Oldalképek
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

et vade in Judaeam, ut et discipuli tui videant (a) opera f, * quæ facis. 4. Nemo enim in occulto aliquiu facit, et quaerit ipse in palam esse : si haec facis, inanifesta te * huic mun5. do. Neque enim (b) tunc fTratres ejus credebant in illum. 6. Dixit ergo illis Jesus : tempus melum nondum venit : tempus aulem vestrum semper est 7. paratum. Non potest hic mundus odire vos : me autem 0dit: quia ego teslimonium dico de illo* quod opera ejiis ma8. la sunt. Vos asceudite in diem festum, ego non ascendam in hunc diem festum : quoniam tempus meum nondum impletum est. 9. Haec dicens illis, ipse mansit 10. in Judaea. Et postquam ascenderunt

fratres ejus in diem festum, tunc et ipse ascendit in die festo non palam, sed (e) abs11. conse f. Judaei ergo quaerebant eum in die festo, et dicebant. Ul)i est 12. ille ? Et murmur de illo erat in turba. Quidam dicebant : Quia bouus esl. Et alii dicebant : Non , sed seducit populum. 13. Nemo tamen alam loqueatur de illo propter timorem Ju . . . . rum. 14. Et cum jam dies festus medius esset, ascendit Jesus in templo, et doceb . . . . 15. Mirabantur ergo Judaei, dicentes : Quomodo hic litteras iiovit, qui non di16. dicit ? Respondit illis Jesus, dicens : Mea doctrina non est mea, sed ejus, ui me misit. }; Si quis voluerit voluntatem illius f . .

CODEX VERONENSIS.

vade in Judaeam, ut et

discipuli tui

4. videant (a) opera f , quae facis. Nemo enim aliquid faciens in occulto, quaerit pro palam esse: si haec facis, mamifesta te ipsum huic mundo. 5. Neque enim fratres ejns credebant (b) tunc f in eum. 6. Dicit ergo eis Jesus: Tempus meum nondum advenit: tempus autem vestrum semper est paratum. 7. Non potest mundus odire vos : me aulem odit : quia ego testificor de eo quoniam opera ejus pessima sunt. 8. Vos ascendite in diem festum, ego non ascendam in diem (c) festum f : quoniam tempus meum nondum completum est. 9. llaec cum dixisset, remansit ipse (d) in Galilaeam f. 10. Cum autem ascenderunt fratres ejus, tunc

CODEX BRIXIANUS.

et ipse ascendit in diem festum non palam , sed (e) occulM 1. te f. Judaei autem quaerebant eum in diem festum , ' dicentes: Ubi 12. est ille? Et murmur de eo erat magnum in turba. Quidam enim dicebant : Quoniani bonus est. Alii dicebant : Non , sed seducit 15. populum. Nemo tamen in palam loquebatur de eo propter melum Judaeo14. rum. Cum autem jam dies festus medius esset, ascendit Jesus in templo, et docebat. 15. Mirabantur autem Judaei, dicentes : Quomodo hic litteras novit, cum non didicerit ? 16. Respondit aulem % Jesus t , et ixil : Mea doctrina non est mea, sed ejus, }} me misit. 7. Si quis voluerit voluntatem illius fa

et vade in Judaeam, ut et discipuli tui. videant gpera tua quae facis. Nemo enim in occulto aliquid facit ei quaerit ipse in palam esse. si haec facis manifestate ipsum. huic mündo. Neque enim fratres ejus. (b) tunc ; credebant in eum. Dicit ergo eis Jesus. Tempus meum. nondum advenit. tempus autem vestrum semper est paratum. Non potest hic mundus odire vos. me autem odit. quia ego testimonium perhibeo de illis quoniam opera eorum mala sunt. Vos autem ascendite. ad diem festum hunc. ego aiitem nondum ascendo ad diem festum hunc. quia meum tempus. nondum impletum est. Haec autem dixit eis cum esset (d) in Galilaeam f. Ut autein as

