Oldalképek
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

1. „Legalább a' Fijamnak Ura akarok lenni ! Nem kell bépólálni !“ mondá Burkárd Úr erős de szelid hangon.

„Úgyde, édes Férjem ! hiszen az egész világ bepólálja a gyermekeket!“ mondlá Zsáni, olly hangon, mellyből az egész engedelmesség ki. tetszett.

„Azt az egész világ éppen nem cselekszi ; például, édes Zsánim! a Peruiak, Mexicóiak, Karaibák, Omadiguák, Mogulok“.

„Mindég csak azokat az átkozott pogányokat hordod-fel!“

„Pogányok! az igaz, pogányok! de egésségesek, Zsáni, egésségesek és boldogok! az pedig tesz valamit, mig a' világon élünk!“ 's a' gyermek

[ocr errors]

nem pólálódott-bé, bár mennyiszer előhozta is azt az Anyja, és más okokkal, nem cum Consensu gentium védte.

„Hiszen igy a' Fiúhoz hozzá se lehet nyúlni."

„Hadd feküdjön! a' tapogatás úgy se használ semmi állat-fiúnak.“

Isten őrizz ! te még kutyának tennéd szegény fiút!“

„Az, az elsőbb éveiben nem lenne kárára.“

„Nem bánom hát én!“ monda Zsáni ránczolt homlokkal, 's leveté kését a tányér mellé: „ha emberfalóvá csinálod is!“

Burkárd felálla, 's a' Zsáni' tanyérján két nagy csuka-szálkát kerese. „Legyen - meg az akaratod,“ mondá vontatva, gaz nem sokba kerül. E' szálkákkal áltfúrom a fiú

nak ajkait, 's azonnal kész lessz a Karaiba."

Zsáni felugrott, férjének karjai közzé esett, lenyomá őtet eggy székte, keblére borúlt 's a' mejjéhez szoritá ótet. Burkárd elveté a' szálká. kat, hogy Zsánit megölelje. A' gyermek pólyátlan maradt; 's Zsáni hozzá szokott ahoz, mint ezer egyéb dolgokhoz, mellyeket az egész világ másként cselekedett ugyan, mint az ő férje; kivévén félszáz nemzetet, kiket néki Burkárd mind annyiszor az újjain hiba nélkül előszámlált. Illyek valának De ez méltó reá, hogy rendel előbeszéltessék. Elég hozzá, hogy a' gyermek Keresztény maradt, de pólyátlan Keresztény.

Burkárd azon ritka emberek közzé tartozott, kiket a' Sors az ő most jó majd rossz. szeszélyének játsz

« ElőzőTovább »