Az isteni a-tom / Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

Első borító
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Felhasználói ismertető - Megjelölés kifogásolhatóként

"Képzelje el, hogy megkérem mindenes szolgámat: fenjen meg egy kést olyan élesre, amilyenre csak lehet... Mikor kész, előveszek egy darab sajtot... Kettévágom a késsel, aztán az egyik felét megint ketté, aztán annak az egyik felét megint, és megint és megint. A folyamatnak valahol be kell fejeződnie, mert az logikai abszurdum, hogy végtelen sokáig tartson, márpedig csak úgy tud befejeződni, ha eljutunk egy sajtdarabhoz, amely már nem vágható ketté. És akkor – legalább egy
ilyen gondolatkísérlet során – megkaptuk a végső, oszthatatlan objektumot, az a-tomot.”
Így magyarázza Démokritosz, az ókori görög filozófus az a-tom (a szerző így nevezi az anyag valóban oszthatatlan, legvégső építőkövét) fogalmának kialakulását abban a képzeletbeli beszélgetésben, amelyet Leon Lederman, Nobel-díjas fizikussal folytatnak a Fermilab részecskegyorsítójának vezérlőtermében. A beszélgetésben szó esik még más görögökről, akik előkészítették a fenti gondolatkísérletet, Lederman pedig arról beszél a Nevető Filozófusnak, hogy kétezer év alatt hová is jutottunk az a-tom kutatásában. Lederman a könyvben az a-tom utáni hajsza kétezer éves történetét meséli el, és a leküzdhetetlen kételyt, amely elválaszthatatlan kísérője: létezik-e valójában a „vad”, ami után a hajsza folyik, vagy csupán a képzelet űz velünk gonosz játékot. Könnyed eleganciával és gazdag humorral írja le a vadászatot, azokat az izgalmas pillanatokat, amikor már-már úgy látszott, hogy az a-tom puskavégre kerül, de rendre kiderült, hogy amit oszthatatlannak véltek, maga is bonyolult struktúra. Számos anekdota hozza személyes közelségbe a tudomány olyan óriásait, mint Galilei, Newton, Lavoisier, Mengyelejev, Rutherford, Bohr vagy Fermi, és közben meglepően világos képet is kapunk az általuk vizsgált problémák jelentőségéről. Megismerhetjük a kutatási eszközök fejlődésének történetét Galilei lejtőitől a – végül is félbemaradt – SSC-szupergyorsítóig, és nyomon követhetjük, hogyan jutott el a tudomány a démokritiszi a-tomtól a ma ismert legkisebb részecskékig, a kvarkokig. A könyv megírása óta sok minden történt a részecskefizikában – a jelen helyzetet a téma szakértője, Horváth Dezső mutatja be az utószóban.
 

Tartalomjegyzék

A LÁTHATATLAN FUTBALLLABDA
11
AZ ELSO RÉSZECSKEFIZIKUS
33
A MECHANIKA KORA
65
A KÉMIA ÉS A VILLAMOSSÁG KORA
101
A MEZTELEN ATOM
131
Második közjáték A táncoló MooShu mesterek
174
AZ ATOMOKAT SZÉTLÖVIK UGYE?
183
Harmadik közjáték avagy hogyan töröltük el egyetlen hétvégén
231
ATOM
245
AZ ISTENRÉSZECSKE
301
BELSO TÉR KÜLSO TÉR ÉS ID OELOTTI IDO
333
Köszönet
358
Copyright

Gyakori szavak és kifejezések

Bibliográfiai információk