Oldalképek
PDF

parentes ejus, quoniaim timebant Judaeos: jam enim constituerant Judaei ut si quis illum confiteretur (a) Christum f, de synagoga eicere>5. tur. Et ideo parentes ejus dixerunt : AEtatem habet, ipsum interrogate. 24. Vocaveruut itaque * iterum hominem, qui fuerat caecus, et dixerunt illi : Da honorem Deo, nos scimus quod hic homo peccator eSt. 25. Aii(b) illef:Sipeccator est, iiescio : unum scio, quod caecus eram, et nunc video. 26. Dicunt illi : Quid fecit tibi? quomodo aperujt • oculos tu27. os? Respondiu illis : Dixi vobis, * et non audistis : quid wuitis iterum audire? numquid et vos vultis discipuli ejus fie28. ri? Ad illi

CODEX VERCELLENSIS.

maledixe-
runt illum,
et dixerunt:
Tu discipu-
lus ejus esto:
nOS autem
Moysi discipu-
29. li suimiis. Nos
scimus quod
Moysi locu-
tus est Deus : hunc
autem nesci-
mus unde sit.
30. Respondit ho-
mo, et dixit
illis : In hoc
mirandum
est quod vos
nescitis un-
de sit, et ape-
ruit oculos

me0S :
51. scimus quod
Deus peccato-
res * non exau-
dit : sed si quis
Deum colat, et
voluntatem
ejus faciat,
lunc exau-

dit Deus.
32. A saeculo non
est audilum
quod aperuit
aliquis ocu-
los caeci na-
53. ti. Nisi. . . . . -
set a Deo, . . n
posset facere
quidquam.
34. Ites . . . .
. . . . . illi, et
. . xerunt, * in
peccatis na-
tuS eSt totuS :

[ocr errors]

CODEX VER0NENSIS.

parentes ejus, quia timebant Judaeos: jam enim consiliati erant Judaei, ut si quis eum confiteretur (a) Christum i, extra synagogaim 23. fieret. Propterea parentes ejus dixerunt: Quia aetalem habet, ipsum interrogate. 24. Vocavermnt ergo hominem iterum, qui fuerat caecus, et dixerunt ei : Da honorem Deo, nos scimus quia hic homo peccator est. 25. Dixit ergo (b) ille f : Si peccator est, nescio : unum scio, quia Caecus cum essem, modo video. 26. Dixerunt ergo ei : Quid fecit tibi? quomodo aperuit oculos tuos? 27. Respondit eis: Dixi vobis jam, et audistis : quid

CODEX BRIXIANUS.

iterum vultis audire? numquid et vos vultis discipuli ejus fieri? 928. Maledixerunt ei. et dixerimt : Tu discipulus illius sis : nos Moysi discipuli 29. sumus. Nos scimus quia Moysi locntus est I)eus : hunc autem nescimus unde sit. 30. Respondit ille homo, et (c) dixit f : In hoc mirabile est quia vos nescitis unde sit, et aperuit oculos meos : 3t. scio quia peccatores Deus non exaudit; sed si quis Dei cultor est, et voluntatem ejus facit, hunc exaudit Deus. 32. A saeculo numquam auditum est. quia aperuit quis oculos caeci nati. 55. Nisi esset hic a Deo, non poterat facere quicquam. 54. Responderunt, et dixerunt ei : In peccato natus es totus,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

BLANCHINI N0TAE. (a) Ante Christum, deest esse, pariter in text. Gr.— (b) Ante ille, deest eis, etiam in text. Gr. —

(e) Post dixit, desideratur eis, in cod. quoque Cant.

CODEX VERCELLENSIS.

et tu doces

nos ? Et ejecerunt illum foris. 55. Audivit Jesus quia ejece. . um . . lum foris : (a) et invenit illuim, et dixit ; illi : Tu crcdis in Filium Dei ? 36. Respondit : Quis est, Domine, ut credam in ilI . .?

57. Ai . . . . i Jesus: Et vidisti eum, et qui loquitur . . . . m, ipse e . . . . 38. xit: Credo, Domiue. Et adoravit eum. 59. Ait Jesus : Ad Judicium ego veni in hunc

mundum :

ut qui non
viden . . . . . -
ant . . . . . • . -
dent caeci

fiant.
40. * Et audierunt
igitur haec
(b) ex Pharisaeis f,
qui cum illo
erant, et dixe-
runt illi : Numi-
quid et nos
caeci sumus?
41. Ait illis Jesus : Si
caeci essetis,
non haberi-
tis peccatum,
sed dicitis :

Quia vidi-
mus. Peccatum
ergo vestrum
manet in vo-
bis.

CAPUT X.

1. Amen, amen dico vobis : qui non intrat per januam * in ovile ovium, est 2. latro. Qui autem intral per januam, pastor est ovium. 3. Huic * ostiari. . . aperit, et . . . s audiunt . . ocem ejus,

. uas oVeS proprias voCal noininatim, et ducit 4. illas. Et cum suas (c) omnes f ejecerit, ante ... llas vadit, et . . eS eum Se. . . . ur, quia . . . . . runt . . ocem ejus. 5. . . llerum non . . . unlur, sed fugiunt ab illo : quia nesciunl illius v0cem. 6. Hoc proverbium dixit illis Jesus. llli autem non cognoverunt quod locutus est il7. lis. Ait ergo ite

CODEX VER0NENSIS.

et tu doces nos? Et ejecerunt eum foras. 55. Audiit autem Jesus, quia ejecerunt eum foras : (a) et invenit eum, et dixit ; ei : Tu credis in Filium Dei? 56. Respondit ille, et dixit : Quis est, Domiue, ut credam in illum? 37. Dixit ei Jesus : Et vidisti, et qui loquitur tecum, 39. ipse est. In judicium ego veni in hunc mundum : ut qui non vident videant, et qui vident caeci fiant. 40. Et audierunt (b) ex Pharisaeis i, qui cum ipso erant, et dixerunt ei : Numquid et nos Caeci sumus? 41. Dixit eis Jesus : Si caeci essetis, non haberetis peccatum,

CODEX BRIXIANUS.

sed dicitis : Quia videmus. Peccatum vestrum manet in vobis.

CAPUT X.

1. Amen, amen dico vobis : qui non introit per januam in cohortem ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est, et latro. 2. Qui autem introit per januam, hic pastor est ovium. 3. Huic ostiarius aperit, et oves vocem ejus audiunt, et suas oviculas vocat nominatim, et produ4. cit illas. Cum aulem oves suas (c) omnes f emiserit, ante ipsas vadit, et oviculae illum secuntur, quia sciunt ejus vocem. 5. Alienum autem non secuntur, sed fugiunt ab eo : quia non noverunt ejus vocem. 6. Iloc proverbium dixit illis Jesus. Illi autem non cognoverunt quod loquebatur eis. 7, IDixit ergo eis

et tu doces nos. Et ejecerunt eum foris.Audivit autem Jesus. quia ejecerunt eum foras. et cum invenisset euim dixil ei. Tu credis in Filium Dei. Respondit ille et dixit Quis est Domine. ut credam in euim. Et dixit ei Jesus et vidisti eum et qui loquiuur tecum ipse est. Ille autem dixit. Credo Domine Et procidens adoravit eum. Et dixit ei Jesus. In judicium ego veni in hunc mundum. ut qui non vident videaut. et qui videni caeci fiant. Ei audierunt (b) ex Pharisaeis i. qui cum ipso erant. el dixeruui ei. Nuiuquid et nos Caeci sumius. Dixit eis Jesus. Si caeci essetis non haberetis peccalum. nunc vero dicitis quia videmus

{Peccatum vestrum manet. Amen amen dico vobis. qui non intrat per ostium in ovile ovium. sed ascendil aliunde. ille fur est et latro. Qui autem intrat per ostium. hic pastor est ovium. IIuic ostiarius aperit. et oves vocem ejus audiunt. et proprias oves vocat nomiuatim. et educit eas. Et cum proprias oves eduxerit. ante eas vadit, et oves illum sequuntur. quia sciunt vocem ejus. Alienum autem. non sequuntur. sed fugiunt ab eo. quia non noverunu vocem alieuorum. Hoc proverbium dixit eis Jesus. Illi autem non intellexerunt. quid loqueretur eis. Dixit ergo eis ite

