Oldalképek
PDF
[merged small][ocr errors]

lis ejus : Q . . . . . cum publicanis et pecCatOreS reCumbebant cum Jesu , et cum discipulis ejus. Et videntes Farisaei, dicebant discipulis ejus : Quare cum publicanis et peccatoribus m. . . . ucat ? 42. Et Jesus.... spondens, dix. . . . s : Non est opus sanis medicus, sed male liabenM3. tibus. Euntes autem discite quid est : Misericordiam volo, et non sacrifi. . . . . Non. . . . . . ni vocare. . . . tos sed peccatOreS. 14. Tunc accesserunt ad eum discipuli Johannis, dicentes: Quare nos, et Pharisaei, jejunamus frequenler : discipuli autem

tui non jeju

nant ? 15. Et ait illis Jesus : Numquid possunt fil. . . si (a) jejuna. . e i quandiu cum ill. . . . st spo. . . sus ? W . . nient autem dies cum aufe. . . . . . . . ab eis. . . . . . unt : et jejunabunt (b) in illis diebus. f 16. Ne. . . . . . m co. . mittit commissuram panni rudis in vestimentum vetus: tollit enim plenitudinem ejus, et pejor fit 17. scissura. Ne. mittunt . . . mum novum in utres veteres, alioquin r . . . . untur utres, et vinum peribit. Sed vi. . um noVum in utres novos mittunt, et ambo servantur. 18. Hæc. . . . . n te ad illos, ec

scipulis ejus : Quare Magister vester cum publicanis et peccatoribus manducat? 12. At Jesus audiens, ait : Non est opus sanis medicus, sed male habentibus. 15. Euntes autem

discite quid

sit : Misericordiam volo, et non sacrificium. Non veni vocare justos, sed peccatores. 14. Et tunc acceSSerunt ad eum discipuli Johannes, dicentes : Quare nos, et Pharisaei, jejunamus frequenter : discipuli autem tui non jejunant? 15. Et ait illis Jesus : Numquid possunt fili sponsi (a)

jejunare f quandiu

cum illis est sponsus? Venient autem dies cum auferetur ab eis sponSuS : et tunc jejunabunt(b) in illis diebus. f M6. Nemo autem committit scissuram panni rudis in vestimentum VetuS : tollit enim fortitudinem ejus a vestimento, et pejor fit scisM7. sura. Neque mittunt vinum novum in utres veteres, alioquin rumpentur utres, et vinum effundetur, et utres peribunt. Sed vinum novum in ulreS nOVOS mittunt, et ambo servabantur. M8. Haec illo loquente ad eos, ecce

CODEX CORBEIENSIS.

lisejus: Quare* cum publicaniset peccatoribus manducat Magister vester? At Jesusaudiens, ait:Non est opus * valentibus medicus, sed male habentibus. Euntes autem discite quid * esl : Misericordiam volo, et non sacrificium. Non enim veni vocare justos, sed peccatores *. Tunc aecesserunt ad eum discipuli Joannis, dicentes : Quare nos, et Pharisaei jejunamus frequenter : discipuli autem tui non jejunant? et ait illis Jesus : Numquid possunt filii sponsi jejunare quamdiu cum illis est sponsus ? Venient autem dies quum auferetur ab eis sponsus : et tunc jejunabunt °. X. Nemo autem immittit commissuram panni rudis in vestimentum vetus : tollit enim ° plenitudinem ejus a vestimento, et pejor scissura fit. Neque mittunt vinum novum in utres veteres, alioquin " rumpentur utres, et vinum effundetur et utres peribunt. d vinum novum in utres novos mittunt, el ambo conservantur. Haec illo loquente ad eos, ec

autem committit commissuram panni

CODEX BRIXIANUS.

lis ejus. Quare cum publicanis et peccatoribus manducat Magister vester. Jesus autem audiens ait illis. Non opus habent sani medicum sed male habentes. Euntes autem discite quid est Misericordiam volo et non sacrificium Non enim veni vocare justos. sed peccatores. Tunc accesserunt ad eum discipuli Johannis dicentes Quare nos et Pharisaei jejunamus frequenler. discipuli autem tui non jejunant. Et ait illis Jesus Numquid possunt filii sponsi (a) jejunare. f quamdiu cum eis est sponsus. Venient autem dies. quando auferetur ab eis sponsus. et tunc jejunabunt. Nemo rudis. in vestimento veteri. tollit enim plenitudinem ejus a vestimento et pejor scissura fit. Neque mittunt vinum novum in utres veteres alioquin rumpentur utres. et vinum effundetur et utres Tpereunt. Sed vinum novum in utres novos mittunt et ambo conservantur. Ilaec illo loquente ad eos. ec

