A magyar nyelv Szótára, 1. kötet

Első borító
Emich Gusztav, 1862
2 Ismertetők
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

33. oldal - ... einer wahren Verwandtschaft stehe, und dem wohl gar noch dazu die Weltherrschaft für alle zukunft sicher sei. Die Sprachwissenschaft aber kann alle solche stolze vorurtheile nur in ihrer gänzlichen grundlosigkeit aufzeigen. Sie muss lehren dass es keine zwei große sprachstämme gibt welche, sobald man auf das wesentliche sieht, troz aller scheinbaren oder wirklichen Verschiedenheit so nahe mit einander verwandt und so sicher aus einem gleichen...
12. oldal - Czuczor Gergely és Fogarasi J., amaz mint a nagy szótár szerkesztője, ez mint annak ellenőrző vizsgálója a kis gyűlésnek bejelentették, hogy ők túlmenvén az utasításon, az etymologiát is fel kezdek venni a munkába, s ennek felderítésére, hol szükségesnek látszik, a szók más nyelvekkeli egybehasonlításába is bocsátkoztak. Az ülés kedvesen vette a szerkesztők e dicséretes buzgóságát.
12. oldal - ... ennek a bőven ömlő etymologiai malasztnak köszöni, a mint jövő alkalommal, s részben azonnal is látni fogjuk a szerkesztőség elveinek fejtegetésénél. Előbb azonban még egy nevezetes pontjával kell megismerkednünk az utasításnak, a mely íme ekként hangzik: „Mi az etymologiai és nyelvhasonlítási fejtegetéseknek netán szabandó határokat illeti, hosszas tanácskozás után úgy nyilatkozott a választmány, miszerint leginkább a tudva s kétesen idegen szók, melyek...
148. oldal - Farkas-barkas jaj be szép, róka-bóka az is szép, őzöm-bőzöm az is szép, nyúlom-búlom az is szép, kakas-bakas az is szép, tyúkom-búkom jaj be rút!
184. oldal - Jaj de régen temetőn a fejfája. Imádkozz te, rózsám, a jó Istennek! Aztán gyere, templom után csókolj meg; Eszem azt az imádságos kis szádat, Három hétig nem hallod egy adtámat!
20. oldal - E körülmény az elemzot ösztönszerüleg siirgeti , hogy ily szók eredetét, s rokonaikat más nyelvekben kutassa, s eredeti érteményeiket azok nyomán határozza meg. Hogy ezen eljárásban nem lehet...
10. oldal - Rokon értelmü a bSl es rol ragokkal, tölök annyiban elhajló, hogy amaz a kutfö, emez az alap eszméjét kapcsolja a nevek értelméhez, a tol pedig inkább az általános es kül vonaloknál marad.
147. oldal - ... hogy birtokragozásuk különféle, „ugyanis a) némelyekben mindkettő fölveszi a birtokragot, ú. m. fejemteteje, fejedteteje, fejeteteje, fejünk teteje stb. és így hajamszála, szemeszőre, szájamöble, nyelvemhegye, hónomalja, kezedfeje, orrahegye, kezemujja, térdemkalácsa, lábamfeje, szivemcsúcsa; b) némelyeket a nyelvszokás kétfélekép birtokragoz : hátgerinczem v. hátamgerincze, szempillám v. szemempillája, és...
24. oldal - ... magyar az uralaltáji nemzetséghez, a finn-török családhoz tartozik; s föntebb mindamellett, a mint már hallottuk, mintha minderről egy árva hangot se tudnának, aztán meg nyomban rá minden megszakítás nélkül mégis így szólnak: „minthogy eddig a történetíróknak nem sikerült hitelesen bebizonyítani, hogy a magyar faj, mely altáji népekkel van akár egyenes, akár oldalági vérrokonságban, valamint azt sem, melyik nyelvvel van ezek közül leányi, vagy melyekkel testvéri,...
217. oldal - ... létezik valami. Pad, szék, asztal, ágy alatt fekvő holmi. Sátor, ernyő, fa alatt ülni, állni. A nap alatt vagy az ég alatt nincs párja. Az ég alatt a föld szinén nincsen olyan árva mint én. Népdal. (Erdélyiféle gyűjt. I. i3o.) Helyviszonyi ellentéte fölött. 2. Időhatározó, e kérdésre : meddig? vagy mikor? Hat év alatt, négy hónap alatt, két hét alatt végezni valamit. Kaszálás, aratás, szüret alatt történt. 3.

Bibliográfiai információk