Oldalképek
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][merged small][graphic][subsumed][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small]

ÉLETEM ÉS KOROM.

Negyedik közlemény. *)

AZ 1839-40-ki ORSZÁGGYŰLÉS.

Az eszmék világában csakúgy, mint az anyagiban, nincsen megállapodás, egy nemzedék sem hasonlít tökéletesen ahhoz, mely megelőzte, a szavak, a jelvények értelme változik időnkint; a mi negyven év előtt forró vágyaink czélja volt, azzal most alig gondolunk. A ki a divat történelmét tanulmányozta, tudja, hogy a magastetejű kalap száz év előtt Franklin quaeker kalapjának francziára fordított mintájából vette eredetét s a szabadelvűség, a köztársasági eszmény, a forradalom jelvényének tartatott, mely a rendőrség figyelmét vonta magára és sok helyütt közigazgatási úton eltiltatott, holott most a correct salon-öltözet nélkülözhetetlen kelléke. Így 1839-ben liberalisnak ·lenni, annyit jelentett, mint az ellenzékhez tartozni, lemondani a reményről, hogy az ember hivatalt nyerhessen, kitenni magát a feladók titkos rágalmainak, a hivatalos körök gúnyának, melyek még egy külföldre szóló útlevél elnyerésénél is nehézségeket csináltak. Most a reactió veszi föl a szabadelvűség nevét és sok öreg pecsovics, ki még a régi idők értelmezését nem tudta elfelejteni, nagyban csodálkozik, hogy őt is szabadelvűnek nevezik, mind a mellett, hogy nézeteit soha nem változtatta meg, hiszen csak az elnevezés értelme lett különböző. E változás azonban csak lépten

*) Az elöbbi közleményeket lásd a Budapesti Szemle 13., 24. és 26. számaiban. Budapesti Szemle. Huszadik kötet. 1879.

1

« ElőzőTovább »