Oldalképek
PDF
[ocr errors]

szen szegény fiú kéntelen volt megtanulni járni." „No-no, Mami! hiszen éppen az, én is azt mondom!" 's Baumbachsné cserben maradt.

Igy vivé-ki Burkárd nagy fáradsággal a maga nevelés-plánját. Kéntelen vala a fiút majd mindenütt szemmel tartani, hogy ínyét kalácsok 's csemegék által el ne szoktassák. Soha sem jöve többé kalács a Burkárd asztalára; 's midőn eggyszer a Szakácsot, ki a gyengéd Nagyanyó kérésére titkon eggy kalácsot süte, minden irgalom nélkül elűzte szolgálatjából: tehát a jó öreg aszszony inkább éhezni hagyá a szegény kis gyermeket, mint a cselédeket szerencsétlenekké tenni, és öszvecsapta kezeit bámúltában, midőn a' gyermeket gyümölcs és kenyér, zöldség és viz mellett olly nagyra nőni

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »