Oldalképek
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Omnis ergo qui audit verba mea * haec, et facit ea, assimilabitur viro sapienti, qui aedificavit domum suam supra petram*, et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et non cecidit : fundata enim erat super peuram. Et omnis, qui audit verba mea haec, et non facit ea, similis * erit viro stulto, qui aedificavit domum suam super arenam * : et descendit pluvia, et venerunt flumiiia, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et cecidit, et * fuit ruina ejus magna. WII. Et factum est : quum consummasset Jesus verba haec, admirabantür turbae super doctrinam ejus. Erat enim docens eos sicut potestatem habens, et non sicut Scribae eorum , ° aut Pharisaei. " Cum autem descendisset de monte, sequutae sunt eum iurbae multae : et ecce leprosus * veniens, adoravit eum dicens: Domine, si vis, potes me mundare. Et extenlens ° manum, tetigit eum , dicens : Volo mundare. Et confestim mundata est lepra ejus. Et ait illi Jesus: Vide, iiemini dixeris: sed vade, ostende te sacerdoti, et offer munus, quod praece

CODEX VERONENSIS.

24. Omnis ergo, qui mirabantur audit verba mea turbae super haec, et facit doctrinam ejus. ea, similis est 29. Erat enim docens eos sicut potestatem habens, non sicut Scribae, et

ui aedificavit t)inum Sua in supra petram :

25. descendit plubia, Pharisaei flaverunt venti, e0 tum. Ę;

umina, et offenderunt CAPUT WIII.

in domum illam, et non cecidit : fundata enim erat super 26. petram. Et omnis, qui audit verba mea haec, et non facit ea, similis est viro stulto, qui aedificabit domum suam supra ha27. remam : discendit pluvia, flaverunt venti, advenerunt flumina, et offenderunt in domum illam, et cecidit, et facta est ruina ejus magna. 28. Et faclum est : Cum c0n— summasset Jesus verba haec, ad

A. Et descendente eo de monte, SeCutae Sunt 2. eum turbae multae : et ecce leprosus quidam veniens, adorabat eum dicens : Domine, si vis potes me mun3. dare. Et extendens manum tetigit eum Jesus, dicens : Volo mundare. Et confestim mundata est lepra ejus. 4. Et ait illi Jesus : vide, nemini dixeris : sed vade, ostende te sacerdoti, et offers munus, quod praecepit

CODEX BRIXIANUS.

Omnis ergo qui audit verba mea haec et facit ea a similabo eum viro sapienti. qui aedificavit domum suam supra petram. et descendit pluvia. et venerunt flumina. et flaverunt venti. et impegerunt in domum illam. et non c b ecidit fundata enim erat su e petram. Et omnis qui audit verba mea et non facil ea. similabitur viro stulto. qui aedificavit domum suam super harenam. et descendit pluvia. et venerunt flumina. et flaverunt venti. et impegerunt in domum illam et c d ecidit et facta ruina ejus magna. Et factum est. cum consummasset Jesus verba haec. admirabuntur turbae. super doctrinam ejus. Erat enim docens eos sicut potestatem habens. el non sicut Scril)ae eorum. Descendente autem eo de monte. secutae sunt eum turbae multae. Et ecce leprosus quidam veniens adorabat eum dieens. Domine si vis potes me mundare. Et extens e manum Jesus. tetigit eum dicens Wolo mundare. Et confestiin mundata est lepra ejus. Et ait illi Jesus Wide nemini dixeris. sed vade ostende te sacerdoli. et offer munus. quod praecepit

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

s mea, et facit ea, similis est * petram. Descendit pluvia; flaverunt venti; advenerunt flumiua, et offenderunt in domum, etc. 3 est • maris : descendit pluvia; flaverunt venti; advenerunt flumina, et offenderunt in domum, etc. •

BLANCHINI NOTÆ.

a Sic in Codice. Lita est m finalis. b Extrita est a. - * Antiquario excidere tres illæ litteræ per,

5 facta est

6 et Pharisaei.
7 Et descendente eo de monte
° quidam veniens adorabat
9 Jesus

d Extrita est a. - - -
° Excidere Antiquario litteræ dem.

CODEX VERCELLENSIS.

pi! Moyses, in testimonium ill . . . . . . . Post. . . . . . . . , 5. cum introisset Capharnaum, accessit ad eum quidam Centurio, rogans eum, 6. et dicens: Domine, puer meus jacet in domo paralyticus, et male torque7. tur. Et ajt illi Jesus: Ego veniens, cura8. bo eum. Et respondens Centurio, ait illi : Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum : sed tantum dic verb . . . . . nabi9. . . . . . am et ego homo sum sub potestatem constitutus, habens sub me milites, et dico huic: Vade, et vadit; alio, Veni, et venit ; et servo

10. Audiens autem Jesus miratus est, et sequentibus se dixit : Amen dico vobis, quia in nullo tantam fidem inveniin Istrahel. 11. Dico autem vobis, quod multi ab oriente, et occidente veniem . . . . cumbunt cum Abraham, et Isac, et Jacob in regno cae12. lorum : fili autem regni ibunt in tenebras exteriores: ibi erit fletus, et stridor dentium. 13. Et dixit Centurioni : Vade, sicut credidisti fiat tibi. Et sanatus est puer ex illa hora. 14. Et cum venisset Jesus in domum Petri, vidit socrum ejus jacentem, et fe

meo dico, Fac bricitantem : hoc, et facit. 15. et tetigit maCODEX CORBEIENSIS.

pit Moyses, in testimonium illis. * Quum autem introissét Capharnaum, accessit ad eum * Centurio, rogans eum, et dicens: Domine, puer meus jacet in domo paralyticus, et male torquetur. Et ait illi Jesus: Ego * veniám , et curabo eum. Et respondens Centurio, dixit : Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbum, et sanaioitur puer meus. Nam et ego homo sum sub * potestatem, habens sub me milites, et dico huic: Vade, et vadit; et alio, Veni, et venit; et servo meo *, Fac hoc, et facit. Audiens autem Jesus miratus est, et sequentibus se dixit : Amen dico vobis, non inveni ° tantam fidem in lsrael. Dico autem vobis, quod multi ab oriente, et occidente venient, et recumbent cum Abraham, et Isaac, et Jacob in regno coelorum : filii autem regni * ejicientur in tenebras exteriores : ibi erit flelus *, et stridor dentium. Et dixit Jesus Centurioni : Vade, et sicut credidisti fiat tibi. Et sanatus est puer ° in illa hora. Et quum venisset Jesus * in domum Petri, vidit socrum ejus jacentem, et febriticantem: et tetigit ma

[blocks in formation]

Moyses in testimonium illis. Post haec auteum cum introisset in Capharnaum. accessit ad eum Centurio rogans eum et dicens. Domine puer meus jacet in domo paralyticus. et male torquetur. Et ait illi Jesus. Ego veniens curabo eum. Et respondens ei Centurio ait Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum. sed tantum dic verbo et sanabitur puer meus. Nam et ego homo sum habens sub potestatem meam milites et dico huic Vade et vadit. et alio Weni. et veniet. et servo meo. Fac hoc et facit. Audiens autem Jesus miratus est. et dixit sequentibus se. Amen dico vobis. nec in lsral,eltantam fidem inveni. Dicoautem vobis quia multiaba oriente et occidente venientet discumbent cum Abraham et Isaac et Jacob in regno caelorum. filii autem regni hujus expellentur in tenebras exteriores. ibi erit fletus et stridor dentium. Et dixit Jesus Centurioni Wade et sicut credidisti fiat tibi Et sana tus est puer in illa hora. Et cum venisset Jesus in domum Petri vidit socrum ejus jacentem et febricitantem. et b tigit ma

me milites, et dico huic : Vade, et vadit ; et alio, Veni, et venit; et servo meo dico, Fac hoc, el facit.

[blocks in formation]

CODEX VERCELLENSIS.

num ejus, et re- misit eam febris, et snrrexit et ministrabat eis. M6. Wespero autem facto, optulerunt illi multos daemonia habentes : et eiciebat spiritus inmundos verbo : et omnes male haben17. les curavit : ut adimpleretur quod dictum est per Eseiam Prophetam, diCentem : Quia ipse infirmitates nOStraS SuScepit : et languores nos- tros portavit. 18. Videns autem Jesus turbas multas circum se, jussit (a) discipulos suos f ire trans M9. fretum. Et accedens quidam Scriba, ait illi : Magister, sequar te, quocumque ieris. 20. Dieit ei Jesus : Wul

es foveas ha-
ent, et volu-
cres caeli ni-
dos ubi requi-
escamt : filius
autem homi-
nis non habet
ubi caput suum
reclinet.
21. Alius autem dis-
cipulorum
ait illi : Domine, per-
mitte mihi pri-
mum ire, et se-
pelire patrem
Imeum.
22. Et ait illi Jesus : Se-
quere me, et
re . . . itte mor-
tuos: sine mor-
tui sepeliant
ImOrtuOS Su-.
23. os. . . .
dentem eo in
naviculam ,
secuti sunt eum
discipuli ejus :
24. et e . . e motus
magnus fac-
tus est in ma-
ri, ita . . . . avi-
cula operire-
tur a fluctibus,
ipse vero dor-
25. miebat. Et acces-
serunt (b) et sus-
Citaverunt
eum, dicentes :
Domine, libe . . . . os,
26. perimus. Ait il-

aSCen

CODEX CORBEIENSIS.

num ejus, et ' dimisit eam febris, et surrexit * et ministrabat eis. Vespere autem facto, obtulerunt ei * omnes male habentes : et ejiciebat spiritus verbo : et omnes male habentes curavit : ut adimpleretur quod dictum est per Esaiam Prophetam, dicentem : * Ipse infirmitates nostras accepit: et aegrotationes portavit. Videns autem Jesus? turbas multas circum se, jussit ire trans fretum. Et accedens unus Scriba, ait illi : Magister, sequar te, quoquumque ° ieris. Et dicit eiJesus: Vulpes foveas habent, et volucres caeli nidos ubi re-* quiéscant : filius autem hominis non habet ubi caput 7 reclinet. Alius autem de discipulis ejus ait illi: Domine, permitte me primum ire, et sepelire patrem meum. * Jesus autem ait illi : Sequere me , et dimitte mortuos sepelire mortuos suos.

VIII. Et ascendente eo in naviculam, secuti sunt eum discipuli ejus : et ecce ° motus magnus factus est in mari, ita ut navicula *° operiretur fluctibus, ipse vero dormiebat. Et accesserunt ** et suscitavernnt eum, dicentes: Domine, ** salva nos, perimus. Et 1° dicit

[blocks in formation]

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

1 remisit

* confestim

s daemonia habentes, et verbo ejiciebat daemonia, et curabat omnes male habentes

* quia ipse... et aegrimonia nostra portavit

5 turbafa multam circum se jussii discipulis suis ut irent... Et accessit ad eum quidam scriba, et ait illi

• vadis. Dicit illi

7 suum
* Cui respondens Jesus dixit
° tempestas magna orta est
10 illa a fluctibus operiretur
11 discipuli ejus

1° libera
13 ait ad illos: Quid

BLANCHINI NOTÆ. (a) Addit discipulos. Et ita cod. Gothicus, τοὺς μαθητάς. — (b) Post accesserunt, deest ad eum. Et ita

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS. CODEX VERONENSIS.

lis : Quid timidi estis, modicae fidei ? Tunc surgens, impera . . . . . . lo et mari, et facta est tranquillitas mag27. na. Illi autem homines mirati sunt, dicentes: qualis . . . . hic, quod ventus et mare ob. . ium . . . . 28. Et cum . . . . . set trans fretum in regionem G . . . . . . soenorum, occurrerunt ei duo . . . monia habentes, de monumentis exeuntes, periculosi nimis, ita ut nemo poss . . . transire per viam illam. 29. Et exclamaverunt, dicentes : Quid nobis, et tibi, Jesu fili? . . . . nisti hoc . . . te tempus

. . . . ere nos?
50. E . . at autem non
longe ab ill . . . •
. . . . . porcorum
mul . . . . um
pascentium.

CODEX COR

eis Jesus : Quid timidi Tunc * surgens, imperavit

51. I)aemones au- -
tem rogabant
eum , dicentes :
Si eicis nos, mit-
te nos in gre-
gem porcorum.
32. Et ait illis : Ite. Ad
illi exeuntes
abierunt in
porcos, et ec-
ce impetu abi-
it totus grex
per praeceps
in mare : et mor-
tui sunt in a-

quis.
55. Hi autem qui
eos pascebant
fugerunt : et
venientes
in civitatem ,
• • • • . aV€-
runt omnia,
et de his, qui dae-
monia habe-

bant.
54. Et ecce tota civi-
tas exiit obvi-
am Jesu : et vi-
so eo rogabant,
ut transireL
a finibus eo-

tuimm.

CAPUT IX.

M. Et ascendens in naviculam transfretavit, et venit in civitatem

2. Judeae. Et op

BEIENSIS.

estis , modicae fidei? ventis et mari , el facta

est tranquillitas magna. * Homines autem illi mirati

sunt, dicentes : * qualis es

obediunt ei? Et quum venisset * trans

in regionem Gerasenorum

homines habentes * daemonia ,

exeuntes , saevi nimis ,

t hic, quia venti et mare fretum , occurrerunt ei duo de monumemtis

ita ut nemo possel

transire per viam illam. Et ecce clamaverunt, di

centes : Quid nobis, et tibi ante tempus torquere nos?

[ocr errors]

illis grex porcorum multorum * pascens. Daemones

autem rogabant eum, dice

[ocr errors]

mitte nos in gregem porcorum. Et ait illis ° : Ite. At

illi '" exeuntes abierunt in

porcos, et ecce impetu

abiit totus grex *' per praeceps in mare : et mortui

sunt in aquis. Pastores aute tes in civitatem, nunliaveru daemonia ** habuerunt. Et

m Iugerunt : et ** venienmt omnia, et de his, qui ecce tota civitas exiit ob

[blocks in formation]

pascentium. 31. Daemones autem rogabant eum, dicenles : Si eicis nos, mitte nos in gregem porcorum. 52. Et ait illis Jesus : Ite. Ad illi exeuntes abierunt in porcos, et ecce impetum abiit totus grex ille per praeceps in mare : et mortui sunt 55. in aquis. Hii autem qui eos pascebant fugierunt : et venientes in civitate, montiaverunt omnia, et de his, qui daemonia habebant. 34. Et ecce tota civitas exiit obviam Jesu. et viso eo rogabant eum, ut transiret a finibus eorum. CAPUT IX. M. Et ascendeus in navicula transfretavit, el venit in civi1atem. 2. Et ecce op

[blocks in formation]

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSlS.

Quid timidi
estis, modicae
fidei ?
Tunc surgens,
imperavit vento
et mari, et
facta est tran-
quillitas magna.
27. Illi autem ho-
mines mirati
sunt, (licentes :
qualis est
hic, quod
venti et mare
obaudiunt
eum ?
28. Et cum veiiis-
set trans fretum
in regionem
Gerasenorum,
000 ut I'erunt
ei duo homines
daemonia ha-
bentes, de
monumentis
exeuntes, nimis
periculosi, ita
ut nemo pos-
sit transire
er viam illam.
9. Et clamabant,
dicentes : Quid
nobis, et tibi,
Jesu fili
Dei ? Venisti
ante tempus tor-
quere nos?
50. Erat autem
non longe ab
eis grex porco-
rum multorum

1 exurgens imperavit vento
» Illi autem homines
a quis est hic, quoniam
* Jesus

s daemonia habentes... periculosi nimis

9 Jesus
10 euntes
11 praecipitans se
1* euntes
ns habebant

6 Jesu
" venisti ante -
8 pascentium, Daemonia

1 • cum vidissent eum, rogabant eum
15 Judaeae. Et ecce öbüííüìïí

tulerunt ei aralyticum jacentem in lecto. Widens autem Jesus fidem illorum, . . it paralytico: Constans esto fili , remissa sunt tibi peccala tua. 3. Quidam autem de Scribis dixerunt intra se : Hic blasfemat : quis potest remittere peccata, nisi unus Deus. 4. Videns autem Jesus cogitatio. nes eorum, dixit : Ut quid cogitatis mala in cordibus 5. vestris? Quid est faci . . . . us, dicere : Remissa sunt uibi peccata tua; aut dicere : Surge, et ambula ? 6. Ut sciatis autem, quia filius hominis potestatem habet super terram . . . . . remitte

