Oldalképek
PDF
[ocr errors]

... ... 259 szerithet eggy szabad embert ?" -,,Szabad embert? ugyan édes Burkárdom, kicsoda mi köztünk szabad?

remoniellnek ? csinálj csak valamit, a' mi azokkal az átkozott ostobaságokkal nem eggyezik, majd meglá. tod, hogy esnek reád !“ „De csak

[ocr errors]

rendbeli öltöző kell selyem bélléssel, és krepinnél kivarrva, 's aranyos nadrág-ővet viselsz. Ez több pénzbe kerül, mint a' mennyit az ember kereshet; de nézd, ha engem elűznek! én kenyérrel élek 's egésséges vagyok ; gyólcs ruhát hordok, 's azzal vége ! mibe kerül ez esztendőnként?“ - „Igen is, édes Burkárdom, az igaz; de hogy szerzenéd-meg ezt a keveset is, ha semmi értéked sem volna ? - Há! én tudok kosarat fonni; már csak az is eltartana engemet.“ - „Alázatos szolgája! még ahoz czeh-levél is kell, édes barátom, hogy a' mesterséget űzhessed.“

„Jól van !", kiáltá Burkárd heve, sen; „azt már Ehrenbreit is szememre veté eggyszer! jó ! holnap mesterséget tanulok! holnap mihelyt megvirad ! mert Istenre mondom! ma

[ocr errors]

lébb vitte az emberekhez 's azoknak módijaikhoz. Ó ugyan még most is úgy járt is úgy viselte magát, hogy a' neveltetése megtetszett rajta; de még is eggy kicsint közelített a' kozönséges szokásokhoz. Eppen most midón a szabadságra nézve tett enthuziászta plánumhoz társat lelt, ébe' redének-fel benne ismét minden régi ideak, 's eggybeolvadának azon újabbakkal, mellyeket benne Szellhof gerjesztett..

Azonnal ki volt csinálva a két ifjonczok' plánja. „A' mennyire lehet, olly eggyszerűen és szokratice fogunk élni: valami mesterséget tanúlni; 's testünket megkeményíteni." Ezek valának azon három pontok, mellyeket eggymás közt csak lamar elvégezének, Karjai közzé esének * eggymásnak, és változhatatlan örök

« ElőzőTovább »