Oldalképek
PDF

tott a kocsiba, fejérszemélyek ültenek benne, s az eggyiknek veres ruhája volt. Hogy megint el ne maradjon, fel ugrék hátúl a bakra, az ottan álló inasnak nagy rémülésére. Az inas kérdezé, mint akar. „A mint látja Ked, egygyütt kocsikázni!" felelé Lajos; és a kocsi hátúlján újolag verekedésre került volna a' dolog, ha az inasnak több bátorsága lett volna. A kocsi benyargalt eggy udvarra, 's megállt a garádics előtt. Lajos leugrott hátúlról; az inas is. A fejérszemélyek kiszállottak, 's elijedének a dominótlan maszkos embertől. „Ej én velem az ördög űzi játékát!" mondá Lajos, megfordúlt és menni akart. De az inas, a ki már most, mint a kakas a maga szemetjén, elég bátorsággal birt, durva rúgással lökte-ki Lajost az ajtón. Ő pedig tűrve csóválá fejét a ház előtt. Végre sok csavargás után eljuta a Rehbergné házához. Bément, hal

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
« ElőzőTovább »