Magyarország családai: czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, 7. kötet

Első borító
Helikon, 1865

Részletek a könyvből

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

207. oldal - ... koronás fekete sast mutat; a vért 1. és 4. vörös udvarában koronás oroszlán emelkedik fel, a 2. és 3. kék udvarban hátulsó lábain fehér egyszarvú ágaskodik. A vért fölött két koronás sisak látluctu, cum moríalei mae Célt.
201. oldal - Anna királyné és általa vezetett férje, a király , e szolgálatokért kegyelmeikkel halmozták el a két Thurzót. De minden kegyelmek közt leghasznosabb volt ezekre nézve az, hogy a királyné őket a...
97. oldal - Jénában a természet vizsgáló társulat tagjai sorába vette, a jénai mineralogiai társulat pedig a még alig 25 éves ifjút elnökévé választá. Az erdélyi nyelvmivelö társaságnak is buzgó és munkás dolgozó társa volt, s...
93. oldal - ... játéknak tekinti, a nőnem iránti gyöngédség, és hódolatos udvariasság, a gyámoltalanok védelme a hatalmasok ellenében, szilárd szabad elvű democratia, önzetlen hazafiuság, és az egész emberiséget átölelő philantropia öszpontosulva voltak.
78. oldal - A széki Garázda ág hamar kihalt, az utolsó leányt teleki Garázda vette nőül. Egyesülvén...
201. oldal - Mih. — és még ügyesebb fia a bánya-mívelésben *) nem kevósbbé, mint a haszonbérbe vett beszterczebányai rézbányák és kereskedésben rövid idő alatt roppant előmenetelt tön, kivált miután Ulászlótól 1496-ban engedelmet nyert olvasztókat állítani, mik eddig az országban nem léteztek.
284. oldal - II. Ferdinánd iránti hűségében inkább oda hagyta veszni hetvenezer m. forinton vásárolt bodrog- keresztúri urodalmát, mintsem hogy Bethlenhez álljon.

Bibliográfiai információk