A Kereszténység első százada Magyarországon

Első borító
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

130. oldal - Eme czélra felette hasznosnak tűnhetett fel szemei előtt az , hogy e népek által, melyeknek kivált egyike, a magyar, Európában megjelenése óta majdnem egy századon keresztül folyton ellenséges viszonyban állott a németekkel, korlátot vethet a német császárok egyetemes uralkodásra vágyásának, sa szent szék, önként elismert egyházi hatóságánál fogva, azokat különben is fékül használhatja a német hatalomterjeszkedés ellen.
160. oldal - Ergo quia et rex pro aeterna vita radiget pontificibus, et pontífices pro temporalium rerum cursu regali indigent dispositione: a rege obediendum est pontificibus, recta, sancta et justa suadentibus; et vicissim a pontificibus obediendum est régi pietatis cultui religione, jure et solatio lervienti.
94. oldal - Ipsi vero clam cartam alia mente , alia sententia misit : si potes, inquit, cum bona licentia, bene ; si non, vel fuga fugiens tempta venire ad eum, qui te desiderio concupiscit, Adalbertum tuum. Ipse autem venire non potuit, et ut homo noluit. Ut enim hodie audio ipsum dicentem, quem nunc, sicut sitiens aquam frigidam , totis visceribus flagrat et amat , ardua scandentem tunc semper fugiebat.
163. oldal - sanctus Petrus, cuius tributarium se asserit" im Briefe des hlg. Bruno an Heinrich II. und bei Thietmar IV 56: „in bene promissis more solito mendax apparuit. Insuper antea domno papae questus est per epistolae portitorem, ut non liceret sibi propter latentes regis insidias promissum principi apostolorum Petro persolvere censum.
116. oldal - Geizát arra bírták, hogy a császári udvarral mindig feszültségben élő bajor fejedelmi házzal szorosabb szövetséget kössön s Henrik leányát, Gizelát, István fiának nőül szerezze. Midőn a két fejedelmi udvar e házasság megkötése fölött alkudozék, minden bizonynyal arról is folytak értekezletek s történtek megállapodások...

Bibliográfiai információk