Oldalképek
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

CoDEx vERONENSIS.

panes non (a) haberent f. 17. Et, cum rescisset Jesus, aiu illis : Quid cogitatis (b) in cordibus vestris f, quia ames n0n abetis? nondum intellegitis, nec perspicitis? obtusum eSt cor ves18. trum ? oculos habentes, non vi. detis? et aures haben• teS, n0n auditis? Nec memo19. res estis, cum confregi quinque panes in quirique imilia hominum? ex quibus, quot corbes fragmentorum SuStulistis? (c) ad illi dixerunt f : Duodecim. 20. * Quaudo autem vii. in quattuor milia, quot sporlas frag

mentorum sustulistis? Qui dixerunt : 21. vii. Et (d) dicit f illis : Quomodo nondum intellegitis? 22. Et venerunt in Bethania, et offerunt ei caecum, depraecantes illum, ut eum tange23. ret.TEt, * adpraehensa manu caeci, produxit illum extra municipium; et expuens in oculos ejus, imposuit illi manus, et interrogabat eum, an aliquid videret. 24. Et respiciens, ait : Video homines, veluti arbores, amhulantes. 25. Deinceps inponens manum super oculos ejus, (sic) et fecit illum videre, et curatus est ; ita ul videret

nes non (a) haberent f. 17. Quo cognito, ait illis Jesus: Quid cogitatis (b) in cordibus vestris f , quia anes n0n habetis? nondum intelligitis, nec perspicitis? sic obtusa sunt corda vestra? 18. oculos habentes, non videtis? et aures hal)entes, non auditis? Nec meministis de v. panibus, 19. quos fregi in quinque milia hominum ? ex quibus, quot cophinos fragmentorum tulistis? $ Ad illi ixerunt f : 21. vii. Et (d) ailf illis : Quomodo (e) non f intellexistis? 22. Et venerunt

Betsaidam, et adferunt ei caecum, et rogaverunt eum, ut illum 25. langeret. Et adprehendit manum caeci, et duxit eum extra vicum, expuens in oculos

ejus; et, impositis (f) manibus illi, interrogabat f illum, si aliquid videret. 24. Et aspiciens, ait : Video homines, velut arbores, ambulanteS. 25. (g) Et f iterum imposuit manus super oculos ejus : et, imposilis manibus, coepit videre, et restitutus est; ita ut videret cla

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

CODEX VERCELLENSIS.

clare omnia, 26. Et dimisit illum in domum suam, dicens : Vade domi aput te, et ne in municipio intres, nec cuiquam dicas. 27. Et exiit Jesus cum discipulis suis (a) in Caesaream f Philippi; et in itinere interrogabat disciulos suos, b) dicens f : Quem me dicunt esse homines ? 28. Ad illi responderunt ei, dicentes : Johannen Baptistam ; alii autem Helian; alii vero quasi unum ex Pro29. phetis. Ipse autem interrogabat illos : Vos autem quem me dicitis esse ? Et respondens Petrus, dicit ei : Tu es Christus. 30. Et objurgavit eos, ne cui dicerent de

31. se. Et coepit
docere i!los,
quia oportet
Filium homi-
nis multa pa-
ti, et reproba-
ri a Seniori-
bus, et a Prin-
cipibus, et Scri-
bis, et occidi,
et post terti-
um diem re-
32. surgere. Et
palam verbum
loquebatur.
Et adprehen-
dens Petrus
eum , coepit
objurgare
eum, dicens:
Domine, propiti-
us esto; nam
hoc non erit.
55. Qui conver-
sus, ut vidit
discipulos
suos, objur-
gavit
Petrum, dicens:
Vade post me

1 Satana, qu0-
Inlam m0m
sapis quæ
Dei sunt, sed
quae sunt
hominum.
54. Et, convocata
turba cum
discipulis su-

[merged small][ocr errors]

re omnia, . . 26. Et dimisit illum in

domum suam, dicens :

Vade in domum tuam ; et, si

in vico introieris , nemini dixeris. 27. Et profectus est Jesus, et discipuli ejus (a) in Caesarea f Philippi; et interrogabat discipulos suos in viâ, (b) dicensi : Quem me dicunt homines esse? 28. Responderunt illi, dicéntes : Johannen Baptistam ; alii Eliam; alii vero quasi unum ex Prophetis. 29. Tunc dicit illis: Vos vero quem me dicitis esse? Et respondens Petrus, ait ei : Tu es Christus Jesus (c) Filius Dei vivi t. 30. Et comminatus est eis, ne

CODEX BRIXIANUS.

cui dicerent 51. de illo. Et coepit docere illos, quoniam oportet Filium hominis omnia pati, et reproIbari a Senioribus, et a summis Sacerdotibus, et occidi, et post tres dies resurgere. 32. Et palam verbum loquebatur. Quem suscipiens Petrus, coepit increpare, dicens : Domine, propitius esto ; nam hoc non 53. erit. Ad ille conversus, videns discipulos suos, comminatus est Petro, dicens : Wade retro me Satanas, quoniam non sapis ea, quae Dei sunt, sed quae sunt hominum. 54. Et, convocata turba cum discipulis suis, (d) dixit f : Si quis vult sequi (e) p0st

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CODEX

me, abneget se ipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. 55. Quisque enim voluerit animam Suam salvare, perdet eam ; qui autem perdiderit animam (a) suam t causa Evangelii, salvabit eam. 36. Quid enim prodest homini, si lucratus fuerit * totum saeculum, et jacturatus fuerit animam suam ? 37. Aut quam dabit homo (b) commutationem f pro (sic) animam su38. am ? Quisque enim confusus fuerit me, et mea verba in generatiome adultera, et peccatrice, et Filius hominis confundet

eum,

CODEX VERONENSIS.

VERCELLENSIS.

cum venerit in gloria Patris sui cum Angelis sanc39. tis. Et dicebat illis : Amen dico vobis, quia sunt quidam hic stantes (d) mecum f, qui non gustabunt mortem, donec videant regnum Dei venientem in virtutem. CAPUT IX. 1. Et post dies sex * adsumpsit Jesus Petrum, et Jacobum, el Johannen, et duxit illos in montem altum s seorsum solus, et transfiguratus est in conspectu e0rum.' 2. Et vestimenta ejus facta sunt fulgentia, * candida valde, tan3. quam nix. Et visus e. . . . . Helias, cum Moysi; et conloqueban

me f , deneget se; et tollens crucem suam, sequatur me. 35. Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam; qui autem perdiderit animam (a) suam f propter Evangelium, salvam faciet eam. 56. Quid enim proderit homini, si lucretur uniVerSum mundum, et detrimentum faciat animae 37. suae? Aut quid dabit homo (b) commutationem f pro anima sua ? 58. Qui (c) autem f me confusus fuerit, et mea verba in gene

ratiome hac adullera, et peccatrice, tunc Filius hominis confundet

eum, cum venerit in gloriam Patris sui cum Angelis sanctis. 39. Et dicebat illis : Amen dico vobis, quod sunt quidam de circumstantibus (d) mecum f, qui non gustabunt mortem, donec videant regnum Dei veniens in virtutem. CAPUT IX. 1. Et post dies vi. adsumpsit Jesus Petrum, et Jacobum, et Johannen, et duxit illos in montem altissimum seorsum solos, et transfiguratus eSt COram 2. ipsis. Et vestimenta ejus facta sunt (e) splendida t, . velut nix, qualia (f) quis t non potest facere super 3. terram. Et apparuit illis Helias, cum Moysen; et erant loquentes

CODEX BRIXIANUS.

me f sequi. abneget semetipsum et tollat crucem suam. et sequaiur me. Qui enim voluerit animam suam salvani facere. perdet eam. _ qui autem perdiderit animam suam propter me. et Evangelium. salvam faciet eam. Quid enim proderit homini. si lucretur totum mundum. et detrimentum faciat animae suae. Aut quid dabit domo (b) commutationem i pro anima sua. Qui enim me confusus fuerit et mea verba in generalione ista adultera et peccatrice. et Filius homiiiis confundet eum. cum venerit id gloria Patris sui

cum Angelis sanctis. Et dicebat illis. Amen dico vobis quia sunt quidam de hic stantibus. qui non gustabunt mortem. donec videant regnum Dei. venientem in virtute. Et post dies sex adsumpsit Jesus Petrum. ct Jacobum, et Johannem. et duxit illos in montem excelsum seorsum solos. et transfiguratus est coram ipsis. Et vestimenta ejus facta sunt splendentia candida nimis. velut nix. qualia fullo. super terram non potest candida facere. Et apparuit eis Helias cum Moyse, et erant conloquentes

CODEX CORBEIENSIS.

36. et damnum faciat animae suae? CAP. IX. — 1. in montem. altissimum secreto so39. sunt quidam hic circumstantium me. lus, et transfiguratus, etc.

VARIANTES LECTIONES.

* Gat. universum mundum. Vulg. mundum tptum • Gak adsumpsit Petrum. Vulg. assumit Jesus Petrum.

* Ita Gat. Vulg. seorsum solos. -
* Gat. candida, velut. Vulg. candida nimis, velut.

[LECTIONES CODICIS WINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA.

abneget se; et tollens. 55. animam suam salvare, perdet eam qui autem perdiderit eam animam propter Evangelium, salvam. 36. si lucretur universum mundum , et detrimentum faciat animae suae. 37. commutationem. 38. splendentia nimis, candida, velut nix, qualia quis facere Qui autem me... et mea verba in generatione adultera... non potest. 3. Helias, cum Moysen.

[ocr errors][ocr errors]

cum venerit in gloriam. 59. Amen dico vobis, quod sunt
quidam circumstantes.
CAP. IX. — 1. assumpsit... in montem altissimum. 2.

CODEX VERCELLENSIS.

tur cum Jesu.
4. Et Petrus di-
xit ad Jesum : Rab-
bi, optimum
est nobis hic
esse. . . si vis,
f. . . . mus
tria laber-
macula, tibi
unum, et Moy-
si unum, et
Heliae unum.
5. Nesciebat
enim, quod
loqueretur;
* timore enim
perterriti sunt.
6. Et facta esu
mubs obum-
brans eos; et
venit vox
de nube, di-
cens: Ilic est
Filius meus
karissimus :
audite eum.
7. Et statim res-
picientes, ne-
minem ali-
um viderunt,
nisi. . . . . . .-
lum. .
8. Et cum descen-
derent de
monle, prae-
cepit illis, ne
cui, quae vi-
derunt, enar-
rarent, nisi
cum Filius
hominis a
morluis. . . . .-

rexerit.
9. Et verbum re-
tinuerunt
aput se ; quae-
rentes, quid
est, cum a
mortuis sur-
rexerit ?
10. Et interroga-
verunt eum,
dicentes : Quid
ergo (d) Scri-
bae f dicunt :

venire?
11. Quibus respon-
dens, dixit
illis : Et Helias
venien. . . pri-
mum, resti-
tuet omnia :
et, quomodo
scriptum
est in Filium
hoininis, ut
multa patia-
tur, et sper-

natur.
12. Sed dico vobis,
quia * Ilelias
venit, e1 fece-
runt illi quae-
cumque vol-
uerunt, sicut
scriptum est
de. . .
15. Et, cum venis-
set ad (e) disci-
pulos f, vidit
turbam ma-
guaim (f) ad. . .

CODEX WEINONENSlS.

cum Jesu.
4. Et respondens
Petrus ad
Jesum, dixit :
Rabbi, l)onum
est nobis hic
es$e : (a) vis,
faciam i tria
tabernacula,
tibi unum, et
Moysi unum,
et lleliae unum.
5. Non enim
sciebat, quid
diceret; ti-
more enim
perterriti erant.
6. Et facta est
nubs subium-
brans illos;
et venit vox
de nube, dicens :
Hic est Filius,
meus carissi-
imus : hunc
7. audite. Et
circumspicien-
tes, neminem
amplius vide-
runt, nisi Je-
Sum tantum Se-
8. cum. Et descen-
dentibus illis
de monte,
praecepit illis,
ne cuiquam,
quae vidissent,
narrarent, nisi
cum Filius
hominis a
In0rtu IS reSur-
rexerit.

9. Et verbum
hoc retinue-
runt aput
semetipsos;
conquirentes,
quiduam esset
(b) hoc f, cum
a mortuis re-
surrexisset ?
10. Et interroga-
bant eum,
dicentes:
(c) Quia f di-
cunt (d) Scri-
bae f: Heliam
oportet
primum

venire.
11. Respondens
autem, dixit
illis : [lelias,
cum venerit
primo, resti-
tuet omnia :
et, quomodo
scriptum est
in Filium ho-
minis, ut mul-
la patiatur, et
C0nlem Juatur.
12. Sed dico w0-
bis, quia et
Helias venit,
et fecerunl
illi quaecumque
voluerunt,
sicut scriptum
est de eo.
13. Et veniens ad
(e) discipulos i,
vidit turbam
magnam (f) ad

CODEX BRIXIANUS.

cum Jesu. Et respondens Petrus, ait ad Jesum. Rabbi seipsos. conquirentes quid esset cum a mortuis rebonum est nos hic esse. et si vis faciamus tabernacula surrexerit. Ei interrogábant eum dicentes. Quid erg0 tria. tibi unum et Moysi unum. et Heliae unum. Non dicunt (d) Scribae f. quia Ileliam opprtet Pr}enim sciebat quid diceret. eraiit enim timore exter- mum venire. Qui resjondens ait illis. Ilelias,cum riti. Et facta esl nubes obumbrans eos, et venit vox venerit primo restituei omnia. et quomodo scribllllll de nube dicens. Hic est Filius meus dilectus ipsum est in Filium hominis. ul multa paiiatur. et contem* audite. 1 t confestim circumspicientes. neiuinem am- natur. Sed dico vobis. quia et Helias jam venit. et plius viderunt secum nisi Jesum tantum. Descenden- fecerunt illi. quaecumque'voluerunt. sicut scriblum tibus autem illis de monte. praecepit eis. ne cui est de eo. Et veniens äd discipulos suos. vidit iu* enarrarent quae viderant. nisi cum Filius hominis a bam multam circa mortuis resurrexerit. Et verbum continuerunt aput

CODEX CORBEIENSIS.

4. nos hic esse : si vis, faciam hic tria taberna- 6. et ecce vox exivit, dicens. cula, etc.

VARIANTES LECTIONES.

* Gat. in timore exterriti. Vulg. timore exterriti. * Gut. Helias jam venit. Vulg. Elias venit.

LECTIONEs codicis viNDEBONENSIS ABEUNTEs Ab EditioNE vuLGATA.

4. Et respondit Petrus ad Jesum: Rabbi, bonum est nos hic l)um apud se... gum resurrexisset. 10. $igentei;%? esse : vis, fáciamus tria tabernacula, tibi unum, Moysi dicunt Scribae, Heliam oportet primum venire;_1!:'£ unum, et Heliae Jug. 5. timore enim exterriti eraiit. spoudens autem dixit illis... scribtum. 12. jam venit. 6. obumbrans illos. . 8. ne cui... quae vidissent, dicerent, 15. et veniens ad discipulos, vidit turbam magnam ad eus. nisi cum... resurrexisset a uortuis. 9. continuerunt ver-

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

• • • • • • eS
14. cum. . . . sta-
tim, ut * vide- '
runt eum, om-
nis turba

paverunt

ell II). . . .
. . . . . salu-

taverunt
15. eum. Et inter-
robat Scri-
bas: Quid in-
quirebatis
inter vos ?
16. Et (b) respondit
. . . . Magis-
ter at- . . . .
- - - - - - . me-
. . . . . . tem
. . . . . . . * in-

mundum;

M7. henderit eum, allidet eum, et spumat, et stridet dentibus, et arescit diu : etiam * discipulis tuis dixi, ut expellerent; et non potuerunt (d) eicere illut f. 18. Et respondens, dixit eis: 0 generatio inCr • • • • • • • •

CODEX VERCELLENSIS.

usque . . . .

[ocr errors]

te . . . . . ad 19. me . . . attulerunt . . . . . . m. Et cum vidisset . . . . (e) spiritus i * conturha. vit puerum ; et cadens in terram, wolvebatur spu20. mans. Et interrogavit Jesum patrem pueri, dicens: Quanlum temporis est, ex quo hoc ei accidit ? Ad ille respondens, ait : Ex in21. fantia. Et frequenter in ignem misit illum . . . . . . . as, ut per. . el eum. . . . . quid p0tes, adjuva nos Domine, misertus nostri. 22. Et ait illi Jesus: Quid est, si quid potes? si potes credere, omnia ossibilia g) credenti f.

[ocr errors]

eos f, et Scribas conquirenles cum illis. 14. Et confestim omnes multitudo (a) videntes Jesum, expaverunt f ; et cadentes, salutaverunt 15. eum. Et interrogavit illos, ulicer.s : Quid inter vos conquiritis? 16. Et (b) respondit ei f unus de turba : Magister, adduxi filium meum ad te , habentem spiritum immun17. dum ; qui, ubicumque eum adprehendiderit, allidet eum, et spumat, el slridet dentibus (c) suis f, et arescit : et dixi discipulis tuis, ut eicerent illum, et non potuerunt (d) eicere illum ;. 18. Et respondens, dixit illis : 0 generatio incredula,

quandiu aput vos ero ? quàmdiu patiar vos ? adferte illum ad me. 19. Et attulerunt eum. Et cum vidisset illum, (e) spiritus f immundus conturl)avit puerum ; et elisus in terram, volutabatur ispumans. 20. Et interrogavit eum : Quantum temporis est, ex quo hoc ei accidit ? 24. Ad ille respondit : Ab infantia. Et frequemter illum in ignem, et in aquam mittit, ut eum perdat: sed, si quid potes, subveni nobis Domine, miSertus sui)er nos i. (f) Ip 22. Jesus autem ait illi: Si potes credere, omnia possibiIia (g) credenii f.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« ElőzőTovább »