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ce princeps unus accessit, et adorabat eum, di . . . ns (a): filia me . . . 0do defu . . . a est: sed . . . ni, inpone manum S . . . t eam , et vi . . et. 19. Et surgens Jesus, se ..... uebatur eum, Cum discipulis su20. is. Et ecce mulier, quæ sanguinis praefluvium habebat xii. annis, acces. . it retro, et . . . . . vesti . . . . ntum. 21. ejus. Dicebat enim intra se : Si tetigero vestimentum ejus, salva ero. 22. Ad ille convcrsus, videns eam, - di . . . t : Constans es . . o filia, fides

CODEX VERCELLENSIS.

nis et turbam tum. . ltuantem , dicebat. 24. Recedite : non €Sl en. . . . 0. . tua puel. . , sed dormit. Et deridebant eum. 25. Sed cum ejecta esset turba (b), yenit, f et tenuit manum ejus. Et surre26. xit puella. Et exiit fama haec in uniVerSam terram illam. 27. Et transeunte inde Jesu, secuti sunt eum duo caeci, clamantes : Miserere nobis, 28. fili David. Et (c) venit in domum, f et accesserunt ad eum (d) duo f caeci. Qüibus ait Jesus : Creditis quod possum hoc face

CODEX

princeps unus accessit nomine Jairus, et adorabat eum, dicens (a): filia mea modo defuncta est : sed veni, impone manum super eam , et vivet. 19. Et surgens Jesus, sequebatur eum cum discipulis suis. 20. Et ecce mulier, quae sanguinis fluxum habebat xii. annis,

accessit
retro, et tetigit
vestimentum

ejus. 91. Dicebat enim intra se : Si tetigero tantum vestimentum ejus, salva ero. 22. Ad ille conversus, videns eam , dixit : Constans esto, filia, fides tua te salvam fecit. Et salva

WERONENSIS.

24. Recedite : non est enim puella mortua, sed dormit. Et deridebant 25. eum. Et cum ejecta esset turba, (b) venit, f et tenuit manum ejus. Et surrexit puella. 26. Et exit faina haec in univerSam terram illam. 27. Et transeunte inde Jesu, seculi sunt eum duo caeci, clamantes, et diccnles : Miserere nostri, fili David. 28. Et (c) venit in domum, f et accesserunt ad ^ um (d) duo f caeci. Et dixit ' illis Jesus : Creditis quod possum haec facere? Dicunt ei:

re vobis ? Dicunt ei ; utique , Domine. 29. Tunc tetigii oculos eorum, dicens : Secundum fidem vestram fi30. at vobis. et statim aperti sunt

CODEX CORBEIENSIS.

ce * princeps umus accessit, et adorabat eum, dicens : Domine, filia mea modo defuncta est : sed veni, impoue manum tuam super eam, et vivet. Et surgens Jesus, sequebatur eum, * et discipuli ejus. Et ecce mulier, quæ sanguinis fluxum * patiebatur duodecim annis, accessit retro, et tetigit * fimbriam veslimenti ejus. Dicebat enim intra se : Si tetigero tantum vestimentum ejus, salva ero. At Jesus conversus, et videns eam, dixit : * Confide filia, fides tua te salvam fecit. Et salva facta est mulier ex illa hora. Et quum venisset Jesus in “domum cujusdam principis, et vidisset til)icines et turbam tumultuantem, dicebat. Recedite : non est enim mortua puella, sed dormit. Et deridebant eum. Et quum ejecta esset turba, " et tenuit manum ejus. Et 'surrexit puella. Et exiit fama haec in universam terram illam: Et transeunte inde Jesu, secuti sunt eum duo caeci , clamantes, et dicentes : Miserere nostri, fili David. * Quum autem venisset domum , accesserunt ad eum caeci. Et dicit eis Jesus: Creditis quia possum hoc facere vobis ? Dicunt ei : Utique, Domine. Tunc tetigit oculos eorum, dicens: Secundum fidem vestram fiat vobis. Et aperti sunt

tua te salvam fecit. Et salva facta est mulier ex illa ho23. ra. Et cum venisset Jesus in domum principis, videns tubici

