Oldalképek
PDF

éppen ezt a darabot hoztam magának Indiákról." Eggyszerre kisimúla minden ráncz a két Dáma arczúlatján. Hosszú komplimentekkel teljes - köszönet kezdődött, de Burkárd már ismét a szálában volt a Polgármesterrel. Csengettek; Burkárd megnyitá az ajtót 's monda: „A leves itt van, tessék béjőni !" Bémenének az ebédlőházba: a

Polgármesterné eggy pillantatot vete a falusi biróra, a ki az ebédlőben állt, azután megszámlálá a Couverteket, látta, hogy hét mind a Couvert, mind a persona, 's hol halaványodott, hol pirúlt. Baumbachsné hasonlóúl az asztalra tekinte, látta, hogy oda a porczellán, 's helyette Fayence van az asztalom, 's most sárgúlt majd pirúlt. Burkárd leüle; követék a többiek is, a falusi biró Burkárd mellé. Eggy nagy porczellán terrine (mély tál) volt a Fayencek között. Az idegen Dáma most a terrine-t, majd a tányérokat nézé 's mosolyga, és ezen mosolygás miatt az izzadság csepege a Baumbachsné' homlokáról. Mindazáltal talála6 arra alkalmat, hogy a porczellán elszedésének történetét eggy kicsit szépitve elbeszéllje. A levestmegették, 's eggy darab marha-hús jöve annak helyére. „Delicat!" kiáltá a Polgármester, 's Baumbachsné feledé szerencsétlenségét. Eggy tál potyka érkeze a marhahús után. „Delicat!" kiálta ismét a Polgármester, és Baumbachsné már előre örült a pástétomnak, 's a' még azt követő négy tál éteknek. Mig a cseléd a tányérokat felváltotta, felálla Baumbachsné, 's kiméne, hogy a pástétomnak

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

tovább tartóztatni őket. Elmentek, 's ez idő ólta, a várasban az vólt a híre, hogy Burkárd bolond, paraszt, goromba, a ki a parasztokkal egygyüttiszik a csapszékekben, és a' fösvénység miatt az ételnek felét az asztalról mindég visszahordatja, 's több e'féle, valamit csak a rágalom azon kis történetből kifaraghatott,

Mindazáltal e fecsegések mellett is csakugyan meglátogatta volna őtet ismét a familia; mert Indiai szövetekről susogtak, mellyeket Burkárd ajándékozgatott, ha még eggy más történetecske nem esett volna, a mi

Burkárdot és az ő Familiáját a főran

gúak köréből egészen kirekesztette.

A Hóstát végén, közel az ő jószágához, úgy hogy a kertjeik eggymást érék, lakott eggy gazdag özvegy, Zébburgné, eggy távolról való

[ocr errors]
« ElőzőTovább »