cenderunt fratres ejus. tunc et ipse ascendit aul diem festum. non manifeste. sed quasi in occulto. Judaei ergo. quaerebant eum in die festo et dicebant. Ubi est ille. Et mnrmur magnus de illo erat in plebe. Quidam enim dicel)ant. Quia verax est. Alii autem dicebant Non. sed seducit turl)as. Neiuo tamen fiducialiter loquebatur de illo. propter metum Judaeorum. Jam autem. lie festo mediante. ascendit Jesus in templum. et docebat. Et mirabantur turbae dicentes. Quomodo hic. litteras scit. cum non didicerit. Respondit autem (f) Jesus f et dixit. Mea doctrina. non est mea, sed ejus qui me misit. Si quis voluerit. volumtatem ejusfa

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

Ce-. . . . . l ex . . . . rina, utrum ex Deo est, an ego ipse a me 48. lominar. Qui a se loquitur, gloriam suam quaerit, qui aiiteim quaerit gloriam ejus, qui misit eum, hic verax est, et iniquitas in illo non 19. est. Nonne Moyses dedit vohis legem : et nemo ex v0his facit legem ? 20. Quid me quaeritis occidere? Respondit turba, et dixit : Demonium . . ab . . : quis te qu . . rit occidere ? 21. Respondit Jesus, et dixit illis: Unum opus feci, et omnes 22. miramini : Ideo dedit vobis Moyses circumcisionem : (non ex Moysen est, sed a Patribus vestris ) et in sabl)ato circumciditis hominem. 23. Si ergo circumcisionem accipit homo in sabbato, ut non solvatur lex Moysi : mi

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

-CODEX VERONENSIS.

cere : cognoscet de doctrina, utrum ne ex Deo sit, an ex me ipso 18. loquar. Qui a semetipso 19quitur, glori.u in sua in quaerit, nam qui quaerit gloriam ejus, qui eum misit, verax est, et iniquilas in eo n0n eS1. 49. Nonne Moyses dedit vobis legem : et nemo ex vobis facit legein? 20. Quid me quaeritis orcidere ? 21. Respondit Jesus, et dixit eis : Unum opus feci , et omnes miramini: 92. Propter hoc Moyses dedit vobis circumcisionem : (non quod ex Moysen sit, sed ex Patribus vesti is) et sabbalo circumciditis ho23. minem. Si circumcisionem accipit homo in sabbato, ut non solvatur lex Moysi : mihi irasci

CODEX BRIXIANUS.

mini quoniam totum hominem salvum

feci sabbato ?

24. Nolite judiCare Secundum faciem, sed justum judicium judicate. 25. Dicebant ergo quidam ex Hierosolvmitanis : omne liic est, quem quaerunt occide96. re? Et ecce in palam loquitur, et nihil illi dicunt. Num. quid vere cognoverunt Principes quia ipse est Christus? 27. Sed hunc scimus unde sit : Christus autem cum venerit, nemo scit unde sit. 28. Clamabat igitur Jesus . in templo docens, et diceus : Et me scilis, et uwde sim nostis : uec enim a me veni, sed 6st verax, qui me misit, quem vos igno29. ratis. Ego (a) autem ; novi illum : quoniam ab eo sum, et ipse me misit.

cere. cognoscet de doctrina hac. utrum ex Deo est. an ego a me ipso loquor. Qui enim a semetipso loquiiuir. gloriam propriam quaerit. qui autem quaerit gloriam ejus qui misit eum. hic verax est. et injusliiia in illo non est. Non ne Moyses. dedit vobis legem. et nemo ex vobis facit legem. Quid me quaeritis iuterficero. Respondit turba et dixit. Demoniiiim habes. quis le quaerit interficere. l{espondit Jesus et dixit eis. Uuum opus feci. et omnes miramini. Propterea Moyses. dedit vobis circumcisionem. non quia. ex Moyse est sed ex Patribus, et in sabbalo circumciditis hominem. Si ergo circumcisionem accipit homo in sabbato. ut non solvatur lex Moysi. mihi au

tem quid indignamini. quia totum hominem salvum feci in sabbato. Nolite jiidicare secundum faciem sed justum judicium judicate. l)ieebant ergo quidam ex erosolymitis. Nonne hic est quem quaerunt inlerficere. Et ecce palain loquitur. et nihil ei dicunt. Numuid vere coguoverunt Priucipes. quia hic est vere hristus. Sed hunc scimus unde sit. Christus autem cum venerit. nemo scit unde sit. Clamabat ergo docens in templo Jesus. et dicens. Et me scitis. et nostis unde sim. et a me ipso non veni. sed est verus qui me misit. quem vos nescitis. Ego (a) autem t Scio eum quia ab ipso sum. et ipse me umisit.

[blocks in formation]

C0DEX VERCELLENSIS.

sit. 30. Quaerebant ergo illum . . . prehendere : et nemo misit in illum manus, quoni vim nondum veneral hora ejus. 31. De turba autem multi credederunt in illum, et dicebat : Christus cum venerit, numquid plura signa facturus est quam quæ hic fa32. cit? Audierunt ergo * Sacerdotes, et Pharisaei turbas murmuranteS de illo : et miSerunt . . mistros Pharisaei, et Principes Sacerdotum ul eum conprehen35. derent. Dixit ergo (c) Jesus : f Adhuc modicum tempus vobiscum sum : et vado ad eum, qui me 34. misit. Quaeritis me, et non invenietis : et quo ego vado, vos non potestis venire. 3ö. Dixerunt er

[blocks in formation]

C0DEX VERONENSIS.

50. Quaerebant igitur eum adprehendere : et nemo injecit manus in illum, quia noiidum vcnerat hora ejus. 31. Ex turba autem mulli crediderunt in eum , et dicebant : Christus cum venerit, numquid plura signa faciet quam quae iste (a) fecit f ? 52. Audierunt Sacerdotes, et Farisaei populum mussitantem (b) de eo f : et miserunt ministros ut adpraehenderelml eum. 35. Dixit autem (c) Jesus : i Adhuc pusillum tempus vobiscum sum : et vado ad eum , qui me misit. 34. Quaeritis me, el non invenietis : et ubi ego sum, vos vei, ite non 35. potestis. Dicebanl igitur , Judaei alterutrum : Ubi

CODEX BRIXIANUS.

hic iturus
est, quia non
inveniemus
eum ? Numquid
in dispersio-
nem (d) Grae-
corum f in-
cipiet ire,
et docere (e)
36. Graecos t ?
Quis
est hic sermo,
quem dixit :
Quaeritis me,
et non inve-
nietis : et ubi
sum ego, vos
venire non
potestis?
37. In novissimo
autem die
magno, ac sol-
lemne stabat
Jesus, et cla-
mabat, dicens :
Si quis sitit,
(f) veniat t, et
38. bibat. Qui
credit in me,
sicut (g) dixit t
Scriptura ,
flumina de
ventre ejus
fluent aquae
vivae.
39. Hoc autem
dixit de
Spiritu,
quem accepturi
erant : nondum
enim erat
datus Spiritus,
quia Jesus
nondum erat
honorifica-

tuS.
40. De populo

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

que qui audierunt Sermones hos, dicebant : Est vere Pro

41. f . . . . D . . . .

bat : Hic est Christus. Quidam vero dicebant : Numquid de Gali lea . . . . . . . .42. . . . .? Nonne Scriptura dicit : Quia de semine David, et a Baethlem castello, ubi erat I)avid, Christus venit? 45. Dissensio ita(|ue facta est in turba prop44. ter illum. Quidam autem ex illis voluerunt adprehendere illum : . . . I)6II10 . . . it in illu . . . . . 45. Venerunt ergo ministri ad Principes Sacerdotum, et Pharisaeos. Quibus illi . . xerunt : Quare non adduxislis illum ? 46. Responderunt ministri, di

centes : Num- quam . . . h . . minum sic locutus est, quomodo et hic. 47. Responderunt eis Pharisaei : . . . mquid et

- - - -

48. credidit in il-
lum v . . . de Pha-
49. risaeis? Sed
h . . c turba,
q . . e ignorant
legem, male-

dicti sunt.
50. Dicit Nicode-
mus ad illos,
is, qui prius
venit ad illum,
unus Cum
51. esset ex eis : Num-
qui . . lex nos-
tra judicat

hominem,

nisi auliat

prius ab illo,
et congnos-
cat quid . . .
52. us es? * Scruta-
re Scripturas,
et vide, quia
Prophaeta
de Galilaea non
surgit.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

CODEX BRIXIANUS.

autem ex illa turba audientes hos sermones dicebant Hic est vere Profeta. Alii autem dicebant. Ilic est Christus. Quidam vero dicebant. Numquid a Galilaea Christus venit. Nonne Scribtura dicit. Quia ex semine [)avid. et de Bethleem castello. ubi erat I)avid Christus venit. Dissensio itaque facta est in turl)a propter eum. Quidam autem ex illis. volebant adpraehendere eum. sed netuo tamen in eum manus injecit. Venerunt autem ministri ad Principes Sacerdoiuim. et Pharisaeos. Et dixerunt eis illi Quare non adduxistis eum. Responderunt ministri. Num

quam sic locutus est ullus hominum. sicut hic homo. Itesponderunt ergo eis Pharisaei. Numquid et vos seducti estis. Numquid aliquis ex Principibus. aut ex Pharisaeis credidit in eum. Sed turba haec. quae non novit legem. maledicti sunt. Dixit autem Nicodemus ad eos. ille qui venit ad eum nocte. qui unus erat ex ipsis. Numquid lex nostra judicat hominem. nisi prius audierit ab eo. et cognoverit quid faciat. Responderunt et dixerunt ei. Niimquid et tu a Galilaea es. Scrutare et vide. quia Própheta a Galilaea non surgit.

CODEX CORBEIENSIS.

46. * Numquam sic locutus est quisquam homo.

51. nisi audierit primum ab ipso, et cognoverit quid facit ? 55. Omittitur totus hic versus.

CAP. VIll. 1. Jesus antem ascendit in montem Oliveti : 2. et mane cum factum esset, iterum venit in Templum .... et cum consedisset docebat eos. 3. Mulierem in moechatione deprehensam , quam cum statuissent in medio, dixerunt ad Jesum : 4. Magister, haec mulier deprehensa est in moechatioiie. 5. In lege autem praecepit nobis Moyses, ut qui in adulterio deprehenditur, lapidetur. Tu autem quid dicis de ea? 6. Haec dicebant tentantes eum, ut haberenl causam accusandi eum. Ibid. Jesus autem

VARIANTES 1 Gat. et Mm. scrutare et vide. Vulg. scrutare Scripturas, et vide. * Mm. Numquam loquutus est homo, sicut hic homo loquitur. Respoiiderunt. Vulg. Numquam sic locutus est

* inclinato capite , digito scribebat in terram. 7. Cum autem interrogarent expectantes eum quid diceret, erexit se ... Quisque vestrum sine delicto est , prior in eam lapidem jacial. 8. Et iterum inclinaiis se , digito scrihebat iu terram. 9. llli igitur cum audissent, paulatim secedebant singuli , incipientes a senioribus omnes recesserunt : et relictus est solus Jesus, et ecce mulier illa in medio erat. 10. Cumque erexissel se Jesus, dixit ad eam : Mulier, ubi sunt, qui te perduxerunt? Nemo te lapidavit. Et illa respondens, dixit : Nemo, Domine. 11. Nec ego te damnabo: Wade, ex hoc jam noli peccare.

LECTIONES.

homo, sicut hic homo.

Gat. inclinato capite deorsum, scribebat digito suo in terram. Mm. inclinato capite, scribebat digito suo in tertam.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Desuiit duæ paginae abrasæ, quarum limbi adhuc apparent in codice. S. Augustinus libro m de

CAPUT WIIl.

12. Iterum ergo loquebatur ad illos Jesns, dicens : Ego sum lux hujus mundi : qui me sequitur, non ambulavit in lenebris, sed hal)ebat * Jucem vitae. 13. Dixerunt illi Pharisaei : Tu de te testificaris: et testi. . onium tu. . . n0n eSl 14. Respondens Jesus, et dixit illis: Et si ego testimonium dico de me, verum est testimonium meum : quoniam scio * unde veni , et quo vado : vos nescilis unde venerim, et quo vadam. 15. Vos secundum carmem judicatis : ego (a) neminem f ju16. dico: sed et si ego judico, judicium meum * verum est, quia solus non sum : sed ego, et Pater,

CODEX VERCELLENSIS.

qui me misit. 17. Sed in lege vestra scriptum est, duornm hominum testimonium verum est. 18. Ego sum, qui testimonium dico de me : et qui me misit, Pater, testimonium dicit de me. 19. Dicebant ergo ei : Ubi est Pater tuus? Quibus respondit Jesus : Neque me nostis, neque Patrem meum : si enim me nossetis, utique et PaLrem meum nossetis. 20. Ilaec verba (c) locutus est j in gajopilacio, docens in templo: et nemo illum adprehendit, quia nondum venerat hora ejus. 21. Ait illis iterum Jesus : Ego vado, et quaeritis me, et in pecCato veStrO moriemini. Quo ego vado, vos non po

CODEX VERONENSIS.

CAPUT VIII.

12. Rursus autem congregatis illis loquebatur Jesus, dicens : Ego sum lux hujus mundi : qui me sequitur, non ambulabit in tenebris, sed habebit lumen vitae. 15. Dixerunt autem ei Pharisaei : Tu de te testimonium perhibes : testimonium tuum I10n eSt verum. 14. I{espondit Jesus, et dixit eis : Et si ego testimonium perhibeo de me, testimonium meum verum est : quoniam scio unde veni, et quo earum. Vos enim nescitis unde veneriim , et 15. quo eam. Et vos secundum carnem judicatis : ego non judico (a) nemi16. nem ;: quod si ego judico, judiciuum meum verum est, quoniam solus non sum : sed ego sum, et qui me mi

sit, Pater. A7. In lege , quoque scriptum est, ' quoniam duo- ' rum hominum teslimonium verum est. 48. Ego sum, qu teslificor de me : et qui me misit Pater, teslimonium perhibet de me. 19. Dicebant igitur ei : Ul)i est Pater tuus ? Respondit Jesus, (b) et dixit eis f : Neque me nostis, neque Patrem meum : si me sciretis, et Patrem meum sciretis. 20. Ilaec verba (c) locutus est ; in gazophylacio, docens in templo, et nemo adpraeiieudit eum, quia nondum venerat hora ejus. 21. Dixit autem iterum (d) ad eos i : Ego vado, et quaeritis me, et in peccato vestro morie. mini. Quo ego eo, vos non potestis

CODEX BRIXIANUS.

Iterum ergo locutus est eis Jesus dicens. Ego sum lux mundi. qui me secutus fuerit. non ambulavit in tenel)ris. sed habebit lumen vitae. Dixerunt ergo ei Pharisaei Tu de te ipso testimonium perlihes. testimonium tuum non est verum. Respondit Jesus et dixit eis. Et si ego testimonium perhibeo de me ipso. verum est testimonium meum quia scio unde veni. el quo vado. Vos autem. nescitis unde veni aut quo vado. Vos secundum carnem judicatis. eyo autem non judico queiuquam. et si judico ego. judicium meum veruiu est. quia solus non sum. sed ego et qui me misit pater. Nam et in

lege vestra scribtum est. quia duorum hominum testimonium verum est. Ego sum qui testim:oiiium per hibeo de me ipso. et testimoniuim perhibet. de ime. qui me misit Pater. Dicebant ergo ei. Ubi est Pater tuus. Respondit Jesus. Neque me scitis. neque Patrem meum. si me sciretis foi siiaum et Patrem meum. sciretis. Ilaec verba (c) locutus est ; in gaz::filacia. docens in templo. ét nemo adpraehendit eum. quia necdum venerat hora ejus. Dixit ergo iterum eis Jesus. Ego vado et quaeritis me. et in peccato vestro moriemini. Quo ego vado. vos non pote

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
« ElőzőTovább »