Népszerű halotti predikácziók

Első borító
Eggenberger J., 1846 - 181 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

173. oldal - Azért, ha a' te ajándékodat az oltárhoz akarod vinni, és ott megemlékezel arról, hogy a' te atyádfiának vagyon valami panasza ellened: 24. Hagyd ott az oltár előtt a' te ajándékodat és menj el, békélj meg először atyádfiával, és azután előjövén, úgy vigyed fel a
87. oldal - Isten eltöröl minden könyhullatást az ő szemeikről; és a halál többé nem lészen, sem a keserűséggel való sírás, sem kiáltás, sem semmi fájdalom nem lészen többé; mer^ az elsők elmultak. 5. És monda az, ki a székben ül vala : í íné mindeneket mcgú jítok.
13. oldal - A' királyoknak leányai a' te ékességedben járnak; a' te jegyesed pedig áll a' te jobbod felöl aranyos öltözetben. 11. Hallgasd meg én leányom, és lásd meg, és hajtsd ide a' te füledet; és felejtkezzél el a' te népedről , és a
13. oldal - Mindenestől fogva dicsőséges a' királynak leánya belől, ,}és az ő ruhája vont aranyból vagyon. Hímes öltöze„tekben vitetik a' királyhoz; az ő szűz társai utána vagy„nak, és bé vitetnek te hozzád.
19. oldal - Nézd, a' Sas a' földre alászáll, De nem mulat porba' , lerázza magáról 'S felmegy V napba viszont.

Bibliográfiai információk