Oldalképek
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

megmagyarázá néki, hogy a' lopás helytelen dolog. A gyermek nem

pap múlva az ő kertje és az ahoz vezető út el vala sövényelve, a' nagy kert' ajtaja pedig bezárva. Már most, csak kenyeret kapott a gyermek, és semmit egyebet kenyéren kivül,

a mellyet valóban könnyes szemekkel eddegélt, 's a' mi a' két asszony' szívét megrepeszté.

· Burkárd meglátogatá Lajost a' kertben, figyelmetessé tevé ötet a' hibákra, és új módokat javasla a' rossznak megorvoslására. Gyermekségek! azt mondja erre valaki: 's még a' mellett pénzbe is kerülnek. Dee'gyermekségek Lajost önnállóvá 's munkássá tevék. Eggy napszámost fogadott felébe, és igy meglehetősen Lelyre jött a' dolog.

Nagyanyó ugyan egész csendeskén elosont ollykor ollykor az asztaltól eggy tányérka borsóval a'kötője alatt; de Burkárd nyomba követé ótet, csupa angyali béketűréssel déltől estig nála maradt, úgy hogy az öreg kéntelen vala hat óra'folyásáig a' tányér borsóval a' kötője

alatt, a' legalkalmatlanabb helyhezletben maradni, és mind a' mellett is hosszas fáradtsága után utól kapattatni és kinevettetni.

Burkárdnak magának sem vala komolány czélja, hogy a' fiját kertmivelésre kénszéritse, hanem hogy őtet munkássá tegye , isméreteit gyarapítsa, főképen pedig, hogy a' Tulajdon eránt jókor becsületet szerezzen benne; és ez el is sült. Igy már télre vólt a' gyermeknek eggy rakás gyümölcse, mellyből élni láttatott, 's valóan ez által igen korán meggyökerezék a gyermekben a' függetlenségnek's szabadságnak érzete, és nem csak gyümölcstelen szánakozás, mellynél egyebet más gyermekekben nem lehet gerjeszteni a' szegények eránt, hanem a jótékonyságnak nemesbb érzete: mert a' gyer

« ElőzőTovább »