Oldalképek
PDF
ePub

dunt ut fides catholica habet, blasphemant; cum impiorum vel superborum, quæ Babylonia dicitur, eum et occisum prædicent, et resurrexisse : quia et et interpretatur Confusio ; et ad ipsam pertinent ipse satanas transfigurat se in angelum lucis (II quicumque res confusione dignas exercere volue. Cor. xi, 14). Et aliter: occiduntur hæreses per Ca rint. Ipse est populus infidelium, contrarius populo tholicos, cum Scripturarum testimoniis opprimun fideli et civitati Dei. Imago vero ejus simulatio est, tur, sed'illi nihilominus quasi satanæ plaga redi in eis videlicet hominibus, qui velut fidem cathovivi peragunt opera satanæ, et non cessant blas licam profitentur, et infideliter vivunt;fingunt enim phemare,et ad dogma suum quos possunt attrahere. se esse quod non sunt, vocanturque non veraci Et mirata est omnis terra secuta besliam, et adoraverunt effigie, sed fallaci imagine christiani : de quibus draconem qui dedit potestatem bestiæ : utique habent Apostolus dicit, Habentes quidem speciem pietatis, potestatem hæretici, sed præcipue Ariani. Et ado. virtutem autem ejus abnegantes(Il Tim.in,5); quorum raverunt bestiam dicenles, Quis similis bestiæ ? aut quis non parva portio in Ecclesia continetur. Justi autem poterit pugnare cumea? Hoc ideo quia sibi blandiun. non adorant bestiam, id est, non consentiunt, non tur hæretici, quod nullus melius credat illis, et subjiciuntur:neque accipiuntinscriptionem,notam quod nullus vincal populum ipsorum qui bestiæ scilicet criminis, in fronte propter professionem, nomine censetur:cui datum est ab ipso diabolo, et in manu propter operationem. Sic ergo facient, a Deo permissum est, ut loquatur magna et blas Ul nemo possit mercari, nisi qui habet nomen aut no. phemias ; sicut dicit Apostolus : Oportet hæreses tam bestiæ, aut numerum nominis ejus. Hic sapientia esse, ul qui probati sunt, manifesti sint in vobis (1 Cor. est. Qui habet intellectum, computet numerum besliæ : X1, 19). Et data est ei potestas facere menses quadra numerus enim hominis est : id est, Filii hominis Christi, ginta duos: tempus novissime persecutionis in istis cujus nomen in hæreticis sibi fecit bestia. Faciamus quadraginta duobus mensibus intelligimus. Deinde ergo numerum quem dixit, ut accepto numero inaperuit os suum in blasphemiam ad Deum : hic mani veniamus nomen et notam. Numerus, inquit, ejus festum est illos significari qui de Ecclesia recesse est sexcenti serdecim 1. Quem faciamus secundum runt catholica; ut qui ante occulte intra Ecclesiam Græcos maxime quia ad Asiam scribit, Et ego, inquasi fidem rectam tenere videbantur, in persecu quit, a et w. Sexcenti et sexdecim græcis litteris sic tione aperto ore in Deum proferant blasphemiam. fiant xlor'. Quæ notæ solutæ, numerus est: redacEt in tabernaculum ejus, et in eos qui in coelo habitant : tæ autem in monogrammum, et notain faciunt, et id est, in sanctos qui intra Ecclesiam continentur, numerum, et nomen. Hoc signum Christi intelligiquæ coelum est nuncupata, quia et ipsi tabernacu tur, etipsius ostenditur similitudo, quam in veritate lum Dei sunt. Et datum est ei bellam facere cum sanc colit Ecclesia. Cui se similem facit hæreticorum ad. lis, et vincere eos : a toto partern intelligimus, quæ versitas, qui cum Christum

spiritualiter persequan. vinci potest; non enim boni Christiani, sed illi qui tur, lamen de signo crucis Christi gloriari videntur. mali sunt vincuntur. Et data est ei potestas super om Hoc ideo, quia dictum est, Numerus bestiæ numerus nem tribum et linguam, et adorabunt eam omnes habi. hominis est. Et vidi, et ecce Agnus stans in monte Sion, tantes terram : omnes dixit, sed in terra habitantes, el cum eo centum quadraginta quatuor millia, habentia non in cælo. Quorum non est scriptum nomen in libro nomen ejus et nomen Patris ejus scriptum in frontibus vitæ Agni : de diabolo dixit vel ejus populo, non eorum. Aperuit quæ sit imitatio notæ in frontibus, est scriptum nomen ejus in libro vitæ. Signati (a) ab dum et Deum et Christum dicit scriplos in frontiorigine mundi: quia in præsentia Dei Ecclesia ante bus Ecclesiæ. Et audivi vocem de coelo sicut aquarum præordinata est atque signata. Quod ipse præsta multarum : id est, centum quadraginta quatuor miletc.

lium. El sicut tonitrui magni : et vocem quam audivi

sicut citharædorum citharizantium in citharis suis. [Ib. xu et xiv). In lectione quæ modorecilata est, Quod autem dixit, Hi sunt qui se cum mulieribus non fratres charissimi, audivimos beatum Joannem coinquinaverunt, etc., virgines hoc loco non solum dicentem, Et vidi aliam bestiam ascendentem de ter corpore castos intelligamus, sed maxime omnem ra : quod est mare, hoc terra. Et habebat cornua duo Ecclesiam, quæ fidem puram tenet, sicut dicit similia Agni : id est, duo Testamenta ad similitudi Apostolus, Sponsavi enim vos uni viro, virginem caspem Agni, quod est Ecclesia. Et loquebatur ut draco: tam exhibere Christo (II Cor. xi, 2): nulla adulterina hæc est illa quæ sub nomine christiano agnum præ hæreticorum commixtione pollutam, nec in male fert, ut draconis venena latenter infundat ; hæc est blandis mortiferis hujus mundi voluptatibus us. hæretica Ecclesia. Agni enim similitudinem non que ad exitum vitæ suæ absque remedio pænitentiæ imitaretur, si aperte loqueretur : nunc Christiani in felici perseverantia colligatam. Addit post hoc tatem fingit, quo securius incautos decipiat. Prop dicens: Elin ore ipsorum non est inventum mendacium. terea Dominus dicit, Cavele a pseudoprophetis, etc. Non dixit, non fuit; sed, non est inventum. Qualem (Matth. vii, 15). Et facit terram et eos qui in ea sunt enim invenit Dominus cum hinc evocat, talem et ut adorent bestiam priorem,cujus curata est plaga mortis judicat: nam aut per Baptismum, aut per pæniten: ejus : et faciet signa magna, ita ut ignem faciat descen iiam possumus in interiori homine et virgines estici dere de cælo in terram : et quia cælum Ecclesia est, et sine mendacio. Nunc iterum recapitulatio. Et quid est ignem de cælo descendere, nisi hæreses vidi, inquit, alium angelum volantem in medio cæli : de Ecclesia cadere ? sicut scriptum est, Ex nobis exie. id est, prædicationem in medio Ecclesiæ discurren. runt, sed non erant ex nobis (1 Joan. 11, 19). Ignis enim tem. Habentem Evangelium æternum; ut evangelizarel de cælo descendit quando hæretici qui de Ecclesia habitantibus in terra, dicens : Timele Dominum, etc. velut ignfs recedunt,ipsam Ecclesiam persequuntur. Volunt aliqui intelligi angelum volantem in medio Bestia ergo cum duobus cornibus, facit ut populus cæli Eliam; et aliam angelum qui eum sequitur, simulacrum bestiæ, id est diaboli ad inventionem comitem Eliæ, qui eo tempore prædicabit. Et alius adoret. Ut det eis notam super manum eorum dextram, angelus secutus est : id est, pacis futuræ prædicatio. aut super frontem eorum : mysterium enim disputat Dicens, Cecidit, cecidit Babylon illa magna : Babylofacinoris. Sancti enim qui suut in Ecclesia, Chris nem civitatem impiam, sicut jam supra dictum est, tum accipiunt in manu et in fronte ; hypocritæ au diaboli congregationem dicit, id est, populum ipsi teni bestiam sub Christi nomine. Si qui non adora. consentientem : et omnem concupiscentiam et corverunt bestiam, nec imaginem ejus, nec acceperunt ins ruptelam, quam in perniciem sui et humani genecriptionem 1 in fronte, aut in manu sua, occidentur : ris exquirit. Nam sicut Ecclesia civitas Dei est et nun abhorret a finde, ut bestia ipsa impia civilas In omnis conversatio cælestis : ita e contrario civitas telligatur, id est congregatio vel conspiratio omnium est diaboli Babylon in omni mundo, sicut dicit

1 Ms. Petrensis, imaginem ejus neque inscriptionem.
(a) Pro esphagménon,occisi,legitesphragisménou,signati, Sic Mss At editi, sexcenti sexaginta sez.

re,

HOMILIA XI.

Dominus, Ecce ponam Jerusalem lapidem conculcabilem sunt mundo et impiis. Hoc ideo, quia superbis et in omnibus gentibus (Zach. X11, 3). Ecclesia ergo di- impiis non sufficit, quod eos qui sancti sunt, nec dilicit, Cecidit, cecidit Babylon illa magna. Jam quasi gunt, necimitantur, verum etiam ubicumque potueperfectum dicit, quod adhuc futurum erat : sicut rint per sequuntur. Omnes istæ plagæ spirituales illud, Diviserunt sibi vestimenta mea (Psal. xxi, 19). sunt, et in anima fiunt. Nam ipso tempore illæsus erit Quæ a vino iræ fornicationis suæ potavit omnes gentes : omnis populus impius ab omni plaga corporis ; quia oinnes gentes, civitas est mundi, id est omnes su- non meretur in præsenti sæculo flagellari, quasi perbi et impii, sive extra Ecclesiam, sive in Eccle- qui acceperit totam sæviendi potestatem : sed spisia constituti. El vidi, et ecce nubem candidam, et ritualiter, id est, voluntaria et mortalia peccaia, super nubem sedentem Filium hominis, id est, Chris- quæ suntulcera in animabus suis, patiuntur omnes tum. Ecclesiam enim describit in claritate sua præ- iinpii et superbi. Secundus fudit phialam suam in cipue post persecutionum flammas albentem. Ha- mare, et reliqua. Mare, flumina, fontes aquarum, bentem in capite suo coronam auream:ipsi sunt seniores sol, thronus bestiæ, fluvius Euphrates, aer, super cuin coronis aureis. Et in manu sua falcem acutam : quæ angeli fuderunt phialas, terra est et homines : ista fals separat Catholicos ab hæreticis, sanctos a quia omnibus angelis in terram fundere mandapeccatoribus, sicut dicit Dominus de messoribus. Si tum est. Omnes autem plagæ istæ a contrario inautem putandum est quod ipse specialiter Christus telligendæ sunt : plaga est enim insanabilis, et ira visus est in nube alba messor; quis est vindenia- magna, accipere potestatem peccandi, maxime in tor, nisi idem, sed in suo corpore quod est Eccle- sanctos, nec corripi ; adhuc major ira Dei, et errosia ? Forte non male sentitur, si istos tres avgelos rum fomenta subministrari injustitiæ. Hæc plaga qui exierunt, triformem intellectum Scripturarum iræ Dei, hæc vulnera, transpungi et gaudere et plaintelligamus, juxta historialem, moralem, et spi- cere sibi unumquemque in peccatis. Sic prosperitas ritualem : falcem vero discrepationem. Et misil in malorum, ulcera sunt animarum : et adversitas ju. torcular iræ Dei magnum: non in torcular magnum; storum, æternorum sunt pretia à gaudiorum. In tersed ipsum misit in torcular, id est superbum quem- tio vero angelo et aquarum conversione in sanguique. Et calcatum est torcular extra civitatem : id est, nem, omnes angelos populorum intellige, id est, extra Ecclesiam. Facta enim dissensione, furis exit infirmiores ? homines in animo cruentos. Quartus omnis homo peccati. Calcatio autem torcularis, angelus effudit phialam suam super solem, et usti sunt retributio est peccatorum. Et exiit sanguis de lorcu- homines ustione magna : hoc futurum est adhuc in lari usque ad frenos equorum : exiet ultio usque ad igne gehennæ. Nam diabolus in præsenti cum in rectores populorum. Usque enim diabolum et an- anima occidat amatores suos, non solum non urit gelos ejus novissimo certamine exiet ultio sangui- in corpore, sed quantum permittitur clarificat : nis effusi. Per stadia mille sexcenta : id est, per omnes quam claritatem et lætitiam Spiritus sanctus plaquatuor partes mundi, Quaternitas eniin est con. gas definivit et dolores. Et blasphemaverunt nomen quaternata, sicut est in quatuor faciebus quadri- Dei habentis potestatem in his plagis, nec egerunt pæniformibus et totis. Quater enim quadringenti sunt tentiam. Quia non in corpore, sed in animo percumille sexcenti 1.

tiuntur plagis istis a Deo : ideo nec Domini recorHOMILIA XII.

dantur, sed in pejus proficiunt ; et propterea blas[Ib. xv et xvi.] In lectione quæ recitata est, fra- phemant, persequentes sanctos ejus. Quintus effutres charissimi, dixit se sanctus Joannes vidisse dit phialam suam super sedem bestiæ, et factum est aliud signum in cælo magnum et mirabile : angelos sep- regnum ejus tenebrosum : thronus bestiæ, Ecclesia tem : id est, Ecclesiam. Habentes plagas septem novis- ipsius est, id est congregatio superborum, quæ husimas, quoniam in his finita est ira Dei : novissimas jusmodi plagis obcæcatur. Comedebant linguas suas dixit, quia semper ira Dei percutit populum contu- a doloribus suis : id est, sibi nocebant blasphemantes macem septem plagis, id est, perfecte ; sicut ipse ex ira Dei, quia transpuncti gaudia existimabant. Deus in Levitico frequenter repetit, Et percutiam Et pænitentiam non egerunt : utique obdurati lætitia. vos septies, propter peccata vestra (Levit. xxvi, 24). Et sexlus angelus effudit phialam suam super flumen Et vidi sicut mare vitreum : id est, fontem Baptisni magnum illud Euphratem:id est super populum. Et pellucidum. Mixlum igne : id est, spiritu vel tenta- siccata esl aqua ejus : sicut supra dixit, aruit messis tione. Et victores bestiæ super mare vitreum : id est, terræ, id est, ad combustionem parata est. Ut præ. in Baptismo. Habentes citharas Dei ; id est, corda paretur via eorum qui sunt ab ortu solis : id est, laudantium Deo dedicata. Et cantantes canticum Moy- Christo : his enim perfectis justi, proficiscuntur si servi Dei, et canticum Agni: id est, utrumque Testa- obviam Christo. mentum. Magna et mirabilia opera tua sunt : hæc

HOMILIA XIII. enim in utroque Testamento sunt, quod cantantsu- [Ib. xvi el xvn.] Sanctus Joannes, fratres charispradicti. Repetit quod proposuerat dicens: Post hæc simi, dum de septem angelorum pbialis vel plagis vidi, et ecce apertum est templum tabernaculi lestimo- loqueretur, solito more prætermisso septimo angelo nii in cælo. Templum Ecclesiam jam diximus sen- recapitulat ab origine breviter dicens : Et vidi ex tiendam, angelum qui exiit de templo et jussit se- ore draconis, et ex ore bestiæ, et ex ore pseudo prophetæ denti super nubem, imperium Domini esse, dictum spiritus tres immundos in modum vanarum. Unum est. Jussionis enim exitus est, sicut evangelista dicit, spiritum vidit, sed pro numero et portione : unius Exiil edictum a Cæsare Augusto (Luc. II, 1). Induti corporis. Draco, id est diabolus: nam et bestia, id lino mundo et splendido, et cincti super pectora sua est corpus diaboli, et pseudopropheta, id est præzonas aureas : manifeste ostendit in septem angelis positi corporis diaboli, unus spiritus est, quasi Ecclesiam. Sic enim initium descripsit de Christo : rapæ. Sunt enim spiritus dæmoniorum facientes signa. Habentem, inquit, zonam auream super ubera. Et unum Ranæ namque præter horrorem proprium, etiam in ex quatuor animalibus dedil septem angelis septem phia- loco immundo sunt ". Quæ cum aquarum incolæ las aureas, plenas de ira Dei (Apoc. 1, 13) : istæ sunt et indigenæ videantur, non solum aquarum refuge phialæ quas cum odore ferunt seniores et animalia, et siccitatis impatientes sunt, sed etiam in ipsis quæ sunt Ecclesia ; qui et septem angeli. Et quod aquis, in aquæ sordibus et cæno volutantur. Sic sunt odoramenta, hoc ira Dei, hoc et verbum Dei. hypocritæ non in aqua, ut putantur, degunt; sed Sed et hæc omnia dant bonis vitam, malis inferunt in sordibus, quas credentes in aqua deponunt. mortem : ut est illud, Aliis odor vitæ in vitam, aliis Ratis sunt similes etiam homines, qui in peccatis odor mortis in mortem (II Cor. 11, 16). Orationes enim

· Mss., præmia. sanctorum, qui est ignis exiens de ore testium, ira

9 Mss., interiores. ! In Ms. Petrensi, sub cujus protectione nos Dominus • Ms. unus, participatione. Alius, partitione. liberare dignetur.

* Mss., proprio etiam loco immundæ sunt,

vel criminibus, quæ alii per pænitentiam vel Bap cat hæreticos, qui velut de morte Christi gloriari tismum deponunt, volutari non erubescunt.Quando videntur, non solus superborum populus accipieneniin aliquis se convertit ad Deum, et pænitet dus est : quod totum Babylon est. In tribus spirifuisse superbum,adulterum,ebriosum velcupidum, tibus, qui ex ore draconis velut ranæ procedebant : qui ista peccata quæ alius confitendo relinquit, imi in uno intelligitur diabolus : in alio, pseudoprotatur, cogitans apud se et dicens, Facio quod volo, phetæ vel præpositi hæreticorum ; in tertio, corpus et postea quomodo iste agit pænitentiam, et ego diaboli, id est omnes ficti, superbi, vel impii Chrisago; et subito dum ei supervenit ultimus dies, pe tiani, quorum maximus numerus in Ecclesia conrit confessio, et restat damnatio : iste qui talis est, tinetur. Denique qui tales sunt, ad similitudinem dum alios non ad bonum, sed ad malum vult imi ranarum, in omni immunditia et luxuriæ sordibus tari, in luto, unde alius liberatus est, velut rana in volutantur. Ranis etiam similes sunt homines, qui volvitur, et volatatur. Ranæ ergo significant spiritus in peccatis vel criminibus, quæ alii perpenitentiam dæmoniorum facientes signa. Qui exeunt ad reges vel Baptismum deponunt, volutari non erubescunt, totius orbis congregare eos ad bellum diei magni Domini. dicentes sibi, Ad præsens impleo voluntates meas; Diem magnum totum tempus dicit a passione Do postea, quomodo isti conversi sunt, et ego convermini. Sed pro locis accipiendus est dies : aliquando iur ad Deum. Et subito superveniente morte perit diem judicii dicit, aliquando novissimam persecu confessio, restat damnatio. Quod dicit, congregantionem, quæ sub Antichristo futura est, aliquando dos homines ad diem magnum; diem magnum ditotum tempus, sicut per Amos prophetam:Væ, in cit totum tempus a Domini passione usque ad finem quit, eis qui concupiscunt diem Domini! Et utquid vobis mundi. Iste enim dies quibus suavis est, et qui in dies Domini 1 (Amos. V, 18) ? et reliqua quæ ibi se eo voluptati et luxuriæ servientes lucra requirunt, quuntur. Omnia hæc in hac sunt vita bis dies qui in magnam miseriam convertuntur, quia implenbus Domini tenebræ sunt : qui concupiscunt diem dum est in eis illud propheticum, Væ desiderantibus Domini, id est qui in hoc sæculo delectantur, qui diem Domini! Per jalsam enim et transitoriam dulbus suave est, qui in eo voluptati et luxuriæ ser cedinem præparant sibi æternam amaritudinem. vientes lucra percipiunt, qui existimant quæstum Potest hoc loco dies magnus intelligi illa desolatic, esse religionis, quibus dicitur, vobis qui saturati quando a Tito et Vespasiano obsessa est Jerosoestis (Luc. vi, 23) ! non illi quibus dicitur, Beati qui lyma, ubi exceptis his qui in captivitatem ducti sunt, lugeni (Matth. v, 5). Recapitulat iterum ab eadem quindecies 1 centena millia mortua referuntur. persecutioue dicens : Et facta sunt fulgura et toni Quod autem dicit, Congregavit illos in loco Hermagetrua, et terræ motus factus est magnus, qualis non est don”, omnes inimicos Ecclesiæ intelligi voluil. De. factus ex quo homines facti sunt; et facta est illa civitas nique sequitur, et dicit, Circumdederunt castra sancmagna in tres partes. Hæc civitas magna, omnis om torum et civitalem sanctam dileciam (Apoc. XX, 8):id nino populus intelligitur qui est sub cælo, qui fiet est, Ecclesiam. Quod autem facta sunt tonitrua, et in tres partes cum Ecclesia divisa fuerit, ut sint Gen terræ motus factus est magnus, et facta est civitas tiles una pars, hæretici et ficti Catholici altera, Ec magna in tres partes ; civitas magna, omnis omclesia catholica tertia. Sequitur enim, et ostendit nino populus intelligitur, ubi una pars Paganorum, quæ sint tres partes, dicens: Civitates gentium ceci alia hæreticorum, tertia Christianorum, in qua sunt derunt, et Babylon illa magna in meniem venit Deo etiam hypocritæ. Cum ex ista tertia parte separati dare ei poculum vini iræ suæ, et omnis insula fugit, et fuerint boni, tunc illi qui sunt in Ecclesia ficti, illis montes inventi non sunt. Civitates gentium gentes duabus partibus juncti accipiunt judicium Dei: sunt, Babylon abominatio vastationis, montes et quod etiam in hoc tempore jam ex aliqua parte insulæ Ecclesia est; in civitatibus gentium omne completur. Tunc enim Babylon cadil, quando pomunimen et spem dicit gentium cecidisse. Non enim testatem accipiunt mali, ut persequantur bonos diversas ? habent a Christianis, sed civitates bonæ qui sunt Ecclesiæ. Quod autem grando magna atque malæ in hominibus describuntur. Tunc ergo sicut talentum descendit de cælo, in grandine ira Babylon cecidit aut iram Dei bibit, cum potestatem Dei intelligitur : quæ etiam antequam dies judicii accepit adversus Jerusalem, quæ est Ecclesia. Insu veniat, super impios et superbos spiritualiter intus inventæ non sunt : id est, non sunt superatæ, Et in anima mittitur. Mulierem meretricem, quam vi. grando magna quasi talentum descendit de cælo super dit in spiritu super bestiam sedentem in eremo; homines : grandinem iram Dei dicit. Omnes plagas ideo dicit in eremo, quia in impiis, id est, in aniistas figuras esse dicit plagarum spiritualium. Et ma mortuis sedeat et a Deo desertis. In Spiritu blasphemaverunt homines Deum ex plaga grandinis, dicit, quia non nisi spiritualiter videri potest huquoniam magna est plaga ejus nimis. Recapitulat ite jusmodi desertio, quæ intus in anima fit. Meretrix, rum dicens : Et venit unus ex septem angelis, el dirit bestia, eremus unum sunt, quod lotum Babylonia mihi, Veni, ostendam tibi damnationem meretricis ma intelligitur. Bestia, ut jam dictum est, corpus est gnæ, sedentis super aquas multas, cum qua fornicati impiorum adversus Agnum : in quo corpore nunc sunt reges terræ, id est, omnes terrigenæ. Et tulit diabolus, nunc caput velut occisum, quod signifime in eremo in spiritu, et vidi mulierem sedentem super cat perfidiam hæreticorum, qui velut de morte bestiam. In bestia omnis populus malus intelligitur; Christi gloriari videntur, cum tamen Christi Ec. in muliere corruptela monstratur: in eremo mulie clesiam jugiter persequantur. Et quia non solum rem sedere dicit, eo quod in impiis, in anima mor hæretici vel Pagani, sed etiam Catholici mali, id tuis et a Deo desertis sedeat: in spiritu, dixit; quia est super bi et impii eos quos in Ecclesia mansuenonnisi in spiritu videri potest hujusmodi desertio. tos et humiles viderint, persequuntur ; quauPretiose ornatam dixit, propter ornamenta luxuriæ. tum possumus, Dei misericordiam deprecemur, Nam bestiam super quam sedit, sicut jam dictum ut et illos de tam malis actibus ad bonum corest, populum ecce dicit, quæ sunt aquæ multæ, si rigat, et nobis in bonis operibus felicem persecutipse exponit: Aquam quam vides, ubi mulier sedet, verantiam pro sua pietate concedat, qui cum Papopuli et turbæ sunt, et gentes et linguæ. Corruptelam tre et Spiritu sancto vivit et regnat, etc. dicit sedere super populos in eremo. Meretrix, bes.

HOMILIA XIV. tia, eremus unum sunt. Bestia, ut jam dictum est, [Ib. xvii.] Modo cum divina lectio legeretur, fracorpus est adversus Agnum, in quo corpore nunc tres charissimi, audivimus beatum Joannem dixisse diabolus, nunc caput velut occisum, quod signifi- quia viderit mulierem sedentem super bestiam cocci1 Sic vetus codex Petrensis. At editi : Et utquid vobis

neam: id est, peccatricem, cruentam. Plenam nomidiem persecutionis ? El facta sunt fulgura, etc., omissis

nibus blasphemiæ : ostendit multa nomina esse in sex versibus.

1 Mss. undecies. 2 Mss., divisas.

2 Mss. Magedon.

HOMILIA XV.

bestia, id est in populo impio, uti jam diximus. parari in hoc sæculo, oreinus Dei misericordiam, Habentem capita septem, et cornua decem : id est, ut sic moribus separemur, ne cum illis æterno supmundi reges et regnum, cum quibus diabolus vi- plicio pereamus : sed magis cum illi audierint, sus est in cælo. Et mulier, id est, omnis multitudo Discedite a me, maledicti, in ignem æternum ; nos ausuperborum, erat circumdata purpura, et cocco, et dire mereamur, Venite, benedicti Patris mei, perciornata auro et lapide pretioso : id est, omnibus ille- pite regnum (ld. xxv, 41, 34); præstante Domino cebris simulatæ veritatis. Quid sit denique intra nostro Jesu Christo. Amen. hanc pulchritudinem, sic exponit, dicens : Et habens poculum aureum in manu sua, plenum abomina. tionum et immunditiarum fornicationis ejus. Aurum [lb. xvii et xvi.] In lectione quæ recitata est, immunditiarum hypocrisis est ; qui a foris qui- fratres charissimi, reges illos quos dixit quod perdem parent hominibus quasijusti, intus antem sunt sequuntur Jerusalem, populi mali sunt, qui persepleni omni immunditia (Matth. xxii, 28). Et in fronte quuntur Ecclesiam Dei : qui quasi reges appellanejus nomen scriptum, Mysterium, Babylon magna, tur, quia velut in somnis regnant. Omnis enim mater fornicationum et abominationum terræ : nulla malus qui persequitur bonum, velut in somnis hoc est superstitio, quæ fronti det signum, nisi hy. facit: quia malorum omnium persecutio non perpocrisis. Spiritus autem retulit quid sit scrip- manebit, sed velut somnium evanescet, sicut ium in fronte. Nam quis talem titulum aperte im- Isaias ait, Erunt velut somnians in somno divitiæ ponat ? Mysterium enim dixit esse, quod interpre- omnium gentium (Isai. xxix, 7). Hi unam sententium tatus est dicens, Et vidi mulierem ebriam de sanguine habent : id est, uno animo persequuntur bonos. sanctorum et martyrum Jesu. Unum est enim corpus, Ideo dicit, habent ; et non habebunt : quia persequod adversatur Ecclesiæ intus ac foris ; id est, in cutio malorum non solum adveniente die judicii Ecclesia ficti Christiani, et extra Ecclesiam hæretici erit, sed etiam in præsenti non desinit. Et virtutem vel Pagani. Quod licet corpus videatur loco sepa- el majestatem suam diabolo dabunt : hoc ideo dicit, ratum, in persecutione tamen Ecclesiæ unitatein quia homines impii, ipsi videntur dare virtutem, spiritus operatur. Impossibile est enim Prophetam quo instigante faciunt mala. Hi cum Agno pugnant: perire præter Jerusalem interficientem Prophetas id est, usque in finem, donec sancti regnum omne (Luc. xiii, 33, 34); id est, non potest fieri ut Chris- percipiant, Ecclesiæ adversantur. Et Agnus vincet liani boni sine Christianis malis persecutionem ali- eos : id est, utique, quia non permittit illos Deus quam patiantur, Sic nepotes' proavorum consensu, tentari supra id quod possunt. Ideo dicit, Et Agnus Zachariam lapidasse accusantur (Matth. XXIII, 35), vincet eos, quoniam Dominus dominum est, et rex recum ipsi non fecerint. Et bestia fuit et non est, et gum ; et qui cum eo, vocati et electi et fideles : id est, ascensura de abysso, et in perditionem iræ Dei ibit : Ecclesia. Propterea autem dixit, vocati el electi, id est, ex populo nascetur, ut possit dicere, Bestia quia non omnes vocati sunt et electi; sicut Domiex bestia, abyssus ex abysso. Quid est bestia ex nus ait, Multi vocati, pauci autem electi(Matth. xx, 16). bestia, et abyssus ex abysso, nisi populus malus Et dixit mihi angelus : Vides aquas ubi mulier sedet, nascens ex populo malo ? Hoc fit dum filii mali hæc et populus et turbæ sunt, et gentes et linguæ : et parentes pessimosimitantur. Et ascendit superstes, decem cornua quæ vidisti, hi odio habent meretricem : et in perditionem vadit, sicut et patres sui, ex qui- id est, mulierem illam. Meretrix est enim vita luxubus ascendit. Et jam nunc sunt, quia aliis morien- riosa, quæ rapinis et voluptatibus agitur. Ideo dixit tibus alii succedunt eis. Et sic nunquam desunt, quod odio habeant meretricem, quia homines luxuseu in paucis seu in multis, seu occulte sive quasi riosi, superbi, cupidi et elati, non solum sanctos aperte, qui non ab initio semper insidientur Eccle- persequuntur ; sed etiam seipsos odio habent. Et siæ. Quod autem dicit, mulierem sedentem super alio modo seipsos odio habent, in quibus impletur þestiam coccineam; peccatricem et cruentam ple- quod scriptum est, Qui diligit iniquitatem, odit anibem intelligi voluit. Quod autem dicit, circumda. mam suam (Psal. x, 6). Et desertam eam facient et tam purpura et cocco, et ornatam auro et lapide nudam. Ipsi enim per iram Dei et justum judicium pretioso; ostendit superborum et impiorum homi. quo deseruntur ab eo, desertum faciunt mundum ; num plebem omnibus illecebris simulatæ veritatis dum ei dediti sunt et injuste utuntur. Et carnes repletam. Quod autem poculum aureum habebat ejus edent. Hoc ideo, quia se invicem secundum in manu sua plenum abominationum et immun- Apostolum mordent et comedunt (Galat. v, 15). ditiarum fornicationis ejus; hypocritæ et ficti Chris- Ei propterea adjecit causam dicens, Deus enim detiani intelliguntur, qui a foris quidem parent quasi dit in corda eorum facere sententiam ejus : id est, exjusti, intus autem pleni sunt omni immunditia. citavit plagas, quas mundo jure ineritoque irrogare Quod autem, in fronte habebat scriptum, Babylon decrevit. Et dabunt regnum suum bestiæ, usque dum mater fornicationum; nulla est superstitio quæ fronti finiantur dicta Dei : id est, homines mali diabolo det signum, nisi hypocrisis, id est, finguni se bonos obtemperant, donec impleantur Scripturæ, et vecum sint mali. Quod autem dixit, ebriam esse mu. niat dies judicii. Post hæc sequitur, Mulier quam lierem sanguine sanctorum et martyrum Jesu ; vidisti, esi civitas magna, quæ habet regnum super unum corpus malorum intelligi voluii, quod sem- reges terræ : id est, omnes mali et impii. Sic et de per adversatur Ecclesiæ intus et foris : quia et in Ecclesia dictum est, Veni, ostendam tibi mulierem Ecclesia sunt ficti Christiani, et extra Ecclesiam Agni : et ostendit mihi civitatem descendentem de cælo hæretici vel Pagani. Et licet interdum corpore se- (A poc. XX1, 9, 10). Postea vidi alium angelum descenparentur, uno tamen animo in Ecclesiæ persecu- dentem de cælo, habentem potestatem magnam : et terra tione junguntur. Quod autem dicit, Bestia fuit, et illuminala est ad claritatem ejus. El clamavit in fortinon est, et futura est, et ascensura de abysso ; hoc in- tudine, dicens : Cecidit, cecidit Babylon illa magna, telligitur, quod ex populo malo nascatur populus et facta est habitaculum dæmoniorum, et custodia ommalus, ut possit dici, Bestia ex bestia, abyssus ex nis avis immundæ et inquinatæ. Numquid unius civiabysso. Quid est bestia ex bestia, nisi populus ma. tatis ruina potest omnes spiritus immundos calus nascens ex populo malo ? Hoc fit dum filii pere, aut omnem avem immundam ; aut eo temmali parentes pessimos imitantur : ac sic dum aliis pore quo civitas ipsa ceciderit, totus mundus demorientibus alii succedunt, nunquam desunt sive seretur spiritibus et avibus immundis, et in unius in paucis, sive in multis, seli occulte, seu aperte, civitatis ruina habitabunt ? Nulla est civitas quæ qui non ab initio semper insidientur Ecclesiæ. De omnem animam capiat immundam, nisi civitas quorum consortio quia corpore non possumus se- diaboli, in qua omnis immunditia in hominibus 1 Editi, non retulit, Abest, non, a Mss.

malis, per totum orbem commoratur. Reges quos : Mss. pronepotes.

dixit quod persequantur Jerusalem, hominis mali

HOMILIA XVI.

sunt, qui persequuntur Ecclesiam Dei : qui vivit sum, et luctum non videbo. Propterea in una die venient et regaat, etc.

lagæ ejus mors et luctus et fames ; et igne concrema

bitur. Si una die morietur, et concremabitur, quis [Ib. xvil-xv.] Quoties Babyloniam nominari au super istis lugebit mortuum, aut fames quanta esse ditis, nolite civilatem de lapidibus factam intelligere; potest unius diei ? Sed diem dixit breve tempus quia Babylonia Confusio interpretatur: sed homines vitæ præsentis, quo et spiritualiter et carnaliter afsuperbos, raptores, luxuriosos et impios in malis fliguntur: nam super omnes superbos et voluptatisuis perseverantes ipsius nomen significare cogno bus deditos, majores plagæ in anima veniunt, quam scite : sicute contrario quoties nomen Jerusalein au. in corpore. Tunc enim majori plaga percutiuntur, dieritis, quæ Visio pacis dicitur, homines sanctos ad quando de suis se iniquitatibus extollentes, ita justó Deum pertinentes intelligite. Nam quia Babylonia Deijudicio malum agere permittuntur, ut inter filios malorum hominumimaginem gerit, ideo de eis in Dei flagellari non mereantur, sed impleatur in eis sequentibus dicit, Quoniam ex vino iræ fornicationis illud quod scriptum est : In laboribus hominum non ejus biberunt omnes gentes, et reges terræ qui cum ea sunt, et cum hominibus non flagellabuntur ; ideo tenuit farnicati sunt : id est, cum invicem. Non enim cum pos superbia eorum (Psal. lxxii, 5, 6). Quoniam fortis una meretrice omnes reges fornicari possunt ; sed Dominus Deus, qui judicabit eam '. Et flebunt el plandum se luxuriosi, quisunt meretricis membra, in vi gent se super eam reges terræ, qui cum ea fornicati cem corrumpunt, cum meretrice, id est luxuriosa sunt. Qui reges plangent eversam, si eam reges, conversatione fornicari dicuntur. Post hæc sequitur evertent ? Sed quod est civitas, hoc et reges, qui dicens: Et omnes mercatores terræ ex virtute luxuriæ eam plangent. Non luxuriæ malum quia cum ea ejus divites facti sunt.Hoc loco divites peccatis dicit; peccant, agendo pænitentiam plangunt; sed quia nam nimietas luxuriæ pauperes potius quam divites prosperitatem seculi, per quam suis voluptatibus facit. Et audivi, inquit, aleam vocem de cælo dicentem: serviebant, perire cognoscunt : vel quia cessare Exite de ea, populus meus, ne communicetis peccatis incipiunt in eis ea, quæ per luxuriam ante place. ejus ; et plagis ejus ne lædamini. Hoc loco demonstrat bani, luxuriosi invicem consumentur, tanquam Babyloniam in duas partes esse divisam : quia dum fumus instantis gehennæ, a longe stantes propter measpirante Deo convertuntur mali ad bonum, Babylo lum pænæ ejus : a longe stantes non corpore, sed nia dividitur; et pars illa quæ ab illa discesserit animo, dum unusquisque sibi timet, quod alterum efficitur Jerusalem. Quotidie enim de Babylonia per calumnias et per superborum potentiam pati transferuntur ad Jerusalem, et de Jerusalem sedu videt. Dicentes, Væ, væ, civitas magna Babylon, cuntur ad Babyloniam ; dum et mali convertuntur civitas fortis, quoniam una hora venit damnatio tua ! ad bonum, et qui videbantur in hypocrisi boni, Spiritus dicit nomen civitatis : verum illi mundum manifestantur publice mali. Denique bonis ita etiam plangunt, exiguo admodum tempore pænæ interper Isajam Scriptura dicit, Exite de medio eorum, et ceptum, omnemque industriam labefactam ces. immundum nolite tangere : éxite de medio eorum, et sisse. Et equorum et rhedarum et porcorum ' mercato. separamini, qui fertis vasa Domini (Isai, Lil, 11). Hu res qui ditati sunt ab ea, longe stabunt flentes et jus separationis Apostolus meminit

, dicens: Firmum dicentes, , væ, civitas magna! Ubicumque spiritus enim fundamentum Dei manet; et cognovit Dominus dilatos dicit ab ea, peccatorum divitias significat. qui sunt ejus, et discedat ab iniquitate omnis qui nomi Induta byssino, et purpura, et cocco, et ornata auro et nal nomen Domini (II Tim. 11, 19). Ne communicetis, lapide pretioso ac margaritis. Numquid civitas ininquit, peccatis ejus, et plagis ejus ne lædamini. Cum duitur bysso aut purpura, et non homines ? Ipsi scriptum sit, Quicumque morte occupatus fuerit jus. itaque se plangunt, dum supra dictis spoliantur. tus, in refrigerio erit (Sap. iv, 7); quomodo particeps Et omnis gubernator, et omnis qui navibus navigat, et delicti esse potest justus, quem cum impio civita nautæ, et quotquot mare operantur, a longe stelerunt, tis casus abstulerit ? Nisi forte quando de civitate et clamaverunt videntes fumum ignis. Nunquid omdiaboli, id est, de conversatione luxuriosa et impia nis gubernator et nautæ quotquot operantur mare, exeunt boni, si aliquis ex illis remanere et delectari adesse potuerunt nt viderent incendium unius civoluptatibus Babyloniæ voluerit; hoc si fecerit, sine vitatis ? Sed omnes sæculi amatoree et aperarios ini. dubio plagæ ejus particeps erit. Quod autem toties quitatis dicit timere sibi, videntes spei suæ ruinam. dixit, Exite, nolite hoc corporaliter, sed spirituali Post hæc ait, Et vidi bestiam et reges terræ et exerciter intelligere. De medio Babyloniæ exitur, quando tus eorum : in bestia diabolum significat ; in regi. conversatio mala deseritur. Nam et in una domo bus terræ et in exercitu, omnem populum ejus. et in una Ecclesia et in una civitate simul sunt Ba Congregatum facerebellum cum sedente super equum, bylonii cum Jerosolymitanis : et tamen quamdiu et cum exercitu ejus, id est cum Christo et Ecclesia. nec boni consentiunt malis, nec mali convertuntur Et vidi alium angelum descendentem de cælo : Domiad bonos, et in bonis Jerusalem, et in malis Baby num Christum dicit in primo adventu. Habentem lonia esse cognoscitur. Simul habitant corpore, sed clavem abyssi . id est, potestatem populi; abyssum longe divisi sunt corde : quia malorum conversatio enim populum malum vult intelligi. El catenam semperin terris est, quia terram diligunt, et omnem magnam in manu sua : hoc est, potestatem dedit spem suam et totam intentionem animisui in terra Deus in manu ejus. El tenuit draconem, anguem anconstituunt; bonorum vero mens secundum Apos tiquum, qui est diabolus et satenas (a), et ligavit eum tolum semper in cælis est, quia quæ sursum sunt annos mille : primo utique adventu, sicut ipse disapiunt (Coloss.111,2).Exite,inquit,de ea, populus meus, cit, Quis potest introire in domum fortis et vasa ejus id est, de Babylonia : ne communicelis peccatis ejus, diripere (Matth. X11, 29), nisi prius alliga verit foret plagis ejus ne lædamini. Quoniam ascenderunt pec tem ? Cum enim excludit diabolum de populo cata ejus usque ad cælum, et recordatus est Deus ini. credentium, mittit eum in abyssum, id est, in quitalum ejus. Reddite ei sicut et ipsa reddidit vobis, populum malum : quod et invisibiliter ostendit, et duplicate dupla secundum opera ejus : in quo poculo cuin eos de hominibus ejiciens in porcos, qui in miscuit, miscele illi duplum : quantum se clarificavit et abyssum mergendi erant, ire permittit; quæ res indeliciavit, tantum date ei cruciatum, et luctum pocu maxime in hæreticis adimpletur. lum suum 1. Hæc omnia Christianis bonis, id est,

BOMILIA XVII. Ecclesiæ dicit Deus : de Ecclesia enim exeunt in (Ib. xvill-xx.] Ea quæ de lectione Apocalypsis mundum plagæ visibiles et invisibiles. Quoniam in

· Ms. Petrensis, judicavit eam. corde suo dicit Babylonia, id est, plebs omnium ma 2 Ms. Petrensis, pardorum. lorum vel superborum. Sedeo regina, et vidua non Ms. Petrensis addit, album.

(a) Ita vetus Ms. Petrensis : at editi, sexdecim detractis 1 Sic Ms. Petrensis. At editi, populo suo.

versibus, subsequentem homiliam cum ista confundunt.

3

« ElőzőTovább »