Oldalképek
PDF

mias? Quis poterit dimittere peccata, nisi unus 22. Deus ? Cognitis . . . . . Jesus cogitationibus eorum, (a) dixit f ad illos: Quid cogitatis in cordibus 23. vestris ? Quid est facilius dicere : Remittuntur tibi peccata tua : aut dicere : Surge, et amhula ? 24. Ut scialis autem quia potestatem habet Filius hominis in terra * remittendi peccata, ait paralytico: Tibi dico, surge, et tolle lectu. . . tuum, et vade in domum tuam. 25. Et confestim surgens coram omnibus, sustulit grabattum suum, in quo jacebat . . abiit in domum suam honorificans Deum. 26. Et pavor adpreliendit omnes. Et impleti sunt timore, dicentes : Quoniam vid . . . . . .

C0DEX WERCELLENSIS.

rifi . . . . . . .
27. Et . . . . . . .
exiit, et intu-
itus est publi-
canum . . . i-
ne * Levi seden-
tem ad ilhelo-
neum, et di-
xit illi : Seque-
28. re me. Et, re-
lictis omni-
bus, surgens
sequebatur
illum.
29. Et fecit illi ce-
nam magnam
Levi in do-
m0 Sua : et e-
rat turba in-
gens publi-
canorum,
el aliorum,
qui. . rant cum
illis d. . cum
50. b. . . . . Et
lm. . . ura-
verunt Pha-
risaei, et Scri-
bae eorum,
dicentes ad
discipulos
illius: Quare
cum publica-
nis, et peccat0-
ribus (b) man-
ducat, et bibit f.
51. Et respondem
Jesus, dixit ad
illos : Non e-
gent sani me-
dicos, sed qui se
male habent.
32. Non veni
vocare jus-
tos, sed pecca-
tores in pae-
nitentiam.
33. Qui dixerunt
ad illum : Qua-

CODEX VERONENSIS.

mias ? Quis
potest dimit-
tere peccata,
nisi solus
Deus ?
22. Ut cognovit
autem Jesus
cogitationes
eorum, (a) di-
xit f ad illos :
Quid cogitatis
in cordibus
25. vestris ? Quid
est facilius
dicere : Di-
missa sunt
tibi peccata
tua : aut di-
cere : Surge,
el ambula ?
24. Ut sciatis
autem quia
Filius hominis
OteS[alem
£í, super
terram dimit- `
tere peccata,
ait paralytico,
Tibi dic6 surge,
et tolle lectum
tuum, et vade
in domum tuam.
25. Et confestim
surgens coram
illis, tulit
lectum, in quo,
jacebat: et
abiit in domum
suam magnifi-
cans Deum. -
26. Et stupor ad-
praehendit
Omnes, et na-
gnificabant
Deum. Et re-
pleti sunt
timore, dicen-
tes: Quia vi-
diinus mira-

CODEX BRIXIANUS.

bilia hodie.
27. Et post haec
exiit Jesus,
et vidit pu-
blicanum no-
mine Levi
sedentem ad
teloneum, et
ait illi: Se-
quere me.
28. Et relictis om-
nibus, surgens
SeCutluS eSt eum.
29. E: fecit
illi con-
vivium ma-
gnum in do-
mum suam ;
et erat turba
multa publi-
canorum, et
aliorum, qui
cum illis
erant discum-
50. bentes. Et
muriimuraverunt
Pharisæi, et
Scribae eorum,
dicentes ad
discipulos ejus :
Quare cum
publicanis,
et peccatori-
bus (b) man-1
ducat, et bibit f.
51. Et respondens
Jesus, dixit ad
illos : Non egent,
qui sani sunt,
medicum, sed
qui male ha-
32. bent. Non
veni vocare
justos, sed
peccatores
in paeniten-
tiam.
35. Ad illi dixe-
runt ad eum :

mias. Quis potest dimittere peccata nisi solus Deus. post h;vc exiit et vidit publicanum nomine Levi. seUt cogiiovit autem Jesus cogitationes eorum respon- dentem ad theloneum. et ait illi Sequere me. Et re- . dens dixit ad illos. Quid cogiialis in coi dibus vestris. lictis omnibus surgens secutus est êum. Et fecit ei Quid est facilius dicere dimittuntur tibi pecrata. an convivium magnum Levi in domo sua. et erat turl)a dicere Surge et ambula. Ut autem sciatis quia Filius multa publicatiorum. et aliorum qui simul erant dishoininis potestalem habet super terram (limittendi cumbentes. Et murmurabant Pharisaei et Scribae peccata. ait paralytico Tibi dico surge tolle lectum dicentes. ad discipulos ejus. Quare cum publicanis tuum et vade in domum tuam. Et confeslim surgens et peccaloribus (b) manducat ei bilit f. Et responcoram illis tulit in quo jacebat. et abiit in domum dens Jesus dixit eis. Non cgenu sani inedicum | sed suam. magnificans Deum. Et stupor adpraehendit qui male habent. Non enim veni vocare justos. sed omnes. et magnificabant Deuiii. Et repleti sunt ti- peccatores in paenitentiam. Illi autem dixerunt ad

more dicenles.' Quia vidimus miirabilia hodie. Et eum. Qua

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

re discipuli Johannis jejunant frequenter, €t Pharisaeorum (et) orationes faciunt : uui autem manducant, et bibent ? 54. Qui dixit ad illos: Numquid (b) * possunt fili sponsi, quandiu sponsus cum illis est, jeju35. mare ? t Wenient dies ; ei cum ablatus fuerit ab illis sponsus. tunc jejunabunt in illis die36. bus. Dixit autem et parabolam ad eos : Quia nemo insuimentum tunicae rudis adsuit panno veteri: alioquin et novum scindet, et veteri non conveniet inSumentum a novo. 37. Et nemo mittit vinum novum in utreS veteres : alioquin

rumpet vimutm m . . vum utres, et ipse effunditur, et utres peri58. bunt. Sed vimum in utres novos (c) mittunt f, et ambo servan

CAPUT VI.

M. tur. (d) Et factum est in sabbato secundo prim0, cum transirel per sata et vellerent di . . cipuli illius spicas, manibus conterentes, el edebant. 2. Quidam autem Phari. . . Orum • • • . . ant : Quid . . . . . . . . . sabbatis, quod non licet ? 3. El respondens, dixit illis Jesus : Nec hoc legistis, quod fecit David, cum esuriit ipse, et qui cum 4. eo erant? Quomodo intravit in domum Dei, et panes propositionis accepit, et manducavit, et de

CODEX

CODEX VERONENSIS.

Quare discipuli Johannes jejunant frequenter, Pharisaeorum obsecrationes faciunt: tui autein (a) discipuli f edunt, et bibunt ? 54. Quibus ipse ait : Numquid (b) possunt filii sponsi jejumare, quamdiu i cum illis est 55. sponsus ? Wenient aulem dies, cum auferetur ab illis sponsus, et tunc jejumabunt in illis diebus. 56. Dixit auteim et similitudinem ad illos talem : Quia nemo coimmissuram a vestimentO nOVO in vestiumento veteri : alioquin et novum rumpit, el veteri non convenit commissura 37. a novo. Et nemo mittit vinum novum in utres veteres : alioquin rumpit vinum novum

BRIXIANUS.

utres, et ipsum effundetur, et utres 38. peribunt. Sed vinum novum in utres novos (c) mittunt, et utrique i conservantur. (d)

CAPUT VI.

