Oldalképek
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

bant quom0(lo illum perderent ; et timebant p0pulum, quia tota turba stupebat in doctrina illius. 19. Et cum Ser0 factum est, et exiebat extra civi20. tatem.' Et transeuntes discipuli, viderunt arborem ficus aruisse a radicibus. 21. Et rememoratus Petrus, ait illi : Rabbi, ecce arbor fici, quam maledixisti , aruit. 22. Et respondens Jesus, ait illis : (a) Si habueritis f fidem, 23. aimen dico vobis, quia quicumque dixerit monti huic : Tollere, et jactare in mare ; et non dubitaverit in corde suo, sed crediderit, quoniam,

quae loquitur, erunt, COlltingent illi, quaecumque dixerit. 24. Propter hoc dico vobis : Omnia, quaecumque oratis, et petitis, credite, quia accipietis, et erunt 25. vobis. Et cum stabitis (c) orantes t, remittite, si quid habetis adversus aliquem ; ut et Pater vester, qui est in caelis, dimittat pecCata VeStra. 26. Nam si vos non remittitis, nec Pater vester, qui est in caelis, remittet vobis delicta veStra. 27. Et venerunt iterum Hierosolyma : et, in templo deambulante eo, venerunt ad illum Pontifices Sacerdotum, el Scribae, et Seniores ;

CODEX VERONENSIS.

quaerebant quomodo €um perderent ; timebant enim eum, quoniam universa turba admirabatur super doctrina ejus. 19. Et cum vespere factum esset, egrediebatur de civitate. 20. Et cum transirent mane, viderunt arborem ficus aridam factam a radicibus. Et 21. recordatus Petrus, ait : Rabbi, ecce arborem ficus, cui maledixisti : aruit. 22. Et respondens Jesus, ait illis : (a) Si habueritis f fidem Dei, 25. amen dico vobis, quia quicumque dixerit huic IIIonti : Tollere, et mittere in mare : et non aesitaverit in corde suo,

CODEX BRIXIANUS.

sed crediderit (b) futurum, fiet, quodcumque dixerit +. 24. Propterea dico vol)is : Omnia, quaecumque orantes petitis, credite, quia accipietis, et evenient vobis. 25. Et cum statis (c) orantes f-, dimittite, si quid habetis ad aliquem ; ut et Pater vester, qui est in caelis, dimittat vobis invicem iniquitatem VeStram. 26. Si vos non dimiseritis, nec Pater vester, qui est in caelis, dimittet vobis peccata veStra. 27. Et rursus d) venit f. ierosolymam : et, Cum in templo ambularet, accesserunt ad eum Summi Sacerdotes, et Scribae,et Seniores;

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

28. et dixerunt ei : In qua potestate haec facis ? et quis uibi dedit hanc potestatem ? 29. Et Jesus respondens, dixit eis : Interrogo vos et ego unum verhum : (a) respondele ; mihi : et dicam vobis, in qua potestate haec 50. faciam. (b) Baptisma f Johannis, de caelo erat, an ex hominibus ? respondete 31. mihi. Ad illi cogitabant inter se, dicentes : Quid dicemus? Si dixerimus: De caeio : * dicet nobis : Quare non credidistis illi ? 32. Quod si dixerimus : Ex hominibus: timemus populum ; omnes enim (d) sciebant f Johannem, quoniam vere Propheta e35. rat. Et respondenles ad

[blocks in formation]

CODEX VERCELLENSIS.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

CODEX

28. et dixerunt illi : In qua potestate hæc facis ? et quis tibi dedit hanc potestatem ? 29. Jesus autem respondens, ait illis : Interrogo vos et ego unum verbum : (a) respondete j mihi : et dicam vobis, in qua potestate haec facio. 30. (b) Baptisma f Johannis, de caelo erat, am ex hominibus ? respondete mihi. 51. Ad illi cogilabant adversum se, diceiites, quid ei responderent. Si dixerimus : De caelo : (c) dicit nobis i : Quare non credidistis illi ? 32. Si vero dixerimus : Ex hominibus: timemus plebem ; omnes enim (d) sciebanl f, Johannem vere Prophetam fuisse. 35. Et respondentes, dixerunt ad Jesum :

CODEX BRIXIANUS.

ei. In qua potestate

WERONENSIS.

Nescimus. Et respondcns, ait illis Jesus : Neque ego dico vobis, in qua potestate haec faciam. CAPUT XII. 1. Coepit autem illis in parabolis loqui, ita dicens : Vineam pastinavit homo, et circumdedit saepem, et fodit lacum, et aedificavit turrem, et tradidit eam colonis, et £; pro. fectus est. Et misit ad colonos in tempore servum, (e) ut fructum ex vinea darent

ei f. 3. (f) Et f adprehensum eum, ceciderunt, et dimiserunt vacuum (g) ad eum f. 4. Et iterum misit ad illos alium servum ; el illum in capite vulnel'averunt, et contumeliis adfecerunt.

haec facis. et quis tibi dedit hanc potestatem. ut haec facias. Jesiis autem respondens ait illis. Interrogo vos et ego unum verbum. (a) responde.e i mihi. et dicam vobis in qua potestáte haec faciam. Baptismum Johannis. de caelo erat. at ex homi1il)u§. respondete mihi. At illi cogitabant intra se dicentes. Si dixerimus De caelo. dicet nobis. Quare ergo non credidistis ei. Si autem dixerinus Ex h0milibus timemus populum. omnes enim (d) sciebant ;. quia vere Pröpleta erat Johannes. Et res

pondentes dixerunt ad Jesum. Nescimus. Et Jesus dixit illis. Neque ego dico vobis in qua potestate hæc facio. Coepit autem illis in parabolis loqui. Vineam plantavit homo. et circumdedit saepe ét fodit lacum. et aedificavit turrem. et locavit eám agricolis. et peregre profectus est. Et misit ad agri olas in tempore servum. ut ex fructibus vinea, darent illi. Qui appreehsum eum caeciderunt. et remiserunt vacuum. Et iterum misit ad illos alium servum. et illumin capite vulneraverunt. et contumeliis adfecerunt.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

CO!)EX VERCELLENSIS.

5. runt. Et (a) alium misit servum ; ; et illum occiderunt : et multos alios ; quosdam ceciderunt, quosdam vero occiderunt. 6. Cum haberet autem adbuc unicum filium dilectum, novissime, illum misit, dicens : (b) Forsitam f filiuum meum reVerebuntur. 7. Winitores autem dixerunt inter se : llic est heres ; venite, occidamus illum, et nostra erit here8. ditas. Quem adprehensum, occiderunt, et projecerunt eum extra vine9. am. Quid ergo faciel Dominus vineae ? Weniet, et perdet vinilores, et dabit vineam ali10. is. Nec Scripturam hanc legistis ? Lapidem, quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est in

capite angu1 I. li. A Domino factus est : hic esl mirabilis in oculis nos12. tris. Et quaerebant eum tenere ; et limuerunt turbam : cogm0Verunt. enim, quod ad eos parabolam dixisset. Et, rclicto illo, abi13. erunt. Et immiserunt ' quosdam ex Pharisaeis, et Ilerodianis, ut eum captarent 14. verbo. Et illi venientes, (c) interrogal)ant illum ; : Magister, scimus, quia verax es, el quia non pertinet te de ulla re ; nec enim accipis personam hominum, sed in veritate viam Dei * doces. (d) Dic ergo nobis f : Licet dare tributum Caesari, aut (e) non f ? 15. Sciens (f) autem Jesus i simulationem illorum, ait illis :

CODEX VER0NENSIS.

5. Et (a) alium misit servum f ; et illum occiderunl : et plures alios ; quosdam ceciderunt, quosdam vero occiderunt. 6. Adhuc unum habens filium charissimum ; (licens : (b) Forsitam i filium Imeum Verebuntur. 7. Coloni autem dixerunt ad invicem : Ilic est haeres; venite, occidaIi) llS. . . . . . et nostra erit haereditas. 8. Et adprehensum, occiderunt extra vineam. 9. Quid ergo faciet Dominus vineae, ulum venerit? Ad illi dixerunt ei : Malos male perdet, et vineam suam locabit aliis colonis. 10. Nec Scripturam hanc legistis? Lapidem , quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est

in caput anguli. 11. A Domino factus est, et est mirabilis in oculis nostris. 12. Et quaerebant eum tenere; et timuerunt turbam : cognoverant enim, quoniam de eis parabolam hanc dixisset. Qui, relicto eo, abierunt. 15. Mittunt illi quosdam ex Pharisaeis, et Herodianis, ut eum capcreiil in verbo. 14. Et illi venientes, (c) interrogabant eum f subdole, dicentes : Magister, scimus, quoniam verax es, et non curas quemquam; nec enim accipis faciem hominis, sed in veritatem viam Dei doces. (d) Dic ergo nobis : Si f licet dari tributum Caesari, aut (e) non f ? 15. (f) Âd Jesus j, cum vidisset versutiam illorum, ait illis :

CODEX BRIXIANUS.

