Magyarország családai: Czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, 5-6. kötet

Első borító
Kiadja Friebeisz I., 1859

Részletek a könyvből

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

148. oldal - Ambrus nevű, köszvény miatt kezetlen-lábatlan, ágyban fekvő és székben hordozott főember szolgája, kihez hasonlót sem láttam, sem hallottam, sem olvastam soha, hogy a más ember dolgában, kihez sem atyafisága, sógorsága. sem semmi világi testi relatiója nem volt, sem magának, sem semmi...
38. oldal - Ferenczet is, édes atyját ki nemzette, tudtam vallásomon levőknek lenni, nem is gondoltam, és az szerzők is nem jelentették, hogy anyja pápista volna, s abban is nevelte volna eljedzendő feleségemet, midőn már menő utamban csak közel volnánk Halmi...
39. oldal - István uraimék, de halasszam az megkötelezést édesanyámra, ki még akkor élt, s atyámfiaira, azonban többé oda ne fogjak vallására nézve; de mivel Istentől úgy volt rendelve, az meglátás után meg kellé lenni az gyűrőváltásnak is.

Bibliográfiai információk