CODEX VERCELLENSIS.

re peccata, tunc ait paralytico : Surge, et tolle grabattum tuum, et vade in domum tu7. am. Et surgens, abiit in domum Stlam. 8. Videntes autem turbae timuerunt, et hono. . . . icaverunt Dominum, qui dedit talem potestatem homini9. bus. Et, cum lransiret in inde Jesus, vidit hominem sedentem in teloneo, Mattlieum nomine. Et ait illi : Sequere me. Et surgens seculus eSt eum. 10. Et factum est recumbente eo in domo, ecce multi publicani et pecCat0reS recumbebant cum Jesu, et cum discipulis ejus : 11. Et videntes Farisei, dicebant discipu

CODEX VER0NENSIS.

tulerunt ei paralyticum jacentem in lecto. Et videns Jesus fidem illorum, dixit paralytico : Conslans esto fili, remissa sunt tibi peccata lu:n. 5. Quidam autem ex Scribis dixerunt intra se ; Hic blasphemat. 4. Et cum vidisset Jesus cogitationes eorum , dixit : Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris ? 5. Quid est facilius dicere : Dimissa sunt tibi peccata (a); §, dicere : urge, et am6. bula ;\; sciatis autem , quoniam filius hominis habet potestatem in terram dimittendi peccata, tunc ait paralytico : Surge. tolle lectum

[merged small][ocr errors][merged small]

CODEX CORBEIENSIS.

ferebant ei paralyticum jacentem in lecto. Et videns Jesus fidem illorüm, dixit paralytico : ' Confile fili, remittuntur tibi peccata tua. * Et ecce quidam de Scribis dixerunt intra se : Hic blasphemat. Et quum vidisset Jesus cogitationes eorum , dixit : Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris ? Qnid est * facilius, dicere : * Dimittuntur tibi peccata tua; aut dicere : Surge, el ambnla ? Ut antem sciatis, quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata, tunc ait paralytico : Surge, * tolle lectum tuum, et vade in domum tuam. Et ° surrexit , et abiil in domum suam. Videntes autem turbae timuerunt, et 7 glorificaverunt Deum , qui dedit potestatem * talem hominibus. Et, quum transiret inde Jesus, vidit hominem sedentem ° in telonio, Maulhaeum nomine. Et ait illi: Sequere me. Et *° secutus est eum Et factum est '! discumbente eo in domo, ecce multi publicani et peccalores ** venientes, discumbebant cum Jesu, et discipulis ejus. Et videnles Pharisaei, dicebant, et discipu

CODEX BRIXIANUS.

lulerunt ei paralyticum. jacentem in lecto. Et videns Jesus fideiii illoium. dixit paralytico. Constans esto fili. dimittuntnr tibi peccata tua. Et ecce quidam de Scribis dixerunt inti a semetipsos. Ilic blasphemat. Et videi, s Jesus cogitationes eorum dixit. Ul quid cogitatis mala in cordibus vestris Quid est enim facilius dicere Diimittuntur tibi peccata tua. aut dicere Surge et an;bula. Ut sciatis ;iutem quoniam filius hominis habet potestatem super terrâm dimittendi peccata. tunc ait paralytico Surge. tolle lectum tuum et vade in domum tuaim. Et surgens abiit in domum suam. Videntes autem turbae admirantes timueruut. et magnificaverunt Deum. qui talem dedit potestatem hominibus. Et cum transiret inde Jesus vidit hominem sedentem in tolomeo \lattheum nomine Et ait illi. Sequere me. Et surgens secutus est eum. Et factum est discumbente eo in domo. ecce multi publicani et peccatores. venientes discumbebant cum Jesu. et D scipulis ejus. Et videntes Pharisaei dicebant discipu

[blocks in formation]
« ElőzőTovább »