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

rum ad illos Jesus : Amen, amen dico vobis, ego sum janua 8. ovium. Omnes quicumque * venerunt, fures sunt, et latrones ? (b) sed ; non audie. . unt illos 03. . . . . Ego sum janua. Si quis per me intraverit, salvus erit, et exiet, et pascua in10. veniet. Fur non venit nisi ut furetur, et perdat. • Ego autem veni ut witam habeant, et abundantius habeant. 11. Ego sum pastor bonus. Pasto . . aulem bonu3 animam suam * ponit pro ovibus. Qui 12. mercenarius est, et non est paslor. . . . . . jus no .. . . . . oves propriae, videt lupum venientem, et relinquit oves, et fugit; et lupus rapit illas, et dispargit illas ove . . :

rum Jesus. Amen amen dico vobis.

CODEX VERCELLENSIS.

15. mercen . . — rius autem . . git, quoni . . . mercenarius est, et non pertinet ad eum de ovibu . . 14. Ego sum pastor bonus : et novi meas ov . . . et n0veru . . In€ me . . . . . 15. cut no . . . . Pater, et ego iiovi Patrem : et animam meam pono pro ovibus. 16. Et alias quidem oviculas habeo, quae non sunt de hoc ovili : et illas oportet me perducere, ut VOCem meam audiant, et fiet una grex, et unus 17. pastor. Propterea me Pater diligit : quoniam ego pono animam meam pro ovibus, ut iterum * sumam illam. 18. Nemo tollit eam a me : sed . . go pono illam a memetipso, potestatem autem habeo ponendi eam : et potestatem

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CODEX BRIXIANUS.

quia ego

sum ostium ovium. Omnes quolquot venerunt. fures sunt et latrones (b) sed f non audierunt, eos oves. Ego sum ostium. Per me siquis introierit. salvabitur. et ingredietur. et egredietur. el pascua inveniet. Fur non venit. nisi ut furetur. et occidat. et perdat. Ego veni ut vitam habeant. et abundantius habeant. Ego sum pastor bonus. Pastor bonus. animam suam ponit pro ovibus. Mercennarius autem et qui non est pastor. cujus non sunt oves propriae. videt lupum venientem et dimittit oves et fugit, et

[ocr errors]
[blocks in formation]

BLANCHINI N0TÆ. (a) Ante quotquot, deest omnes, in cod. quoque Cant. — (b) Ita et tex. Gr. άλλά.

[merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

habeo iterum mine Patris sumendi eam. mei, ipsa tesHoc enim maii- timonium hatum accepi dicunt de a (a) Patre f. 26. me : sed vos non 19. Dissensio ite- creditis, non rum facta est enim estis inter Judaeos de ovibus mepropter hos is, sicut dixi Serum0i1eS. 27. vobis. Qui sun . . 20. Et dicebant ex ovibus memulti ex illis : is, vocem meDaemoni- am audiunt : um habet, et et ego cognosinsanit : quid co illas, et seillum audi- Cuntur me : 21. tis ? Alii 28. et ego vitam dicebant : Haec aeternain . . rba non do illis : et n . . sunt daemo- pereunt in pernium haben- petuum, et netes : numquid mo rapit illas daemonium * de imanu me- ' potest caec0- 29. a. Pater quod rum oculos dedit mihi, aperire? majus est om22. Facta sunt En- nibus : et necenia in Hie- mo potest rarosolymis : et pere illud de hieinis erat. manu Patris 23. Et ambulabat 30. mei. Ego, et PaJesus in templo, tet unum Suin porticu 51. imus. Tulerunt Solomonis. ergo lapides 24. Circuierunt Judaei, ut illum ergo illum Ju- lapidarent. daei, el dice- 52. Respondit eis banl illi : Us- Jesus : Multa o

[blocks in formation]

CODEX VER0NENSIS.

habeo iterum
sumendi eam :
Hoc praece-
ptum accepi a
(a) Patre f.
19. Dissensio iterum
facta est inter
Judaeos propter
sermones hos.
20. El dicebant
multi ex illis :
Daemonium
habet, et
insanit : quid
eum audi-
21. tis ? Alii di-
cebant : Haec
verba non
sunt daemo-
nium habentis :
numquid dae-
monium potest
CaecOrum OCul-
los aperire ?
22. Facta sunt
Emeenia Hie-
23. rosolymis.. Et
ambulabat Je-
sus in temp]o,
in porticu
Salomonis.
24. Circumdede-
runt ergo eum
Judaei, et
dicunt ei : Us-
quequo ani-
mam nostram
tollis? si tu
es Christus, dic
nobis palam.
25. Respondit
eis Jesus: Lo-
quor vobis,
et non credi-
ditis: opera
quae ego facio
in nomine
Palris mei,

CODEX BRIXIANUS.

habeo iterum sumendi eam Hoc praeceptum a Patre meo accepi Dissensio iterum facta est inter Judaeos. propter sermones hos. Et dicebant mului ex ipsis. Daemonium habet et insauit. quid eum auditis. Alii dicebant. Haec verba non sunt daemonium habentis. nuumquid daemoniuin potest oculos caecorum aperire. Facta est autem Dedicatio in Ilierosolymis. et uiems erat Et ambulabat Jesus in tem- plo iu porticu Solomonis Circumdederunt ergo eum Judaei. et dicebant ei. Quousque animam nostram suspendis, si tu es Christus. dic nobis palam. Itespondit eis Jesus Loquor vobis et non crediditis. opera quae ego facio in nomine Patris mei. haec testimonium perhibent de

haec testimo-
nium perhibent
26. de me : sed
v0S non cre-
ditis, quia
non estis ex
ovibus meis,
sicut dixi
27. vobis. Qui
sunt ex ovi-
bus meis vo-
Cem meam
audiunt : et
ego cognosco
eas, et se-
Cuntur me :
28. et ego vitam
aeternam do
eis: et non
peribunt in
aeternum, et
non quisquam
rapiet eas de
manu mea.
29. Pater quod
dedit mihi,
majus omni-
bus est : et
nemo potest
rapere de
manu Patris
30. mei. Ego, et
Pater unum sumus.
51. Sustulerunt
ergo lapides
Judaei, ut
lapidarent eum.
32. Et respondit
eis Jesus : Multa
opera ostendi
vobis ex Patre
meo, propter
quod eorum
ópus me lapidatis ?
35. Responderunt
ei Judaei : De
bono opere
non lapidamus

me. sed vos non ereditis. quia non estis. ex ovibus meis. sicut dixi vol)is. 0wes meae vocem meam audiunt. et ego cognosco eas. et sequuntur me. et ego vitam aeternam do eis. et non perient. in aeternum. nec quisquam rapiet eas de manu mea. Pater meus quòd dedit mihi majus omnibus est. et nemo potést rapere illud de ' manibus Patris mei. Ego et Pater unum sumus. Sustulerunt ergo iterum Judaei lapides ut lapidarent eum. Respgndit eis Jesus. Mulla opera bona ostendi vobis a Patre meo. propter quod eorum opus lapidatis me. !tesponderuiii ei Jüdaei. Pro boiìo opere, non te lapi

CODEX CORBEIENSIS.

22. * Facta est autem Dedicatio in Jerosolymis. 23. in porticu Salamonis, in templo.

51. Sustulerunt lapides Judaei.

VARIANTES LECTI0NES.

1 Mm. de manu Patris mei. Vulg. de manu mea.

* Gat. Facta autem tunc sunt Encheuia,

[ocr errors][merged small]

CODEX VERCELLENSIS.

mus, sed propter blaspeimiam : et quia cum tu homo sis facis te ipsum Deum. 54. Respondit illis Jesus: Non est scriptum in le . . . . . . . . quoniam Ego dixi, Dii estis? 35. Si illos dixit Deos, ad quos sermo fiebat Dei, et non Ę test solvi scrip56. tura : quem Pater sanctificavit, et misit * in hunc mundum, vos dicitis : Quoniam blasphemat: quia dixi, Filius Dei sum. 37. Si non facio opera Patris, nolite mihi ' 38. credere. Si autem facio, et non vultis mihi credere, operibus credite, et scitote quoniam in me est Pater. et ego in Patre. 59. Quaerebant ergo illum adprehendere : et evasit de manibus 40. eorum. Et abiit iterum trans Jordanem in

locum , ubi fuerat Johannes prius baptizans: et manebat ibi: 41. Venerunt ergo ad illum multi, et dicebant : Quia Johannes quidem nullum signum fe42. cit. 0mnia autem quae dixit Johannes de hoc, vera sun . . Et multi crediderunt . . . . uIn.

CAPUT XI.

1. Erat autem quidam infirmus Lazarus nomine a Bethania, de castel. . o Mariae, et Marlhae * so2. roris ejus. (Erat autem Maria, quae unxerat Dominum unguento, et exterSerat pedes ejus caillis suis: eujus frater Lazarus infirmabatur.) 5. Miserunt ergo hae sorores ejus ad il. . m, dicentes: 4. matur. Cum audisset Jesus, ait illis: Infir

CODEX VER0NENSIS.

te, sed de blasfemia : et quia tu homo cum sis facis te Deum. 54. Respondit Jesus: Nonne scriptum est in (a) lege j : quia Ego dixi, Dii estis? 35. Si illos dixit Deos, ad quos sermo fiebat Dei, et non potest solvi scriptura : 56. quem Pater sanctificavit, et misil in hunc mundum , vos diciuis: Quia blasfemat : quoniam dixi, Filius Dei 37. sum. Si non facio opera Patris, nolite credere mihi. 58. Quod si facio, et mihi non vultis credere, vel operibus credite, et (b) cognoscetis ; quia in me est Pater, et ego in eo. 59. Quaerebant ergo eum adpraehendere : et exiit de manibus e040. rum. Et abiit iterum trans Jordanem in eum locum, ubi erat Jo

[ocr errors]

hannes baptizaiis primum : 41. et manebat illic. Et mulli veniebant ad eum, et dicebant : Quia Johannes quidem signum fecit nullum. 42. Omnia autem quaecumque Johannes dixit de hoc, Vera erant. Et mulli crediderunt. in eum.

CAPUT XI.

1. Erat autem

quidam infirmus nomine Lazarus a Bethania , de castello Mariae, et Marthae sororis 2. ejus. Maria autem erat,

uae unxit

esum unguent0 , et extersit pedes ejus capillis suis : cujus frater Lazarus infirmabatur. 5. Miserunt ergo (c) ad Jesum f, dicentes : I)omine, quem amas, ecce infirma4. tur. Audivit Jesus, el dixit :

damus. sed propter blasphemia, et quia tu cum sis homo. facis `ue ipsum Deum. Respondit eis Jesus. Non ne scribium est in lege vestra. Ego dixi Dii estis. Si ergo illos dixit Deos. ad quos sermo Dei factus esi. et non potest solvi scribtura. quens Pater sanctificavit. et misit in huuc mundum. vos dicitis. Quia blasphemas. quia dixi Filius Dei sum, Si non facio opera Patris mei. nolive credere mihi. Si autem facio et non vultis credere mihi. vel operibus credite. ut cognoscatis et credatis. quia in me est Pater et ego in eüm. Quaerebant autem euin iterum, adprehendere. et exivit de manibus eorum Et abiit iterum

trans Jordanem. in eum locum. ubi erat Johannes prius baptizans. et mansit ibi. Et multi venerun

3d eum et dicelant, Quia Johannes quidem. signum fecit nullum. Omnia autem quaecuiique Johànnes dixit de hnc. vera erant. Et iwulii eiediderunt in eum. Erat autem quidam infirimus. noinine Laxarus. a Beiliania. de castello Mariae. et Marthae sororis ejus. Maria autem erat. quae unxerat Dominnm unguento . et extersit pedes ejus capillis suis. cujus frater, Lazarus infirmabatur. Miserunt ergo sorores ejusad eum dicentes. Domine. ecce quem amías infirmatur. Atidiens autein Jesus. dixit. Iiaec inlirmitas non

[blocks in formation]

BLANCHINI NOTAE. (a) Post lege, deest vestra, etiam in cod. Cant.—(b) Post cognoscetis, deest et eredetis, etiam in cod.

[ocr errors]
« ElőzőTovább »