Oldalképek
PDF
[ocr errors]

A pesti nemzeti kaszinót Széchenyi alapította meg és e kezdeményezést az ország minden vidékén követték; ma már több mint fél ezerre megy hazánkban a kaszinók és olvasókörök száma; ezeknek fogom megküldeni a külön lenyomatot egy aláírási ívvel, felkérve mindazon társas-körök tagjait, hogy mindenki adjon – nem sokat, csak annyit, mennyit könnyen nélkülözhet és adhat e czélra. A gazdag pesti nemzeti kaszinó pár ezer forintja, melyet e czélra bizonyára szentelend, ép oly becses, mint a szerény kaszino néhány forintja. Gróf Széchenyi életét milliókért áldozta és igy emléke megérdemli, hogy ezereknek egyesült adománya szerezze meg a XIX. század leghazafiasabb magyarjának hátrahagyott kéziratait.

Ma az 1875-ik évet írjuk. Tehát épen egy fél százada, hogy bekövetkezett azon örökké emlékezetes esemény, midőn a még kevéssé ismert gróf Széchenyi István, az ifjú huszárkapitány, a pozsonyi országgyülésen tette a magyar tudományos akadémia alapítására nagylelkű ajándékát és megindította azon nagy mozgalmat, melynek folytán hazánk regenerátiója kezdetét vette.

E nevezetes korszak félszázados ünnepélyét nem ülheti meg méltóbban a magyar nemzet, mint ha nagy és kicsiny, szegény és gazdag, tehát mindnyájan egyaránt, akik Széchenyi által megindított haladás áldásos következményeit élvezzük, adakozásunk által jelét adjuk az iránta való kegyelet és hála érzetének és ezzel nem sokára leleplezendő márványszobra mellé maradandó becsű szellemi emléket is emelünk, megemlékezve Arany szavaira:

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »