Oldalképek
PDF
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

láttatott azt. Lajos ezen idegenségből szinte semmit sem érzett, úgy gondolă ő magának ezerszer is Rózát, mint Márit, és ollyan vala Róza. Eggy óra mulva ismét az leve ő Rózának, a' mi volt vala, barátja, játszótársa, biztosa's szerelmese; mindazáltal ez inkább vala akkor, mikor szemeit lesütve méne mellette és csak hallá őtet, mint mikor reá né. zett; azonban még is eggy pillantatig sem lehetett, hogy reá ne nézzen; mert a' Lajos' elragadtatása, ez a' szelíd nyájasság, a' leghevebb szerelemnek ez a' szelíd villáma, a'bizakodásnak ez a' ragyogmánya az ő. szemeiben, ez az olvasztó, vidám, tüzes gyengédség az ő mozdulataiban is remegésében: sokkal nagyobb triumphvala a' szerelemmel teljes lyánnak, semmint szíve csupán az

[ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »