Az antik szobrászat története

Első borító
Franklin, 1900 - 276 oldal
0 Ismertetők
A Google nem hitelesíti a véleményeket, de nem valós információk észlelése esetén ellenőrzi és eltávolítja őket

Részletek a könyvből

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

18. oldal - Thessaliai emlékek. — A legrégibb attikai szobrászat. — Befestett archaikus szobrok. — Öltözött női alakok. — Archaikus attikai férfi szobrok. — Adatok a régi athenei mesterekről — Újabb irány az attikai művészetben. — Ősrégi emlékek Krétából és Spartából. — Ősrégi emlékek a Peloponnesos külömböző vidékeiről. — Selinuntumi metopok. — Boeotiai szobrok. — Irodalmi adatok egyes régibb művészekről. — Argosi és sikyoni mesterek. — Aeginai...
76. oldal - A persa háborúk hatása. — Olympiai szobrok — Olympiai metopék. — Kalamis. — Myron. — Pythagoras. — Phidias. — Athéné Parthenos. — A Parthenon oromcsoportjai. — A Parthenon zophorosa. — A parthenoni metopék. — Az olympiai Zeus. — Phidias egyéb művei. — A Theseion szobordíszei. — Nike Apteros temploma. — Az Erechtheion szobrászati dísze.
1. oldal - Bevezetés. — Irodalmi források. — A fönmaradt emlékek. — A régi szobrok anyaga. — Szobrászati formák. — Hogy jöttek létre a görög szobrok ? — A képzőművészetek viszonya egymáshoz. — Az antik szobrászat korszakai. — Az ókori szobrászatról szóló modern irodalom.
231. oldal - A görög művészet és Róma. • — Az ú. n. új attikai iskola. — Zeus Otricoli ; medicei Venus. — Arcesilaus — Pasiteles és iskolája. — Római szobrászat ; arczképek. — Históriai szobrászat. — Hadrianus kora. — A római síremlékek.
9. oldal - A görög művészet eredete. — A szobrászat Homerosnál. — Kapcsolatok a mykenei és homerosi művészet között. — Külföldi hatások. — A görögök fölfogása saját művészetük eredetéről.

Bibliográfiai információk