M. Factum est autem in sabbato, cum transiret per segetes, (e) et coepissent discipuli. . . . vellere f spicas, et manducarent, confricantes ea manibus suis: 2. aliqui autem ex Pharisaeorum dicebant ad eos : Quid facitis sabbatis, quod non ]icet ? 3. Et respondens dixit illis Jesus : Nec hoc legistis, quid fecerit David, cum esuriret ipse, et qui cum eo erant ? 4. Quomodo intravit in domum Dei, et panes propositiones sumpsit, et manducavit, et dedit eis ,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

dit eis, qui secum erant ; quos * non licet ede. . . . si (b) s0. . . j . . acer5. dotibus? Et diceb. . illis : Quoniam Dominus est Filius hominis etiam sab

bali. 6. Factum est autem in alio sabbato intrare illum in Synagoga, et docere. Et erat ibi homo, el manus illius dextra erat arida. 7. 0bservabant autem Scribae, et PhariSa. . . . (c) sabbato i . . ur. . rel. • • . . . , nir. . . . t et * ac. . . arent 8. illum. Ipse autem sciebat cogitationes illo

rum.

Dixit autem
homini, qui
habebat ma-
num aridam :
Surge, et sta
(f) iii medio f. * Et
surgeiis, ste-
9. tit. [)ixit
autem Jesus
ad illos: In-
terrogabo
vos, si licet

CODEX VERCELLENSIS.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

CODEX VERONENSIS.

qui secum erant; quos non (a) licebat f manducare, nisi (b) solis f Sacerdotibus ? 5. Et dicebat illis : Quia Dominus est Filius hominis etiam sabbati. 6. Factum est autem alio sabbato ut intraret in Synagogam , et doceret. Et erat hom0 imanum habens aridam dexteram. 7. Observabant autem ScriDae, et Pharisaei, si (c) sabbato f curaret, ut invenirent quemadmodum accusarent illum. 8. Ipse autem (d) sciens ; cogitationes eorum (e) ait f homini illi, qui habebat manum aridam. Surge , et sta [) in medio.î;. t surgens, stetit. 9. Ait autem ad illos Jesus : Interroga. . . licet sa. . . . . . benefacere,

CODEX BRIXIANUS.

an male : ani- : mam salvaim facere, an perdere ? 10. Et circumspectis (g) illis ; omnibus (h) in ira f , dixit homini : Extende manum tuam. Et extendit: et restituta est manus ejus, (i) sicut alia f. 11. Ipsi autem . . . . . ti sunt. . . . . . itate, et conloquebantur ad invicem quidnam facerent de Jesum. 12. Factum est autem in illis diebus exiit in monte orare, et erat pernoctans in oratione Dei. 13. Et cum dies factus esset, vocavit ad se discipulos suos, et elegit xii. ex ipsis, quos et Apostolos nominavit. 14. Simonem, quem cognominavit Petrum, el Andream fratrem ejus,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSlS. •

(a) et f Jacobum, et Johannen, et Philippum, 15. . . . . . et Ma. . heum , et Thomam , et Jacobum Alphei ;, et Simonem qui appellatur 16. Zelotes, et Judan Jacobi , et Judam , ui erat proitor. 17. Et descendens cum illis, stetit in loco campense, et turba discipulorum ejus, et multitudo ingens populi ab omni Judea, et Hierusalem, et trans fretum, et maritima Tyri, et Sidonis, 18. qui venerant audire illum , et curari a languoribus suis. Et qui vexabantur ab spiritibus immundis, cuttmbantur. 19. Et omnis turba quaerebat uangere eum ; quoniam virtus ab illo exibat, et sa

nabat om20. nes. Et ipse adlevans oculos in discentes suos, dicebat : Beati * pauperes spiritu; quoniam vestrum est regnum Dei. 21. Beati, qui esuritis nunc, et sititis; qu0niam saturi eritis. Beati , qui ploratis nunc ; quoniam ridebitis. 92. Beati estis, 011m odierint vos, homines, et cum segregaverint vos, et cum ejecerint vos, et cum exprobraverint nomen vestrum, tamquam nequam, causam Fili ho25. minis. Gaudete in illa hora, et exultamini; ecce enim merces * vestra copiosa est in caelo : similiter faciebant Profetis Patres illorum. 24. Verumtamen vae vobis divitibus, * quoniam habetis consola

CODEX VER0NENSIS.

(a) el ; Johannem , et Jacobum, et Philippum, et 15. Bartholomeum , et Matthaeum, et Thomam, et Jacobum Alphei f , et Simonem qui vocaba- • tur Zelotes, 16. et Judam Jacobi, et Judam qui fuit proditor ejus. 17. Et discendit cum illis, et slelit in loco campestri, et turba discipulorum ejus, et multitudo copiosa plebis ab omni Judaea , et Hierusalem, et trans fretum, el ma. . . . . . Tyrii, 18. et Sidoiiis, qui venerant ut audirent eum, et Sainarentut a languoribus suis. Et qui vexabantur ab spiritibus immundis, curabantur. M9. Et omnes turba quærebant eum tangere; quia virtus de illo exiebat, et sanabat 0Il1I1€S. . • • . . . .

CODEX BRIXIANUS.

Jacobum et Johannem Philippum et Bartholomeum. Mauheum. et Thomam. Jacobum Alphei et Simonem qui vocatur Zelotes. Judam Jacobi. et Judam Sęarioth. qui fuit traditor ejus. Et descendens cum illis stetit in loco plano et turba discipulorum * ejus et multitudo ingens popnli ex omui Judaea. et Hierusalem et maritiima Tyri el Sidonis qui venerunt audire eum et sanari a languoribus suis. Et qui vexabantur a spiritibus inmundis curabantur. Et omnis turba quaerebant eum tangere. quia virtus de illo exiebat. et sanabat omnes. 'Et ipse

elevatis oculis in discipulos suos dicebat. Beati pauperes spiritu. quia vestrum est regnum caelorum. Beati qui esuritis nunc quia salurabimini. Beati qui nunc fletis quia ridebilis. Beati erilis cum vos odio habuerini hoinines. et cum separaverint vos. et exprobraverint. et ejecerint iio

. men vestrum tamquam malum. propter Filium

hominis. Gautlete et exultate in illa die. ecce enim merces vestra multa in caelis. secundum haec enim faciebant et Prophetis Patres eorum. Verumtamem. vae vobis divitibus quia jam habetis consola

CODEX CORBEIENSIS.

16. qui factus est proditor.

17. ét Jerusalem, et trans fretum, et maritima Tyri, et Sidonis,

20. quoniam ipsorum est, etc,

21. Beali qui nunc esuriunt, et sitiunt; quia satu

22. et cum separabunt vos, et ejicient, et exprobrabunt nooaen vestrum,

WARIANTES LECTIONES.

[ocr errors]

20. elevatis Ocu- ' lis in discipulis suis, dicebat : Beati pauperes; quia vestrum est regnum Dei. 21. Beati, qui nunc eSuriunt, et sitiunt; quia ipsi saturabuntur. Beati, qui nunc fletis; quoniam ridebitis. 22. Beati eritis, cum vos oderint homines, et Cum Separabunt vos, et cum eicient, et exprobrabunt moinem vestrum, tamquam malum, Ê$ Filium moimms. 25. Gaudete in illa die, et exultate; ecce enim merceS vestra copiosa est in caelo : secundum haec enim faciebant et Prophetis Patres e0itum. 24. Verumtamen væ vobis divitibus; quia habetis consola

rabuntur.

ciebant.

* Gat. qui habetis. Vulg. quia habetis.

BLANCIIINI NOTÆ. (a) Ubicumque codd. Weron., Wercell. et Brix. addunt et, addit etiam cod. Can. xzi.

tionem ves25. tram. Wae wobis saturis; quia esurietis. Vae vobis, qui ridetis nunc ; quia lugebitis, et} 26. flebitis. Wae, cum bene vobis dixerint omnes homines : similiter (a) faciebant Pseudoprophetis Patres eorum, 27. Sed vobis dico audientibus : Diligite inimicos vestros, benefacite eis, qui oderunt vos. 28. Benedicite (b) maledicentes f vos, (c) orate i pro his, qui calumnian29. tur vos. 4 Percutienti te in maxilla, preve (d) eif alteram. Et ab eo, qui auferet vestiImentum tuum, et palleum veta30. re noli. 0mni autem poscenti te, da : et ab e0 qui tollit tua, repeiere 31. noli. Et, quemadmodum vultis ut faciant vobis homines,