1 quidam princeps . * cum discipulis suis. 3 habebat * vestimentum ejus. * Constans esto

Utique, Domine. 29. Tunc tetigit oculos eorum, dicens : Secundum fidem vestram contingat 50. vobis. Et aperti sunt oculi

CODEX BRIXIANUS.

ce princeps unus. veniens adorabat eum dicens. Domiiie filia mea modo defuncta est. sed veni impone manum tuam super eam et vivet. Et surgens Jesus. secutus est eum cum discipulis suis. Et ecce mulier quae sanguinis fluxum patiebauur. duodecim annis accedens retro tetigit fimbriam vestimenti ejus. Dicebat enim intra se Si tetigero tantummodo vestimentum ejus salva ero. Jesus autem conversus et videns eaim dixit. Constans esto filia fides tua te salvam fecit Et salva facta est mulier ex illa hora. Et veniens Jesus in domum prin. cipis videns tubicines , et turbam tumultuanilem. dicebat eis. Discedite, non est enim mortua puella. sed dormit. Et inridebant eum. Cum autem ejecta esset turba. intravit , et tenuit manhm ejus. Et surrexit puella. Et exivit fama haec in universam terram illam. Et transeunte inde Jesu secuti sunt �um duo caeci. clamantes et dicentes. Miserere 'nobis fili David. Weniente autem eo in domum. accesserunt ad eum caeci illi. Et ait illis Jesus Cregitis quia possum hoc facere v9bis. Dicunt ei Utique Domine. Tunc Jesus tetigit oculos eorum dicens. Secundum fidem vestram fiat vobis. Et aperti sunl oculi

facta est mulier ex illa hora. 23. Et cum vemisset Jesus in domum principis, videns tiJ)icines et turbam tumultuantem , dicebat.

VARIANTES LECtIONES CODICIS MS. S. GERMANENSlS.

* domum principis.

7 accedens tenuit

° et venit in domum, et accesserunt ad eum caeci deprecantes. Et dixit illis :

BLANCHINI NOTÆ.

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS.

oculi eorum :
el commina-
tus est illis Jesus,
dicens: Videte
ne quis sciat.
51. Illi autem exe-
untes , diffama-
verunt in to-
tam terram

illam.
52. Egressis autem
illis, ecce optu-
lerunt ei h. .-
minem mu-
tum et surdum ,
daemonium
habentem.
55. Et ejecto dae-
monio, locu-
tus est mutus,
et miratae
sunt turbae,
dicentes : Quia
numquam sic
apparuit in
Jstrahel.
55. Et circumibat Jesus
civitates om-
nes et castel-
la, docens in
synagogis
eorum, et prae-
dicans evan-
gelium reg-
ni, et curans
omnem infir-
mitatem : et
multi secuti
Sun1 eum.

36. Videns autem turbas, misertus est quod es— sent vexati, et... céiutes sicut oves non habentes pastorem. ' 57. Tunc dixit discipulis suis : Messis quidem multa , operari autem pau58. ci. Petite itaque Dominum messis , ut m... tat operar.. 0S Su0S ad messem su

CAPUT X.

M. am. Et convocatis xii. discip... s suis, dedit eis p0testatem spirituum immundorum , ut eicerent eos, et curarent omnem languorem , et omnem infirmitatem. 2. Duodecim autem Apostolorum haec sunt nomina. Primus, Simon, qui dicitur Petrus, et Andre

illorum : et comminatus est illis Jesus, dicens : Videte ne quis sciat. 51. llli autem exeuntes, difamaverunt eum in tota terra illa. 52. Egressis autem illis, ccce optulerunt ei hominem imtltum et surdum, et daemonium 35. habentem. Et ejecto daemonio , locutus est mutus, et miratae sunt turbae, dicentes: Numquam taliter apparuit in Istrahel. 34. Pharisaei autem dicebant : In Belzebul rege daemoniorum eicit hic daem0nes. 55. Et circuibat Jesus civitates OmneS et Castella, docens in synagogis eorum, et praedicans evan

gelium regni , et curainS 0milem languorem , et omnem infirmitatem : et multi secuti sunt eum. 56. Videns antem turbas , misertus est illis : quod essent vexati, et jacentes sicut oves non habentes pastorem. 57. Tunc dicit discipulis suis : Messis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem

Suam CAPUT X. 1. Et convocatis duodecim discipulis suis, dedit illis potestatem spirituum immundorum,' ut eicerent eos, et curarent Omnem languorem, et omnem infirmitatem in plebe. 2. Duodecim autem Apostolorum nomina sunt haec. Primus, Simon, qui dicitur Petrus, el Andreas

CODEX CORBEIENSIS.

oculi eorum : et comminatus est illis Jesus, dicens : Videte ne quis sciat. Illi autem exeuntes, diflamaverunt eum in * tota terra illa. Egressis autem illis,

ecce obtulerunt ei hominem mutum * et daemonium habentem. Et ejecto daemonio , loquutus est mutus, et miratae sunt turbae, dicentes : Numquam sic apparuit in Israel. Pharisaei autem diggbnut : Iμ * principe daemoniorum ejicit daemones. El circuibat Jesus civitates omnes et caslella, docens in synagogis eorum, et praedicans evangelium regni, et curans omnem languorem, et omnem * iufirmitatem. Videns autem turbas, misertus est eis : quia ° erant vexati, el jacentes sicut oves non habentes pastorem. Tunc dicit discipulis suis : Messis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam. Et convocatis duodecim discipulis suis, dedit illis p0testatem ° spirituum immundorum, ut ejicerent eos, et curarent omnem languorem, et omnem infirmitalem. Duodecim autem Apostolorum nomina sunt haec. Primus, Simon, qui cognominalus est Petrus, et Andreas

CODEX BRIXIANUS.

eorum.

Et comminatus est illis Jesus dicens. Videte ne quis sciat. llli autem. exeuntes diffamaverunt eum in tota terra illa. Egressis autem illis ecce obtulerunt ei hominem mutum b daemonium habentem , Et ejecto daemone. locutus est mutus. et iuiratae sunt turbae dicentes. Numquam apparuit sic in S • rahel. Pharisaei autem dicebant Ih principe daemoniorum eicit daemonia. Et circuibat Jesus éivitates omnes et castella docens in synagogis eorum et praedicans evangelium regni. et curaiis omnem languorem et omnem infirmitatem. Videns autem turbas misertus est eis quoniam erant vexati et jacentes sicut oves non habentes pastorem.

Tunc dixit discipulis suis Méssis quidem multa operarii autem pauci. Rogate ergo Dominum messis. ut mittat operarios in messem suam.

Et convocans duodecim discipulos suos. dedit illis potestatem. spirituum immundorum ut eicerent eos et curarent omnem languorem et omnem infirmitatem. Duodecim autem Apostolorum nomina sunt haec. Primus Simon qui dicitur Petrus, et Andreas

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

as frater ejus. 5. Jacobus Zebedei, et Johannis frater ejus, Philippus, et Bartholomaeus, et Matthe.. s. publicanus, . . . Jacobus Alphei, et Judas Zelotes, et Thomas, (a) 4. et i Sim. . . . . hananaeus, et Ju. . . . . . rioth, . . ui et tradidit eum. 5. Hos xii. misit Jesus; praecipiens eis , (b) et f dicens: In viam gentium ne abieritis, et iu civitalibus Samaritamorum ne in6. uraveritis : sed potius ite ad oves perditas domus Istra7. hel. Eumtes autem praedicate, dicentes : Quia adpropinquavit regnum 8. caelorum. Infirmos cura

C0DEX VERCELLENSIS.

te, mortuos suscitate, leproSus mun. . ate, daemon. . . . eicite , gratis accepistis, gratis date. 9. Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis 10. vestris : non peram in viam, neque duas tunicas, neque calciamenta, neque virgas in manibus vestris : dignus est enim operarius (c) mercedem i Sua iim. 11. In quacumque civitatem intraveritis, interrogate, quis in ea . . . gnus est : et ibi manete donec exeatis. 12. Intrantes autem in domum, salutate eam dicentes : Pax huic 43. domui. Et si fuerit domus illa

CODEX VER0NENSIS.

