. Mássalhangzóval végződő származékfőnevek után. IV. Mással-

hangzóval végződő melléknevekben. V. Önhangzóval végződő melléknevek után

III. Az önhangzók rendszeressége érteményi tekintetben

A mássalhangzókról

Előtétes mássalhangzók

Közbevetett mássalhangzók

49

49

49

51

52

54

57

59

62

62

« ElőzőTovább »