Oldalképek
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

De anticosmete v. ad n. 271. Archontem Philoti- videtur Epictetiis successisse sub finem fere M.

mum Arcesidemi f Eleusinm Corsinus T. IV. p. 181. Aurelii. Epictetum fortasse secutus est Diolimus

in Olymp. 236. circiter collocat, M. Aurelio Imp. n. 282. Ultimus quantum intelligo, est Zelhus

sed Prolegg. p.xxxiv. sub Antonino Pio, et T. II. n. 287. Ceterum n.286. qui tilulus Septimio Se

1. c. Hadriano Imp. ut est in his rebus inconstans. vero non anliquior, scriba perpetuus idem est qui

N. 191. qui titulus Imp. M. Aurelio scriptus est, in nostro hoc titulo; ut videas hunc quoque titu

inter Olymp. 236, i-4- (vide not. p.327.), prytanis lum non posse multo antiquiorem haberi. De scriba

est Epictetus Philerotis f. Sphetlius, idem, ut vide- ad n. 266. 270. verbo monui. Strato hic ipse redit

tur, qui nunc decimo anno paedotriba est: unde etiam n.277. in Sophronistis. Iam succedunt pri

verisimile fit supparis aetatis hunc esse titulum, mum col.I. II. oi ~vvaQ%ovTes, sex Sophronistae, toti

paulo tamen, ut opinor, recentiorem, fortasse Com- dem Hyposophronistae (v. ad n. 272.), ex quibus

modo Imp. Paedotribae enim per vitae tempus unus superest Serapion Isophili f. vel potius Isiphili

munere fungi solebant: ex quibus qui noti sunt, (ab Iside): et col. I. in his constilisse videtur, ut

habemus fere hos: Aristoxeno archonten.255. Phili... proinde brevior ceteris fuerit. 'Deinde col.II. sunt

Dioclis f. Phrearrluum , Tiberio Imp. illum, qui menstrui gymnasiarchi: de his et mensium ordine

n. 264., eodem Imp. Tliebagenem et Theodorum v.adn. 270. Interciderunt autem octo cum mensi

Irenai ffl Hermenses n. 265. Claudio Imp. Diodotuni bus gymnasiarchi. Post hos potuerunt alii ut n.270.

Cropidcn n. 266. dein Demetrium Isigenis f. Rha- gymnasiarchi scripti esse; tum coL II. incipiebant

mnusium n. 268. et Aristonem Aphrodisii f. Rhamnu- -QwreyyQa<pot: ex quibus ibi interciderunt quattuor

sium n. 268-270. Traiano, ut opinor, et Hadriano primae tribus, Erechtheis, Aegeis, Pandionis, Le

Imp: Huius successor videtur Abascantus Eumolpi ontis. Sequuntur col. III. Ptolemais, Acamantis,

f. Cephisiensis n. 271.272. (n. 270. est adhuc 7rai- Adrianisj interciderunt col. III. sex reliquae tribus.

hevrlis, dum Aristo paedotriba), 262. 263. et hic In Acamantide est P. Ael. Epigonus, secundo so

xxvi minimum annos munere functus est. Hunc phronistae Cholargensi cognominis, haud dubie eius

fere M. Aurelii aetate paedotribam fuisse docui ad vel filius vel propinquus. Adduntur col.IV. £7T£y

n.272. priores tamen muneris anni possunt in An- yQa<pot, de quibus v. ad n.272. tonini Pii imperium incidisse. Huic iam defuncto

[ocr errors]

I

praeter patrem T. Flavium Zosimum filius cognominis ludorum victor memoratur: et est ille Neapolitanus, qui possit Athenis inter epengraphos exercitatus esse. At quum nomina ista nimium vulgaria fuerint, eundem hunc hominem esse quis ausit affirmare? Certius aetatis indicium praebet Sophronistes Slrato Cithaeronis f. Acharnensis , qui n. 286. Septimio Severo Imp. vel paulo post est scriba perpetuus: quem illi honorem delatum esse postquam antea in Sophronistis bene meruisset, non

dubito. Igitur aut in Gommodi aut in Marci Aurelii aetatem hunc titulum rettulerim, aliquot annis ante n.276. in quo iam scriba est idem ille Strato: collocavi tamen post n. 276. quod disertior et plenior illa inscriptio hoc fragmento. In fine tituli sunt haec: 'kTTixog Evo&ov eirrypaypa. Ne puta hunc esse scribam: est princeps i7reyyQa<pwv, qui hoc in sese recepisse officii videtur, ut tituli inscriptionem conficiendam curaret. Nam titulos hos modo hi modo illi inscribendos curarunt: v. ad n.287.

278.

Fragm. I. edidit Pouquevill. Itin. T.IV. p. 108. ,,apud patruum D. Gaspari". Ilabeo etiam ex schedis Fourmonti, ,,Atlienis in aede Kanthy reperta inscriptio et eifossa". Nostrum exemplum ex utroque conflatum est. Sed in iisdem Fourmonti schedis repperi Fragm. II. cum eodem lemmate: nec dubium est liaec fragmenta componenda esse.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]

10

tinuo sequenti scriptus est, sed Imperatorum ae-
tate; huic et forma litterarum satis convenit, et
ipsius inscriptionis ratio ceteris huius capitis titulis
simillimae. Quippe luce . clarius est titulum esse
gymnicum; continentur magistri gy mnasiorum;
quae nomina videntur monumento inscripta esse
in honorem cosmetae posito, ut n. 268. 270. Et
ille vir palliatus potest ipse cosmetes esse. Neque
hic titulus, ut putatur, ad trihum Antiochidem
pertinet, sed continet Trai^evrdg et magistros gymni-
cos reipuhlicae universae, ut n.270.279. etc. Verba
haec sunt:

yQafXfxaTjevg ... ■^iwv [ArijfXYiTQtov <ba)\YiQevg,
ifyefxwv Aiovvo-obuoQog Aiovvo~iov 'AvacpXvo-nog,

o7rAojua'%o? X[wv"r]QaTog evg,

Keo-TQotpvXafc vYig evg.

Formas litterarum dedi ex fide Miilleri, qui De yQajj.iJ.aTe7 v. 11. cc. ad n. 270. de r]yefxovi in gyetiam spatium post \s.^. rehnquit. Vs. 1. Os. .YZ, mnasiis ad n. 266. de oTrXofxd%u> ad n. 266. de «vs.2. Os. .IftN, Miill. VLQN, vs.3. Os. MHTPION; o-TQo<pvXaKi ad n. 268. Sostralum restituit Os. qui vs. i3. Os. I, Miill. H*, unde 3: componitur. Ti- etiam magistratus sive ministros recte assecutus est. tulus non, ut dicitur, saeculo post Euclidem con

281.

Florentiae, ojim in villa Iliccardiana. Particulam cdidit Montfauc. Diar. Ital. p.56i. universum titulum, quantum eius in la

pide imprimis col.I. [B) detrito superest, Gorius Inscr. Etrur. T.I. n.86. p. 108. et cx his Murat. T.II. p. nc. 5. cx lapide ipso vcro Corsin. F. A. T. I. p. 170. Fragmentum ex Montf. narratione est quasi turriculae marmorcae, quae quum integra essct, quattuor circiter pedum diametrum hahuit: ohloquitur tamen Corsin. F. A. T. IV. p. i^4- quantum video sinc idonea causa: ihidem autem ex schedis Donianis, quae annis i5o ante scriptae erant, sententiam suam de columnarum huius fragmenti ordine firmare sluduit, et eximias protulit varias lectiones. In columnarum ordinc cum Donio 1 tiehat Salvinius, cuius schedas inspcxit Corsinus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
« ElőzőTovább »