Oldalképek
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

's nagy kék szemeivel olly keserve. sen néze szemei közé, hogy Róza nem birt magával ; a' vállára borúlt, és úgy sirt, könnyei a' Lajos' kebelébe folytanak. : „Eggy szóval, Lajos, mig a' leányt a' házadból el nem iktatod,“ elkezdé Zéburgné igen határozott kemény hangon: „mig a' törvényes vallomást vissza nem húzod, addig ne is említsd , hogy engemet és Rózát valaha ismérted.“ – „Úgyde, Nénem, ha azt nem tehetem a' nélkül, hogy gazember ne legyek, inkább adná-e Rózát eggy bántatlan gazembernek, mint eggy rágalmaztatott jó embernek ?56 - Eggy olly ember, a' ki maga magát rágalmaz.. za, vagy bolond, vagy gonosz: Rózának eggyikhez sincs szíve. „Tudod az én gondolkozásomat!“ –

„Róza másképen gondolkozik, Nénein!“ — „Talán még elakarod oh menj, menj, arról felelek, hogy Róza úgy fog gondolkozni, mint én!“

E' szavakra kézen fogá Rózát, 's vele eggyütt eggy más szobába ment. Lajos és az atyja halgatya haza mentek. Ekkor eggy heves beszédet tarta Rózához Zéburgné, mind az öreg Burkárd és az ő nevelése, mind a' fija és annak magaviselete ellen. „Ne sirj, Róza! és higyj nékem, hogy csakugyan nem lettél volna boldog ezzel a' bolonddal, a' ki mindég az egész világot oktatja, és azt hiszi, hogy valamit csak ő cselekszik, az mind jó. Micsoda életmód az? eggy szóval: mind a kettő bolond. Azt pedig csak holondnak mondja, hogy neki semmi része ne volna ama leányban! Szép sza

« ElőzőTovább »