3. frater ejus. Jacobus Zebedaei. et Johannes frater ejus, Philippus, et Bartholomaeus , et Mattheus publicanus, et Jacobus Alphei, et Judas Zelotes, et Thomas, (a) et i 4. Simon Cananeus, et Judas Carioth, qui tradidit

eum. 5. Hos xii. misit Jesus, praecipiens eis, (b) et f . dicens : In viam gentium ne abieritis, et in civitatibus Samaritariorum ne intraveritis : 6. sed potius ite ad oves, quæ perierunt domus Istrahel. 7. Euntes autem praedicate, dicenles : Quia adpropinquavit regnnm caelorum. 8. Infirmos curale, mortuos susci

tate, leprosus mund.tte, daemonia eicite, gratis accepistis, gratis date. 9. Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris : 10. non peram in viam, neque duas tunicas, neque calciamenta, neque virgam in manibiis vestris : dignus est enim operarius (c) mercedem f suam. 11. In quamcumque enim civitate intraveritis, interrogate, quis in ea dignus sit : et ibi manete donec 12. exeatis. IntranteS autem in domum, salulate eam dicentes : Pax huic domui. 15. Et si fuerit domus illa

CODEX CORBEIENSIS.

frater ejus. Jacobus Zebedaei, et Johannes frater ejus, Philippus, et Barlholomacus, Thomas, et Matthaeus publicamus, Jacobus Alphaei, et ' Thaddaeus , Sinon Chananaeus, et Judas Scarioth, qui eum tradidit. Ilos duodecim misit Jesus ; praecipiens eis, * dicens : in viam gentium ne abieritis, et in civitatem Samaritanorum ne * introieritis : seul ite potius ad oves * perditas domus Israel. Euntes aulem praedicate, didicentes : Quia appropinquavil. regnum coelorum. Iufirmos curate , mortuos suscitate, leprosos mundate, * daemones ejicite , gratis accepistis , gratis date. Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris : non peram in via , neque duas tunicas, neque calciamenta , neque virgaii *: dignus enim est operarius mercede sua. In quamquumque autem civitatem " introieritis , interfogaie, quis * ibi dignus sit : el illic manete donec exealis. Iiulrantes autem in domum, salutate eam dicentes : Pax ° domui huic. Si quidem fuerit domus illa

CODEX BRIXIANUS. '

frater ejus. Jacobus Zebedei. et Johannes frater ejus. Philippus et Bartholomeus. Thomas et Mattheus publicamus. Jacobus Alphei. et Lebbeus. qui nominatur Taddeus. Simon Chananeus. et Judas Scarioles. qui et tradidit eum. llos duodecim misit Jesus praecipiens eis (b) et f dicens. in viaim gentium ne abierilis. el iu civitates Samaritanorum ne introieritis sed potius ite ad oves quae perierunt domus lsrahel. Eunles autem. praedicate dicentes. Quia adpropiuquavit reguum caelorum. It firmos curate leprosos mundate. daemonia eicite gratis accepistis gralis date. Nolite possidere aurum. neque argentum. neque pecuniam in zonis vestris. Non peram in viam. neque duas tumicas. neque calciamenta. neque virgam, dignus est enim operarius (c) mercedem i suam.

ln quacumque autem civitatem aut castellum introieritis. interrogate. quis in ea dignus est. et ibi manete. donec exeatis. Introeuntes autem in domum. salutate eam. dicentes. Pax huic domui Et si fueiit domus illa

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

(a) Addunt, et, ut cod. Cant. xzi. — (b) Ilic quoque additur et, etiam in cod. Cant rai. — (*) Ita et cod.

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

digna, veniet pax vestra super eam : si autem non fuerit digna, pax vestra ad vos revertetur. 14. Et quicumque non receperit vos neque, audierit sermOneS VeStr0S : exeuntes foris de domo vel civitate, excutite pulverem de pedibus vestris. M5. Amen dico vobis : Tolerabilius erit terrae Sodomorum et Gomorraeorum in die judicii , quam illi civitati. 16. Ecce ego mitto vos sicut oves in mcdio luporum. Estote ergo prudentes sicut serpentes, et simlices sicut c0umbae. M7. Attendite vobis ab hominibus. Tradent enim

vos in conciliis, et flagellaM8. bunt vos : et ante reges et praesides (a) stabitis f propter me, in testimonium illis, et gentibus. 19. Cum autem tradent vos, nolite cogitare quit loquamini: dabitur vobis in illa hora, quid loquamini. 20. Non enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis. 21. Tradet autem frater fratrem in mortem, et Pater filium : et insurgent fili in parentes, et mOrle €0S 22. adficient : et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum : qui autem perseveraverit usque ad finem, hic salvus erit. 93. Cum autem

CODEX VER0NENSIS.

digna, pax vestra
veniet Su-
per eam : si autem
non fuerit digna,
pax vestra
ad vos re-
vertetur.
14. Et quicumque
non recepe-
rint vos, neque
audierint ser-
mOneS VeStrOS :
exeuntes foras
de domo illa vel
civitate, excutite
pulverem de
pedibus ves-

tris.
15. Amen dico vo-
bis :Tolerabili-
us erit terrae
Sodomorum
et Gomorre-
orum in die
judicii, quam
illi civitati.
M6. Ecce ego mitto
vos sicut oves
in medio lu-
porum. Estote
ergo pruden-
tes sicut ser-
pentes, et sim-
plices sicut co-
lumbae.
17. Et adtendite vobis
ab hominibus.
Tradent enim

vos in conciliis, et in synagogis suis flagella18. bunt vos : et aput reges et praesides (a) stabitis ; propter me, in 1eStiimOi)lum illis, et gentibus. 19. Cum autem tradent vos, nolite cogitare quid loquamiui : dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini. 90. Non enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, loquitur in vobis. 21. Tradet autem frater fratrem in mortem, et Pater filium : et insurgent fili in parentes, et morte e0S 22. adficient : et eritis odio omnibus hominibus propter nomen meum : qui autem perseveraberit usque in finem, hic salvus erit. 23. Cum autem

CODEX CORBEIENSIS.

digna, veniet pax vestra super eam : si autem non fuérit digna, pax vestra ad vos revertetur. Et quiquumqué non * receperit vos, neque audierit serm0iies vestros : exeuntes foras * extra domum vel civitatem, excutite pulverem de Pegibus vestris *. Amen dico vobis: Tolerabilius erit * Sodomae et Gomorrae in die judicii, quam illi civitati. Ecce " imitto vos sicut oves ° inter lupos. Estote prudentes sicut serpentes, et simplices ' ut columbae. Cavete autem ab hominibus. Tradent enim vos in conciliis, et in synagogis suis flagellabunt vos : et * ante praesides ei reges a stabitis propter me, in testimonium ipsorum, et gentium. Quum autem tradent,v9s, nolite solliciti esse quomodo aut quid loquamini: dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini. Non enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, qui loquitùr in vobis. Tradet ° enim frater fratrem ád mortem, et pater filium : et insurgent filii in parentes, et *° morte eos afficieiit : et eritis ** odium omnibus propter nomen meum : qui autem perseveraverit usque in finem, hic salvus erit. Quum

CODEX BRIXIANUS.

digna veniet pax vestra super eam. si autem non fuerit digua. pax vestra ad vos revertelur. Et quicumque non receperit vos. neque audierit sermoiies vestros exeuntes b foras de domo vel de civitale illa excutite pulverem de pedibus vestris. Amen dico vobis. Tolerabilius erit. terrae Sodomorum. el Gomorreorum. in die judicii quam illi civiuati. Ecce ego. mitto vos sicut oves in medio luporum. Estote prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. Cavete autem c vos ab his hominibus. Tradent enim vos in conciliis, et in synagogis suis flagellabunt vos. et ante praesides et reges ducimini propter me in testimonium illis et gentibus. Cum autem tradiderint vos. nolite cogitare quomodo aut quid loquamini dabitur enim vobis in illa hora. quid loquamini. Non enim vos estis qui loquimini. sed Spiritus Patrisvestri qui loquetur in vobis.Tradet autem. frater fratrem in mortem. et Pater filium. et insurgent filii in parentes. et morte eos adficient. et critis odio omnibus propter nomen meum qui autem perseveraverit usque in finem hic salvus erit. Cum autem perse

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« ElőzőTovább »