Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors]

nya ? no Hála Istennek !“ Erre karjai közzé szoritván az asszonyt, hevesen csókolá annak ajkait, 's ki áltozá jószivúséggel ömledő tekintetekkel : „Tudom hogy az asszony szegény, de mától fogva olly gazdag, a' millyen csak lenni akar.““ Végre az Anya kifejtődzött karjai közzül; 's most már magyarázatra került mindkét részről a' dolog. .

„Hallja-e," monda Burkárd két minútai halgatás után:„hallja e, édes Néném! az ember olly ritkán talál ollyan személyeket a' kiket szeretne, Kegyelmedet pedig én teljes szivemből szeretem; hallja-e, legyen nékem Feleségem!“ A' Nénje nevetett, 's azt mondá hogy a' Sógor Uram bohóskodik. „Micsoda? bohóskodom? monda Burkárd: „én negyven esztendős vagyok: maga közel az ötvenhez; ezekben az években , Neném, legalább a' háládatosság szövetkeze tethet házasságot.“ – Nem, Sógor. Uram! én az én boldogult férjemnek örök özvegységet fogadtam. - „Tréfaság, Néném! mi köze eggy marok

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

feleségemmé lessz ; osztán eggy jó anyának a' leánya nem lehet rossz No ?"

„Én nem volnék ellene, Sógor Uram! dess

„Van is itt mit de-zni! Hallja-e Zsáni! Én igen becsületes jámbor ember vagyok, a' ki még az ellen. ségemnek se vétek; úgy tartom, hogy az eszem is helyén van; egésséges vagyok, mint a' hal; az ábrá. zatomat látja, 's imhol a' termetem is ! Ezzel lassan megfordula Zsáni előtt. Zsáni lopva nézé őtet. „Van annyi tehetségem, hogy magát gazdagon eltarthassam. Most már ismer engemet: a többi tréfaság. Akar-e feleségem lenni?"

Zsáni eggy igét sem felelt. „No, ini a' kő! igen-e, vagy nem? vagy: várakozzam még? Na? hogy ?“

[ocr errors]
« ElőzőTovább »