Oldalképek
PDF
[ocr errors]

ablakhoz ült, 's nézé le a váras felé az útat, a mellyen Lajosnak jőni kellett. Lajos tudta, hogy Róza délután és estve társaságban fog lenni, azért is csendesen ült otthon, 's eggy két levelnek forditásával gyötré magát Tacituszból. Azután ismét elméne félórára, Márit vigasztalá, és a bol dog jövendőkről beszélle előtte, azután ismét Tacituszhoz ült. Eggy kis gyermek eggy czédulát hoza néki Szellhoftól plajbásszal irva. „Kedves nemes nagylelkü Lajosom! Az Onkelem itt van. Eggyes szavaiból, mellyeket hevében ejte, úgy vettemki, hogy a te nagylelkü fortélyodnak nyomába akadt, és az én Márim még nincs bátorságban. Holnap mennem kell vele. Búcsúmat egész háláadó lelkem zengi néked. Légy Má

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »