Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

helm, hallottad-e ? Mami azt mondja, hogy egyétek - meg, a' mi még ki

A' Polgármester elfelejté a' többi -ételt eggy butellia Tokaji mellett. Felesége 's leánya örvendtek e vi. gyáztalanságon; mert volt mit beszéllniek, 's igy tőlt-el a' dél. Ebéd után semmiképen nem lehetett már

tovább tartóztatni őket. Elmentek, 's ez idő ólta, a' várasban az volt a'híre, hogy Burkárd bolond, paraszt, goromba, a' ki a' parasztokkal egygyüttiszik" a' csapszékekben, és a' fösvénység miatt az ételnek felét az asztalról mindég visszahordatja, 's több e'féle, valamit csak a' rágalom azon kis történetből kifaraghatott,

Mindazáltal e' fecsegések mellett is csakugyan meglátogatta volna őtet ismét a' familia; mert Indiai szövetekről susogtak, mellyeket Burkárd ajándékozgatott, ha még eggy más történetecske nem esett volna, a'mi Burkárdot és az ó Familiájáta” fő rangúak köréből egészen kirekesztette.

A' Hóstát végén, közel az ő jószágához, úgy hogy a kertjeik eggymást érék, lakott eggy gazdag ozvegy, Zebburgné, eggy távolról való

« ElőzőTovább »