Szigorúan bizalmas: dokumentumok a Nemzeti Színház Kádár-kori történetéhez

Első borító
Zoltán Imre, Orsolya Ring
Ráció, 2010 - 517 oldal
A második világháború utáni évtizedekben Magyarország kulturális élete és ezen belül a Nemzeti Színház szerepe alapvetően megváltozott. A színházak államosításával (1949) a kultúrpolitika a színházat is alárendelte a politikai propagandának. Mint ahogy a Nemzeti Színház volt igazgatója, Major Tamás 1960-ban fogalmazott: "a szocializmus építése a nagy ügy, amelyet nekünk a művészet nyelvén kell szolgálnunk". Jelen dokumentumkötet célja, hogy a közgyűjteményekben, levéltárakban fellelt, 1956 decembere és 1988 októbere között keletkezett források révén mutassa be a Kádár-kori színházirányítás rendszerét, az ideológia és a politikai elvárások alakulását a művészettel, a színházzal, különösen a Nemzeti Színházzal szemben (ugyanakkor a szerkesztők hozzá teszik: számos forrás mind a mai napig nem kutatható, mert - a kötet címével összhangban - "szigorúan bizalmasnak" minősül vagy Aczél György hagyatéka esetén időlegesen zárolva lett). A kötet másik célja, hogy közreadja a Nemzeti Színház épületének elhelyezése körül kialakult politikai diskurzus elemzéséhez szükséges alapvető dokumentumokat, bemutassa a színház Blaha Lujza téri épületének lebontására, illetve az új színházépület elhelyezésére és felépítésére vonatkozó jelentősebb iratokat. A rendkívül alapos, nyolcvannégy dokumentumot (titkosszolgálati jelentéseket, minisztériumi feljegyzéseket, társulati ülések jegyzőkönyveit, leveleket, az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának jegyzőkönyveit stb.) tartalmazó kötet az összes, a forrásokban előforduló személyeket bemutató lexikonnal, a levéltári jelzetek listájával és névmutatóval zárul. Nagyobb általános gyűjtőkörű- és szakkönyvtáraknak ajánlott kiadvány.

Részletek a könyvből

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Tartalomjegyzék

2 Jegyzőkönyv a Nemzeti Színház társulati üléséről 1957 február
18
28 A Művelődésügyi Minisztérium Színházi Főosztályának előterjesztése
28
6 Cyranó Szakáts Miklós jelentése a Rátkay klubban megtartott Tojás
37
Copyright

36 további fejezet nem látható

Gyakori szavak és kifejezések

Bibliográfiai információk