A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai

Első borító
Flaccus Kiadó, 2006 - 927 oldal
 

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ
17
Vakdiagnózis helyett a meglévő ismeretek gazdagítása
30
a rajzi fenomenológia és a klinikai realitás szembeállítása
66
AZ AKTUÁLGENEZIS ÉRTELMEZÉSE
81
A rajzfolyamat pszichodiagnosztikai elemzési szempontjai
125
A rajzvizsgálat mint modellreakció
138
Gesztus és mimika
157
Tesztviselkedés
172
Integrációs szint
475
Az Elkischféle pszichoanalitikus elemzés
533
Az Elkischféle elemzés értelmezési táblázatai
548
ITEMANALÍZIS
573
formai és tartalmi elemzés
592
3 A kulturális és társas hatások feltárása
662
6 Az előtörténet és az asszociációk értelmezése
670
7 A rajz mint kommunikációs üzenet elemzése
696

Pszichomotoros jellemzők
187
A radírozás pszichológiai jelentése
219
Utóteszt
222
FENOMENOLÓGIAI LEÍRÁS
299
INTUITÍV ELEMZÉS
307
EGÉSZLEGES ELEMZÉS
349
Kusza nehezen érthető zavaros vagy bizarr érzelmihangulati tónus
387
Térhasználat
410
A kifejezés spontaneitása
433
Realisztikus stílus
447
Formalizmus
460
Manierizmus
474
8 A manifeszt és a látens tartalom feltárása
711
pszichoanalitikus szimbólumelemzés
721
Hogyan válasszuk ki mi a fontos a rajzban?
768
A RAJZ ESSZENCIÁJÁNAK FELISMERÉSE
799
A projektív rajzok összesített információtartalma
809
a heurisztikus tesztelemzési paradigma
818
Válogatott irodalmak a további tájékozódáshoz
824
Hivatkozott irodalmak
854
Névmutató
876
Rövidítések jegyzéke
890
Projektív kérdések a házfaember teszthez
904
Copyright

Gyakori szavak és kifejezések

Bibliográfiai információk