Magyar orvosok és természetvizsgálok vándorgyülésének történeti vázlata és munkálatai, 22. kötet

Első borító
M. Ferencz, 1883
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Tartalomjegyzék


Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

24. oldal - ... után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlattatik, vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására, különbeni feloszlatás terhe alatt köteleztetik.
268. oldal - Az ifjúság tömöttebb rendben Gyűl össze a hallóteremben, Meghatva titkos borzalomtul, Midőn az éji óra kondul. Nincs semmi nesz. Hallgatva várnak Jöttére a tudós tanárnak, Ki a fekete könyvben olvas, S kohán arannyá, válik a vas. Mi sors vár rád a csillagokban, A csíziónál tudja jobban, Bölcsek kövét régóta birja, Nap- s holdfogyatkozást megirja. Télen, szobában, érlel dinnyét Csiklándni a vendégek ínyét, S az asztallábból, mint varázslás, Csapon dől a tokaji...
140. oldal - ... húsz napnál hosszabb ideig tartott : a súlyos testi sértés bűntettét, — ha húsz napot túl nem haladott, de nyolcz napnál tovább tartott ; a súlyos testi sértés vétségét, — ha pedig nyolcz napnál tovább nem tartott, a könnyű testi sértés vétségét követi el. 302. «. A...
24. oldal - Minden egyleti alapszabályba felveendő, hogy az esetben, ha az alapszabályokban meghatározott czélt és eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány által, a mennyiben további működésének folytatása által az állam vagy az egyleti tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul...
182. oldal - ... cause produces both effects. A rising region, as pointed out by Button, must evidently be increasing its volume. This increase may occur either with or without an increase of mass. In the latter case the increase must be due to a rise of temperature. It has been shown that, if a part of the Earth's crust fifty miles in thickness were to have its temperature raised 200°...
270. oldal - Egész galánt zavarodással, mint a milyent szoktak ma affektálni a pallérozódás fiai, kéri az egész úri vendégektől az engedelmet, hogy ő egy órával későbben várta volna őket, s azért nem fogadhatja, a mint kellene. Mindazáltal azt mondja végre : «Tessék bejönni.
181. oldal - ... and that the varied appearances, presented alike in the grandest and feeblest outbursts, can all be referred to one simple cause — namely, the escape, from the midst of masses of molten materials, of imprisoned steam or water-gas.

Bibliográfiai információk