Et rursum. postrema illa verba Et rursum, quae adversam paginam

Mutilus est hoc loco codex argentcus integro qua- claudunt, subtus in limbi angulò adposita est nóta Q. ternione; quae enim legimus in Vulgatis a cap. xii, XLVI. , quam excipit post alias toiidem Q. XLVIII; vers. 5, usque ad xiii, vers. 32, hic desideranlur : incit; deinde sic conlinuatur séries Evangelii hujus. ria me compactoris, an alterius piaculo , incertum. Ad

CODEX CORBEIENSIS.

6. Quia forsitam filium meum, etc. - - - - - - 44. . Et venientes Pharisaei, interrogabant eum 1 1. `A Domino factus est hic, et est mirabilis in subdole : Magister. oculis nostris. 15. Videns vero Jesus versutias eorum. WARlANTES LECTIONES.

1 Gal. quosdam cum Herodeanis, ex Pharisaeis. Vulg. quosdam ex Pharisaeis, et Herodianis. • Gail. doces. Dic ergo nobis: Licet. Vulg. doces: Licet.

[ocr errors][ocr errors]

BLANCHINI NOTÆ. (a) Ante alium , deest iterum, in cod. quoque Cant. nec non in vers. Pers. et Copt. ibid. addit

[ocr errors]
[ocr errors]

Quid me templatis ? aJferte mihi denarium, ut videM6. am. Ad illi (a) attulerunt f. Et ait illis : Cujus est imago, et inscriptio ? Dixerunt : Caesaris. 17. Respondens autem Jesus, dixit illis : Reddite igitur, quae Caesaris sunt, ('aesari, et, quae Dei sunt, l)eo. Et miral)antur su18. per eum. Et * Venerunt Sadducaci ad illum; qui dicunt, non eSSe resurrectionem : et interrogal)ant eum, 49. dicentes : Magister, Moyses scripsit nobis, ut, si cujus frater decesserit, (b) et habuerit uxorem f, et filium non reliquerit, et accipiat frater illius ux0rem ejus, et resuscitet semen fratri Suuo. 20. ' Erant autem (c) aput nos f vii. fratres ; et

CODEX VE[YCELLENSIS.

prior, accepta uxore, decessit, et non reliquit se21. men. Et sequens accepit illam, et decessit ; et nec hic reliquid semen. Et tertius 22. similiter. Acceperunt eam vii. e1 nOn reliquerunt semen. Postea et mulier defuncta 25. est. In resurrectione ergo, cum reSurrexerit, cujus illorum erit uxor ? vii. enim habuerunt illam uxorem. 24. I{espondens autem Jesus, dixit eis : Propter hoc erratis, nescientes Scripturas, neque virtutem 25. Dei. Cum enim a mortuis resurrexerint, nec nubunt, nec nubuntur, sed ' sunt, tanquam Ange26. li in caelis. l)e mortuis autem, quia resurgunt, non legistis in libro Moysi, de rubo quo

CODEX VERONENSIS.

Quid me temptatis? adferte mihi denarium, ut videam. M6. Ad illi (a) adtulerunt f. Ait illis : Cujus est (sic) figula Ihaec, et inscriptio ? Dicunt illi : Caesaris. 17. Respondens autem Jesus, dixit illis : Iteddite igitur, quae sunt Caesaris, Caesari, et, quae sunt Dei, Deo. Et mirabantur vehementer im responsum ejus. 18. Et venerunt ad eum Sadducei ; qui dicunt, non eSSe reSurrectionem : et interrogabant eum , dicen19. tes : Magister, Moeses nobis scripsit, ut, si cujus frater decesserit, (b) et habuerit uxorem f, et filios non reliquerit, et accipiat frater uxorem ejus, et resuscitet semen fratri suo. 20. Fuerunt ergo (c) aput nos ; septem fratres; et pri

mus accepit uxorem, et mortuus est, non relicto se21. mine. Et secundus accepit eam, et m0rtuuS est ; et non reliquid semen. Et tertius..... 22. ..... eam... . . . . . vero et mulier defuncta est. 23. In resurrectione . . . . . . . . . erit uxor? septem enim eorum illam habuerunt uxo24. rem. Et respondens Jesus, ait illis : Nonne ideo erratis, non intellegentes Scripturas, neque virtulem Dei ? 25. nubunt, neque

nubun-
tur, sed
erunt sicut
Angeli (d) in
caelo f.
26. De mortuis
autem, quod
resurgant,
non legistis
in libro
Moysi, su-
per rubum
quomodo

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

modo dixit illi Deus, dicens : Ego sum Deus Abraham, et Deus Isac, et Deus Jacob ? 27. Non est Deus mortuorum, sed * vivorum. Wos ergo multum erratis. 28. Et (a) accedens f unus ex Scribis, cum audisset illos * conquirentes; videns, quoniam bene illis respondit, interrogabat eum : Quod est mandatum primum ? 29. Et Jesus ait illi : (d) Omnium primum f : Audi Istrahel, Dominus Deus (e) noster f, u50. mus est ; et diliges Dominum I)eum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, el ex totis viribus (f) tuis f, et ex tota fortitudi 51. ne tua; et propinquum tuum, tanquam te ipsum. Hoc est magnum mandatum. 32. Et dixit illi

Scriba : Were dixisti Magister, quia unus est Deus, et non est, praeter ipsum. 33. Et diligere illum ex toto corde, et ex omni virtute, et (h) ex omnibus viribus f; et diligere proximum, tanquam se, plus est omnium liolocaustorum, et hostiarum. 34. Et cum vidisset eum Jesus, quia sensate respondit, ait illi : Non es longe a regno Dei, Et nemo audebal amplius illum interroga. 35. re. Et respondens Jesus, dicebat, docens in templo : Quomodo dicunt Scribae, quia Christus Filiiis est I)avid ? 36. Ipse David in Spiritu Sancto dicit : Dixit Dominus Domino meo, sede ad dextram meam ; donec ponam inimicos tuos, scabillum pedum

CODEX VERONENSIS.

dixerit illi : Deus Abraham, et Deus Isac, et Deus 27. Jacob ? Non est [)eus mortuorum, sed vivorum. Wos ergo multum erratis. 28. Et (a) accedens i unus de Scribis, qui audierat illos conquirentes; et videns, quoniam bene iIIis responderit, interrogabat eum, (b) dicens : Magister f, quod est primum praeceptum ? 29. (c) Respondens autem Jesus, dixil ad eum : (d) Omnium priimum f : Audi Istrahel, Dominus Deus (e) noster f, unus 50. est; et diliges Dominum l)euim luum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tolis viribus ([) tuis f, et ex tot., virtute lua. Hoc est primum mandatum. 51. Secundum (g) simile | illi : Diliges proximum tuum,

sicut te ipsum. Majus autem horum mandatum non est. 52. Et ait illi Scriba : Bene dixisli Magister in veritatem, quod unus Deus : nec est alius, prae55. ter illum, ita diligendus ex tole corde, et (h) ex totis viribus f, et ex tota anima; et diligere proximum, tamquam se ipsum : hoc majus est omnibus, quam holocaustomata , et sacrificia. 54. Videns autem Jesus, quod sapienter respondisset, dixit illi : Non es longe a regno Dei. Et nemo jam audebat euim interrogare quicquam, 35. Et respondens Jesus, docens in templo, (i) dixit f : Quomodo dicunt Scribae, Christum esse |i!ium David ? 55. ipse enim l)avid in Spiritu sancto dicit : Dixit Dominus Domino meo, sede ad dextris meis; donec ponam inimicos tuos, scabillum pedum

CODEX BRIXIANUS.

Mutilus est hoc loco codeae arg;; integro qua- vers. 5, usque ad xiii, vers. 32, hic desiderantur : internione ; quae enim legimus in Vulgatis a cap. xii , curia ne compactoris, an alterius piaculo, incertum.

CODEX CORBEIENSIS.

Ibid. l)ominus Deus noster, Dominus unus est. 30. Addit, ex omnibus viribus tuis.

28. Quod est praeceptum primum ? 29. Respondens autem Jesus, dixit ad eum : 0mnium primum mandalum hoc est.

VARIANTES LECTIONES.

est. Vulg. conquirentes; et videns, quoniam..... cum,

1 Gat. viventium. Vulg. vivorum.
quod esset.

* Gal. conquirentes, quoniam... eum, Magister, quod
lectioNEs codicis viNdeboNENSIS AbeuNtfs Ab EditioNE vulgAtA.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
« ElőzőTovább »