Oldalképek
PDF

LXWII. SEMIAl\lANl. ,

* Semiariani * sunt quoque, hi b de Patre * et Filio bene sentiunt, unam qualilatis substantiam , unam divinitatem esse credentes : Spiritum autem non de divina substantia, ncc Deum verum, sed * factum atque creatuin Spiritum prædicantes, ut eum conjungant et comparent creaturæ; cum Christus Dominus Patri et sibi d in fide baptismi salutis æternae conjunxerit, eumque cum Patre et Filio e cunctis credentibus adorandum jusserit, omnique saeculo t Deum verum prædicandum statuerit. Non intelligentes, quod Evangelista cum dicit : 0mnia per ipsum facta sunt, 8 et sine ipso factum est nihil (Joan. 1, 3), non de Spiritu sancto dicit, quasi factum Spiritum per Filium;

nam Propheta Trinitatem omnia fecisse visibilia et

A invisibilia definit, dicens : h Verbo Domini cœli fir

muli sunt, et Spiritu oris ejus omnis virius eorum (Psal. xxxiii, 6). In omni itaque creatura, quæ facta est per Spiritum , non aliquid prætermisit quod non per eum factum sit ; alioqui i in fide servus cum Domino non jungeretur, si esset ereatura divinus et sanctus Spiritus. Cujus causa omnis Scriplura, et Dominus, i concedi omnia peccata hominibus, pr.oter blasphemiam divini et adorandi Spiritus * k coelesti sententia pronuntiavit (Matth. xii, 54).

LXVIII. EUNOMIANI.

Eunomiani post hos ab Eunomio i discipulo Arii, in omnibus inimici veræ fidei, aiunt m tres esse diversas qualitatis substantias n ut auri, argenti, et

COD. MS. SANGERM. LECTIONES VARIANTES.

* Alii sunt Semiarriani, hi * et Filio sentiumt

* cœlesti sententia pronunliaverit

FABRICII ET GALEARDI N0TAE.

[ocr errors]

res communiter. Wide Faverdentium ad Arnohii et Serapionis çonflictum, p. 525, et Gregorii disputationem, p. 9. FAbaic. ' In fide. In baptismi formula, in qua Spiritus sanctus jungitur cuum Patre et Filio. Sic suprà dixerat noster : cum Christus Dominus Patri et sibi in fi!e baptismi salutis æternæ (Spirituum) conjunzerit. FAbaic. j Concedi omnia peccata hominibus. Hoc est ignoscii 0vid. u Trist. i : Sed nisi peccassem, quid tu concedere posses? Suet. Ner. 2) : professis apud se obscaenitatem, cætera quoque concessisse delicta. Ennodius lib. iv ep. 8 ; Fiducia concessa ea:stitit mater audaciæ; el ep. 42 ; simplici munere placatus errata concessi; et iu Vit. S. Epiphanii episcopi Ticinensis : N um supplicante saucto viro illatam matri a ditionis suae liominibus concessit injuriam. GALEARD. * Cælesti ' sententia. Ila scirpsi cum Cotelerio notis aul Dalmascenum de hæres. tom. I Monument. p. 782. Male superiores editiones, cælesti essentia pronuntiaverit; et ilelmst., prænunliaverit Esl etiam qui legit : Blasphemiam de divini et adorandi Spiritus lesti essentia pronuntiaverit. Sed longe magis probo Colelerii emendatiouem. FABRic. l Discipulo Arii. Non A 1 ium ipsum jam A. 336 mortuum , sed Aetium ab A. 556 audivit Eunomums, qui usque ad A. 506 vitam produxit, certe A. 592. Hieronymus cap. 120 de Scrip. Eccles., usque hodie, inquit, vivere dicitur in Cappadocia, et multa contra Ecclesiam scribere.Sed discipulum Arii vocat Pliilastrius hæreseos ejus imita lorem. Augustinus, c. 54 de ll;eres. , Aetii discipulum appellat , quod et alii scriptores testantur. FAbric. u'Tres diversas qualitulis substantias. Al. diversæ qualitatis. Sed ita c. 67 et 92., unam qualitatis substantiam noster dixit. S. Augustinu- c. 54, de Eunomio . Dissimilem per omnia Patri asserens Filium, et Filio Spiri

D tum sanctum. Nempe Ariaui supra c. 66, et Seniiariani

[ocr errors]

aeris et Patrem quidem fecisse Filium, et iterum Fi- A veram hominis habuit, intellectum habentem , et

lium. * qui sit creatura, fecisse * Spiritum : et asserunt Filium non Patri esse similem, quia creatura est, neque Spiritum Filio similem, quia * a Filio factus est : magis impietati paganæ, et iniquitati Judaicæ consentientes * aperiissime, quam Christianæ doctrinæ, ac fidei * catholicæ a parere volentes. LXIX. IIÆIBESIS ANIMAM VERAM CHRISTUM NON HABUISSE. Alii sunt, qui b circa incorporationem aberrant, dicentes non c animam veram hominis rationalem accepisse Salvatorem, sed corpus solum hominis ; et cum subtrahunt animam a corpore , veram d denegant * hominum salubritatem. Quomodo itaque potest dici anima, quæ non sumpta est a Salvatore ? cum Salvator dicat : Tristis est anima mea usque ad mortem (Matth. xxvi, 36). Alioquin anima dici non potuit, nisi esset in eo cujus causa advenerat. Itaque hæc utraque in comparatione Salvatoris, id est, corpus erat et anima, quæ pro nostra salute dignatus est sumere. Scire nos convenit, quod et e animam

corpus hominis f sensum carnalem itidem , ut et dolere posset corpore, et emori. Tamen s de sancto spiritu facta hæc cognoscitur caro, et creata anima scilicet, sicut scriptum est in Evangelio : Spiritus sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi 7 obumbrabit te. Et quod animam veram habuit, dicens: l Animam meam pro vobis pono. Et de carne passibili i ad Thomam: Quod spiritus non habet ossa et carnem, sicut me videtis (Luc. xxiv, 39). Et Apostolus Petrus de Salvatore testatus est, dicens : 1 Hujus anima non derelicta est in inferno, nec caro ejus vidit corruptionem (Act. ii, 27, ex Psal. xvi, 10). Ex quo autem incarnatus est, et homo nostræ causa salutis, et Deus verus creditur, cognoscitur, colitur, et in Ec

B clesia catholica praedicatur.

LXX. TROPITÆ. * Tropitæ sunt, qui dicunt k conversum Verbum in carnem , non intelligentes quod ait apostolus Joannes: Verbum caro [actum est, et habitarit in nobis (Joan. i, 14). Non attendentes, quod Werbum

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Filius. Caro autem quam accepit pro nostra salute, ipse eam formando assumpsit, et induil a nostræ causa incapacitatis. Ad eum visendum itaque res istæ in unum conjunctæ pro nostra salute, non mutationem Verbi in carnem, sed assumptionem magis rei visibilis declarabant, ut invisibilis per visibilem carnem videri possit, credi atque cognosci, et ab humano genere b capaciter adorari.

LXXI. llAERESIS DE PASSIONE CIIRISTI.

* Sunt etiam hæretici, qui circa Passionem aberrant, dicenles, quod in Passione dimiserit * Deus noster Christus carnem, et c sic ascenderiu in cœlum, ut non sit jam in carne divinitas : neque enim post Passionem resurrexit in carne,” neque cum carne ascendit, inquiunt, in cœlum, cum salus * omnis hominum in Passione carnis ipsius, et Resurrectione, et Ascensione in coelum * consistat, sine cunctatione nobis et credentibus universis : cum et apostolis angeli dixerint pro nostra fide ac lætitia, in Actibus apostolorum : Quod sicut vidistis eum ascendentem in cælum, d sic eum iterum sperate venturum de cœlo.

[merged small][ocr errors]

* e Aerii, ab Aerio quodam sic appellaut sunt, qui abstinentiis vacant, et t in provincia Pamphylia quam plurimi commorantur, qui et 8 Eucratitæ dicuntur, id est abstinentes. h Hi non possident aliquid, t escas abominantur, quas Deus cum benedictione humano generi tribuit, damnant etiam de Lege nuptias, non a Deo iustitutas asserenles.

LXXIll. j BOIBBOIRIANI. Alia est hæresis Borborianorum, qui vitiis inplicati sæculi, et m:alis " concupiscentiis servientes, non sperant judicium futurum, sed polius carnalem sæculi concupiscentiam laudant. Hi itaque in cœnum euntes, et inde obliti de coeno facies et membra sua deformanles, * eadem re cunctis velut culpandam Dei creaturam demonstrantes : cum illa vorago culparum, et vitiorum perniciosa damnatio ex hominum voluntate, non Legis divinæ permissione descenderit. ' s , LXXIV.. ARTOTYRITÆ. * * Artotyritæ sunt nomine ex re ipsa imposito, in Galalia, qui panem et caseum offerunt, non

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

a illud quo Ecclesia calholica el apostolica celebrat A 47). Quod enim erat per umbram, et quod erat fu

offerendo.
LXXV. ASCODR0GITÆ.

' Alii sunt b Ascodrogitæ in Galalia, qui utrem inflatum pomunt et cooperiunt in sua ecclesia, et circumeunt eum insanientes * potibus, et bacchantes c *, sicut pagani Libero patri, insanis mentibus more gentilium furentes, et non intelligentes quod ait Salvator : utres novos sumendos, inque eos novum vinum mittendum, non in veteres (Matth. ix, 17). Et quum suis cæcitatibus properant * inservire, alieni modis omnibus Christianæ salutis reperiuntur, cum Apostolus dejiciat justificationem illam Judaicam carnalemque vanitatem, Cliristi autem veram et plenam confirmet scientiam dicens : Vetera transierunt, et ecce nova omnia per Christum facta sunt (II Cor. v, 17). De Lege enim et umbra dicebat Dominus, et de sue gratiæ plenitndine : duorumque hominum, quod ait Apostolus : Primus homo de terra terrenus, secundus homo de cælo coelestis (I Cor. xv,

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

et Rhetorios hæres. 72, qnamvis et hos quoqne omnibus praeter Philastrium indictos affirinei Bupinius. GAleAnd. e 1n labia quasi silentium. Sicut Harpocrates silenuii Deus digito labellum compescens exprimitur in veteri anaglypho, quod illnstrant Joan. Smelius antiquit. Noviomagens. p. 127 seq., Jwam. LonJeierus dier. genial. diss. 5, et praecipue in Harpocrate siio, Trajecti 1687 in-4° editio i!lustris atque eruditiss. vir Gisbertus Cuperus. FAbric. f Aliæ pro alii. Vide Vossium Aristarchi IV,6. Fabric. £ 0stium circumstantiæ. 6vpav τεριοχής. h Silentium commodabant.'Sic etiaiii Corb. cod.; at Liigdum. editio rectius commendabant. Basileensis, commodabant. Commodare animum alimoniis dixerat Arnobius v adv. Gentes : commodare silentinm jejuniis nusquam memini 111e legere. GALEARD. i Pythagoricum vanitatem. Notissiha swnt, quæ de quinqueniiali silentio Pythagoricæ sel)olae feruntur, de quo Viri docti ad Gellium lib. 1, c. 9 et ad

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

lestibus * offerunt tantum aquam, non illud a quod A Et alter propheta: ' Si est, inquit, malitia in civitate,

Ecclesia eatholica et apostolica facere consuewit. LXXWllI. HAERESIS DE PROPIIETIS.

• Sunt nonnulli , qui b prophetas quotidie asserdnt, et proplietias fieri prædicant, ignorantes e Legem * et Prophetas usque ad Joannem fuisse Baptistam (Mallh. xi, 13), finemque Legis et Proplietarum in Christi praesentia completum, alque consummatum.

LXXIX. COLLUTHIANI.

* Colluthiani, a d Col!ullio quodam ita dicti sunt in Ægypto, qui dicunt Dominum e malorum non esse factorem. f Contra autem alter quidam opponebat dicens : Dominum malorum esse factorem, * 8 qui et ipse est hæretieus pariter, et cum utrique contentione ferrentur inani, nescierunt potentiam rationis: Scriptura eiiim Deum facere bona, et nihilominus et mala praedicavit, cum dicat propheta : Ego sum Dominus,b qui facio pacem, et creo mala (Isai.xlv,7).

quam Deus non fecit (Amos imi, 6). Sed j mala ista non natura esse, dixit Scriptura, a Deo facla, si d causis existentibus hominum, scilicet in Lege pcccantium Domino, quæ sunl * tentationes persecutionis, diversæque angustiæ, quæ Deo permittente insurgunt peccantibus, sicut scriptum est : Quis dedit 1 srael in direptionem, nonne Dominus cui peccaverunt, et noluerunt in viis ejus ambulare (Isai. xlii, 24)? Non autem fecisse malam Deum naturam, dicit Scriptura alicubi : " Ecce enim omnia valde erant bona, quæ fecit Deus, in libro Geneseos, id est, * k creaturæ mundi (Gen. I, 51). Et alibi propheta dicit : 1 Quoniam Deus malum non fecit neque delectatur in perditione vivorum (Sap. i, 15). Qnia ergo non causa Dei creanuis esl mala maturaliter, sed hominum volunlalis, quæ obnoxia ° legi Dei urgetur, et m coertione constringit, conversionis causa a Domino liacc inferuntur hominibus quotidie. Cum ergo '° ha-c dicunt, quomodo dicta sunt ignorant m quæ enim pu

COD. MS. SANGERM. LECTIONES WARIANTES.

t offerunt aquam * Alii sunt hærelici qui... asserunt * et prophetas usque ad beatum Joannem * Alii sunt auleim Coluthiani * qui et ipse erat

° tentationes, persecutiones " Ecce enim, inquit, omnia valde bona * creatura mundi... Quod Deus 9 legi Dei et judicio arguetur *° hæc dicaiulur... quæ enim imputautur

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ.

[ocr errors]

' Contra autem alter. Floribus de quo supra ad c. 57. FABRic.

8 Qui et ipse est hæreticus pariter. Non minus Ii;e

gium de hæresiarcliis p. 211 seq. Ab his Aquariis di- C reticum est cum Colluilio contrarium ponore prim.

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic]
« ElőzőTovább »