A Magyar Tanácsköztársaság sajtójának repertóriuma: válogatott cikkek jegyzéke 1919. március 21.-1919

Első borító
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete., 1968 - 489 oldal

Tartalomjegyzék

Hivatalos közleményel
7
Az első szabad május elseje Üdvözletek ünnepi cikkek versek
15
Pártegység
24
Idegennyelvü csoportok
31
Pártoktatás és agitáció
38
A párt felhivásai
46
IOSZ KIMSZ ifjumunkás szervezetek
55
Ifjumunkás napok
59
Üzemek köztulajdonba vétele Szocializálás
281
Termelőbiztosok üzemfelügyelők bizalmiak munkásőrség
287
Anyaggazdálkodás elosztó hivatalok
290
A főváros élelem és árucseréje
298
IPAR
305
Mezőgazdasági termelőszövetkezetek
314
Erdőgazdaság
320
ÁLLAMHÁZTARTÁS BANK PÉNZÜGYEK TŐZSDE
326

A proletárdiktatura a tanácsválasztások előtt Budapesten és
97
A tanácsok megválasztása és müködése
105
A budapesti kerületi tanácsok és a választások eredményei
111
Szövetséges Központi Intéző Bizottság
132
Alkotmány
150
A Tanácsköztársaság belső helyzete Ellenforradalom politikai
160
A junius 24 i ellenforradalmi puccs
168
A bécsi ellenforradalmi tevékenység
175
A Magyar Tanácsköztársaság nemzetközi visszhangja nemzet
181
A párisi béketárgyalások Az Antant és a Magyar Tanácsköz
187
Csehszlovákia és a Magyar Tanácsköztársaság
195
A proletár internacionalizmus és a Magyar Tanácsköztársaság
199
A Szlovák Tanácsköztársaság
205
Mozgósitás sorozás behivás
212
Toborzó gyülések vörös katonanapok és esték
218
Gyári munkásezredek munkászászóaljak
224
Az ifjuság a Vörös Hadseregben
230
Katonai fegyelem
236
Hadseregparancsok és katonai szervek rendeletei
243
Román támadás
251
A Felvidék kiüritése
259
A VÖRÖS ŐRSÉG
265
JOG
273
MUNKAÜGY ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM
332
Munkanélküliség segélyezés
338
Alkalmazottak Köz és magánalkalmazottak
344
Népjóléti és közegészségügyi intézkedések
350
Egészségvédelmi propaganda
356
Anya és gyermekvédelem
363
Fürdőzés üdülés
366
Hadigondozás hadirokkantak
372
Házbizottságok házbizalmiak
380
Oktatók és nevelők továbbképzése átképzése
387
Főiskolák
393
Ipari és mezőgazdasági szakoktatás
400
TUDOMÁNYOS MUNKA SZERVEZÉSE TUDOMÁNYOS INTÉZMÉ
406
Irodalmi viták
425
Könyvkiadás könyvterjesztés
431
Irodalmi és művészeti alkotások népszerüsitése
437
Szinház
443
Zeneoktatás
450
EGYHÁZ VALLÁS
459
Mutatók
466
Földrajzi mutató
480
Üzemek gyárak mutatója
489

Bibliográfiai információk