CODEX VERCELLENSIS.

sic facite eis. 32. Et, si diligites eos, qui vos diligunt, quæ vobis gratia est ? nam et peccatores, eos, qui se diligent, diligunt. 35. Et, si benefeceritis, qui bene faciunt vobis, quae gratia est vobis? etenim peccatores hoc 54. faciunt. Et, si feneretis eis, a quibus speratis recipere, quae gratia est vobis? etenim peccatores peccatoribus fenerant, ut (f) recipiant ;. 55. Verumtamen diligite inimicos vestros, et benefacite, et fenerate, nihil (g) desperantes f : et erit merCeS vestra multa in caelo, et eritis fili Excelsi; quoniam ipse suavis est super ingratos, el nequas. 36. (h) Estote f misericordes, sicut et Pater vesler mise

C0DEX WERONENSIS.

tionem veS[ram. 25. Vae vobis, qui saturati eslis; quia esurietis. Vae vobis, qui deridetis; quia lugebitis, et flebitis : 26. Vae vobis, cum benedixerint OIIln. . . . . neS : Secundum haec (a) faciebant et Pseudoprophelis Patres eorum. 27. Seul vobis dico, qui auditis : Diligite inimicos vestros, bene facite his, qui odiunt 28. vos. Benedicite (b) maledicentes f vos, (c) orate + pro calumniantibus vos. 29. Et qui te percusserit in maxillam, praebe (d) ei i et alteranm. Et eum, qui auferet tibi tunicam, et palleum noli 50. prohibere. Omni petenti te, tribue : et qui auferet a te, quae tua sunt, noli prohibere. 31. Et, prout vultis ut faciant vobis homines,

facite illis et vos similiter. 32. Et si diligitis ens, qui vos diligunt; quæ (e) vobis j gratia ? nam et peccatores di- ' ligentes se, 55. diligunt. Et, si benefeceritis ' his, qui vobis henefaciunt, quae vobis erit gratia? nam et peccatores haec 54. faciunt. Et si mutuum dederitis his, a quibus speralis vos recipere, quae gratia est vobis ? nonne et peccatores peccatoribus faenerant, ut (f) recipiant f. 55. Weruntamen amate inimicos vestros, et benefacite, et mutuum date. nihil (g) desperantes f: et erit ImetCeS Vestra multa, et eritis fili altissimi ; quia ipse benignus est super gratos, et malos. 56. (h) Estote t . misericordes, sicut et Paler vester mise

CODEX BRIXIANUS.

tionem vestram. Vae vobis qui saturati estis nunc quia esurietis. Vae vobis qui ridetis nunc quia lugeIìitis et flebitis. Wae cum bene vobis dixerint omnes homines secundum haec (a) faciebant et Prophetis Patres eorum. Sed vobis dicò qui auditis Diligite inimicos vestros benefacite his quii vos oderunt. l}enedicite maledicentibus vobis. (c) orate ; pro calumniantibus vobis. et qui te percusserit in maxillam, praebe (d) illi f et aiieram. Et eum qui auferet tibi Vestimentum etiain tunicam noli prohibere. Omnia autem petenti te tribue, et ab eo qui auferet quae tua sunt né repetas. Et sicut vultis üt faciant vobis h0mines. et vos facite illis similiter. Si enim, diligitis

eos qui vos diligunt. quae vobis retrihutio est. eteniim peccatores diligentes se diligunt. Et si benefeceritis his qui vobis benefaciunt. quae vobis retributio est. nam et peccatores haec faciunt. Et si mutuum dederitis his. a quibus speratis recipere quae vobis retributio est nam el peccatores. peccatoribus feuerantur ut recipiant aequalia. Verùmtamen, diligite inimicos vestros. et benefacite et mutuum date. `nihil (g) desperantes. i et erit merces vestra multa. et eritis filii Altissimi. quia ipse benignus est super ingratus ei malos Estote ergo misericordes. sicui et Pater vester mise

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »